NORCAP - Flyktninghjelpens beredskapsstyrker

Publisert 11. jun 2016
Styrken består av over 1.000 kvinner og menn fra hele verden, som på kort varsel kan reise ut og bistå FN, internasjonale organisasjoner, regionale institusjoner og nasjonale myndigheter i forbindelse med humanitære katastrofer.

Ekspertene hjelper til både under og etter en krise, og bistår forskjellige aktører i arbeidet med å forebygge og forberede seg på eventuelle fremtidige krisehendelser.

Ekspertene i beredskapsstyrken er høyt kvalifiserte på sine fagfelt og jobber innen områder som for eksempel beskyttelse, utdanning, klimatjenester og ren energi, kjønnsbasert vold, kontantstøtte til mennesker rammet av krise, jus og fredsbygging.

NORCAPs beredskapsstyrker er blant de mest brukte styrkene internasjonalt. Til enhver tid er rundt 250 eksperter ute på oppdrag i kriser og konfliktområder over hele verden.

NORCAP har jobbet tett med det norske Utenriksdepartementet for å styrke kapasiteten i humanitære operasjoner siden FNs Høykommissær for flyktninger ba om krisepersonell fra Norge under den kurdiske flyktningkrisen i 1991. Finansieringen fra Utenriksdepartementet omfatter en egen rammeavtale og ekstrabevilgninger til ulike nødhjelpssituasjoner.

Mer informasjon finner du på nrc.no/norcap