Refugees participate in roof thatching. Shelters in Tierkidi camp, Gambella. Photo Credit: NRC/Emebet Abdissa
Husly
Les billedteksten Husly bygges i flyktningleiren Tierkidi, Gambella. Foto: Emebet Abdissa/Flyktninghjelpen

Husly

Et hjem langt hjemmefra: husly til mennesker på flukt kan være alt fra å gi enkle telt, til bygging av permanente hus til flyktninger som vender hjem.

Dette gjør vi:

Flyktninghjelpens arbeid med husly dekker både de fysiske og de sosiale behovene til mennesker på flukt.

Flyktninghjelpens team bygger og reparerer hjem og skoler. Vi gir også flyktningene byggematerialer og opplæring, slik at de selv kan bygge og reparere husene sine. Slik styrker vi hele lokalsamfunnet og sikrer varige løsninger.

I andre tilfeller støtter vi vertsfamilier, slik at de kan huse flyktninger. Vi bygger for eksempel et ekstra rom og toalett i tilknytning til vertsfamiliens hus, mot at flyktningfamilien bor gratis over en periode.

For å finne gode løsninger samarbeider og rådfører vi oss alltid med menneskene det gjelder, våre partnere, og lokale myndigheter. Vi tilpasser hjelpearbeidet etter lokale forhold, klima, alder, kjønn og funksjonsevne.

Våre huslyeksperter jobber side om side med Flyktninghjelpens eksperter på vann- og sanitære forhold samt rettshjelpseksperter.

Like muligheter for kvinner

Mange kvinner på flukt og kvinner som vender hjem er enslige forsørgere og møter på særlige utfordringer med å skaffe seg tak over hodet og finne et trygt hjem til seg og familien.

Flyktninghjelpen arbeider for at kvinner og menn skal ha like rettigheter og lik tilgang til hus og eiendom. I Afghanistan har vi team bestående av kun kvinnelige huslyeksperter som hjelper kvinner og mødre som vender hjem med å sikre like rettigheter. Vi jobber også med å etablere flere slike team i andre land.

Respons-policy

For mer informasjon om Flyktninghjelpens huslyprinsipper og tilnærming til feltet, les vår respons-policy.