Hans Christen Knævelsrud working on camp management for UNHCR in Zaatari Camp in Jordan (Photo: NRC/Christian Jepsen)

NORCAP - Flyktninghjelpens beredskapsstyrker

Publisert 11. jun 2016
Styrken består av over 900 kvinner og menn, rekruttert fra hele verden, som på kort varsel kan reise ut og bistå FN, internasjonale organisasjoner, regionale institusjoner og nasjonale myndigheter i forbindelse med humanitære katastrofer.

Ekspertene hjelper til både under og etter en krise, og bistår forskjellige aktører i arbeidet med å forebygge og forberede seg på eventuelle fremtidige krisehendelser.

Ekspertene i beredskapsstyrken er høyt kvalifiserte på sine fagfelt og jobber innen områder som for eksempel utdanning, helse og ernæring, beskyttelse, logistikk, koordinering, jus og fredsbygging.

Flere mindre, tematiske beredskapsstyrker blir også administrert av NORCAP. De spesialiserer seg innen områder som beskyttelse, kjønn og likestilling, kartlegging og informasjonsinnhenting, etablering og drift av leirer og bruk av kontanter i humanitært arbeid.

NORCAPs beredskapsstyrker er blant de mest brukte styrkene internasjonalt. Til enhver tid er rundt 200 eksperter ute på oppdrag i kriser og konfliktområder over hele verden.

NORCAP har jobbet tett med det norske Utenriksdepartementet for å styrke kapasiteten i humanitære operasjoner siden FNs Høykommissær for flyktninger ba om krisepersonell fra Norge under den kurdiske flyktningkrisen i 1991. Finansieringen fra Utenriksdepartementet har omfattet en egen rammeavtale fra 2009 til 2015 og flere ekstrabevilgninger til ulike nødhjelpssituasjoner.

Mer informasjon finner du på nrc.no/norcap