NRC ICLA team doing outreach work in an informal settlement for Syrian refguees in Wadi Khaled in Northern Lebanon. Photo credit: NRC/Christian Jepsen February 2014
Rettshjelp
Les billedteksten Rettshjelp i en uformell bosetting for syriske flyktninger i Wadi Khaled, Nord i Libanon. Foto: Christian Jepsen/Flyktninghjelpen

Rettshjelp

Mange mennesker på flukt opplever menneskerettighetsbrudd.

Enten de nettopp har måttet flykte, har vært fordrevet i årevis eller forbereder seg på å endelig reise hjem: mennesker på flukt opplever ofte at rettighetene deres ikke respekteres.

I over 30 konfliktrammede land gir vi rettshjelp til mennesker på flukt, slik at de kan kreve sine rettigheter og bygge seg en ny fremtid. I 2022 bistod vi over 1,5 millioner mennesker med informasjon, rådgivning, rettshjelp og opplæring.

Vårt rettshjelparbeid har fire hovedområder:

 • Land- og eiendomsrettigheter
 • Identitetspapirer
 • Støtte til å søke om flyktningstatus
 • Støtte til å søke om status som internt fordrevet

Land- og eiendomsrettigheter

Mange mennesker på flukt sliter med å finne et sted å bo. De fleste bor ikke i flyktningleirer, men i urbane strøk og uformelle bosettinger. Mange ender opp i boliger med usikre leieavtaler, der de står i konstant fare for å bli kastet ut.

Når det endelig er trygt å reise hjem, reiser de hjem til hus som er kanskje er ødelagt av bomber, eller er okkupert av andre.

For kvinner er det ekstra vanskelig. De utsettes for diskriminering – de kan bli nektet arv av familien, og de kan bli kastet ut av huset om de skilles eller mannen deres dør.

Våre juseksperter jobber med en rekke rettslige mekanismer – tradisjonelle, religiøse og lovfestede – for å hjelpe til med å løse konflikter over land- og eiendomsrettigheter.

Identitetspapirer

Mennesker på flukt mangler ofte identitetspapirer. Hvorvidt en får bevege seg fritt, mat, husly, utdanning og helsehjelp kan avhenge av om en har de riktige papirene å vise til.

Mange har fått sine papirer konfiskert, eller de har blitt borte under flukten. Andre rakk ikke å ta dem med hjemmefra, fordi de måtte flykte i all hast.

Gjennom vår rettshjelp får de identitetspapirer. Dermed kan de få lov til å jobbe, sende barna sine på skolen, åpne en bankkonto og i det hele tatt klare seg selv.

Dette gjør vi:

 • Gir ut pålitelig, oppdatert informasjon om hvordan mennesker på flukt kan få hjelpen de har rett på.
 • Gir rådgiving om juridiske problemer. For eksempel ved å skaffe fødselsattest til barn født på flukt.
 • Representerer mennesker på flukt når de trenger særlig støtte. For eksempel bistår vi dem når de skal hevde eierskap til land de har arvet.
 • Bistår med mekling, for eksempel mellom en flyktning og huseier, for å unngå at flyktningen blir kastet ut.

 

Vi sørger alltid for å:

 • Respektere konfidensialitet. Vi beskytter personlig og sensitiv informasjon.
 • Respektere profesjonelle og etiske juridiske standarder.
 • Gi hjelpen gratis.