Protection from violence.
Les billedteksten Foto: Abdulkadir Mohamed/Flyktninghjelpen

Beskyttelse fra vold

Når mennesker blir tvunget til å forlate hjemmene sine, mister de også tryggheten sin. Flyktninghjelpen jobber for at mennesker på flukt skal være beskyttet. Vi arbeider mot vold, og for at mennesker skal få rettighetene sine oppfylt.

Beskyttelse handler om trygghet, verdighet og rettigheter. Det handler om at mennesker skal være beskyttet mot vold og misbruk under en væpnet konflikt eller naturkatastrofe. Vi arbeider for å redusere risikoen mennesker på flukt står overfor, og for å styrke mulighetene de har til å beskytte seg selv.

Det kan være å installere belysning i en flyktningleir, gjøre det tryggere for kvinner å bevege seg rundt, eller å mekle mellom parter. Vi arbeider for å sikre at mennesker på flukt kan leve i trygghet og verdighet, og ha tilgang til upartisk hjelp og støtte.

Vår ekspertise

Vi har alltid stått på for å beskytte mennesker på flukt. Vi sørger for at mennesker får tilgang til rettigheter de har krav på, oppretter trygge steder for barn der de kan leke og lære, og hjelper familier med å finne et trygt sted å bo.

Siden 2022 har vi spesialisert oss ytterligere og arbeider blant annet for å styrke lokalsamfunn, tilpasse hjelpen til den enkelte, og sørge for at leirer drives på en trygg måte. I tillegg jobber vi for at det humanitære samfunnet også investerer i arbeidet med å beskytte mennesker på flukt.

Alle våre aktiviteter – både programmer og påvirkningsarbeid – skal bidra til resultater og oppfylle strenge standarder. De skal være trygge og ivareta verdigheten til menneskene vi arbeider for. Lokalsamfunn og mennesker som er drevet på flukt skal kunne delta i arbeidet, og bli sett og hørt.

Vil du vite mer? Se våre globale sider for utfyllende informasjon.