Utdanning
Les billedteksten Foto: Flyktninghjelpen/Andrew Quilty

Utdanning

I en krise kan utdanning redde liv og gi håp for fremtiden. Barn på flukt har fått hverdagen røsket opp med roten. Et lærested kan gi dem beskyttelse, stabilitet, og grunnleggende kunnskap og ferdigheter.

Verden står overfor en global læringskrise. Hele 33 millioner barn som bor i konfliktrammede områder får ikke gå på skolen.

En av Flyktninghjelpens viktigste oppgaver er å sørge for at barn fortsetter å lære, selv i krisetider. I 2023 hjalp vi over 1,2 millioner mennesker med utdanning og skolegang. Slik gir vi barn og unge på flukt hverdagen – og fremtidshåpet – tilbake.

Det er de unge som skal skape fremtiden og gjøre verden til et bedre sted å leve i.
Fridtjof Nansen, verdens første Høykommissær for flyktninger

Får barndommen tilbake

Vi skreddersyr hjelpearbeidet slik at vi gir kvalitetsutdanning på alle stadier – fra krisen bryter ut, til konflikten er over og samfunnet skal gjenoppbygges.

At barn og unge får mulighet til å gå på skole også under en krise, er med på å hjelpe dem til å overleve. De kommer seg på fote igjen og kan kjenne en form for stabilitet. På skolen er de beskyttet mot vold, mot å bli tvunget til barnearbeid eller prostitusjon, eller å bli tvangsrekruttert som barnesoldater.

Flyktninghjelpen bygger skoler og klasserom, utdanner lærere, bidrar med det riktige undervisningsmateriellet og sørger for at det nødvendige utstyret er på plass – fra blyanter og linjaler i klasserommet til fotballer på lekeplassen. Her kan barn være barn.

God undervisning krever gode lærere. Derfor investerer vi i lærere og hjelper dem å finne ut hvordan de best kan få elevene til å gjøre fremskritt. En god lærers veiledning kan hjelpe et barn på flukt til å overvinne marerittene som kommer om natten.

Slik hjelper Flyktninghjelpen barn og unge å komme seg gjennom krisen, og bygge seg en fremtid.

Undervisning med kvalitet

Det er ikke nok at barn får en skole å gå til. Det de lærer, og hvordan de lærer det, må ha høy kvalitet. Flyktninghjelpens utdanningseksperter jobber for at:

  • skoler skal være trygge og beskyttende, og at barn og ungdom har et støttende miljø rundt seg, som forbereder dem på fremtiden
  • utdanningen er relevant for barn og ungdom som har opplevd krig og krise
  • jenter og gutter har de samme mulighetene, og at ingen opplever diskriminering på grunn av kjønn
  • lærerne har god opplæring, lønn og motivasjon, og at det er både mannlige og kvinnelige lærere
  • hjelpearbeidet vårt engasjerer seg i lokalsamfunnet og styrker den lokale evnen til å tilby utdanning
  • skoler blir beskyttet mot angrep og militær bruk, og er frie for seksuell utnyttelse og misbruk

Ungdom: En ressurs for framtiden

Ungdommen er av avgjørende betydning for fremtiden til lokalsamfunnene, og Flyktninghjelpen har spesialisert seg på å bruke dem som en positiv ressurs.

Barn og ungdom, som har vært borte fra skolen over lang tid, kan ta igjen den tapte skolegangen med intensivkurs.

Vi hjelper ungdom på flukt med å finne tilbake til utdanning, og gir dem opplæring i entreprenørskap og yrkesfag slik at de kan utvikle selvstendighet og håp for fremtiden.

Utdanning er et kjerneelement

Flyktninghjelpen var en av de første hjelpeorganisasjonene som innførte utdanning som et kjerneelement i vår nødhjelp.

Alle våre utdanningsprogrammer forholder seg til minimumsstandardene for utdanning fra Inter-Agency Network for Education in Emergencies (INEE) (Minimum Standards for Education).