Rapport

Styrets årsberetning 2016

Publisert 17. jul 2017
I 2016 fortsatte Flyktninghjelpen å være en ledende humanitær aktør i kriser og langvarige konflikter verden over.

Mange kriser konkurrerte om finansiering og oppmerksomhet, og vi så et økt behov for å balansere innsatsen vår i katastrofer som fikk mye oppmerksomhet og innsatsen i mer neglisjerte kriser.