NRCs Cash Assistance Project Manager Roger Dean and Thematic Adviser Cash and Voucher Mark Henderson. 
Photo: Beate Simarud/NRC
Flyktninghjelpens eksperter på pengestøtte. Mark Henderson (venstre) og Roger Dean. Foto: Beate Simarud/Flyktninghjelpen

Derfor er pengestøtte smart hjelp

Thale Jenssen|Publisert 13. okt 2017
Flyktninghjelpens pengestøtteeksperter Mark Henderson og Roger Dean gir deg fem grunner til at pengestøtte er smart hjelp.

1. Pengestøtte er effektivt.

Med pengestøtte bruker hjelpeorganisasjonene færre ressurser på å nå flere mennesker. I følge en undersøkelse fra fire land i 2014 , fikk 18 prosent flere mennesker hjelp når man byttet ut matrasjoner med pengestøtte, uten at hjelpen kostet mer.

2. Pengestøtte er verdig.

Pengestøtte gir valgfrihet. Med tradisjonell nødhjelp i form av varer som såpe, tepper og ris, hender det ofte at de som mottar hjelpen selger den videre, under markedspris, for å skaffe seg noe de trenger mer. Med pengestøtte beholder mottakeren hele verdien av det de får, og de kan selv prioritere hva de skaffer seg ut i fra hvilke behov de har.

3. Pengestøtte støtter lokalsamfunnet.

Pengestøtte kan gi den lokale økonomien en skikkelig boost og bidra til å bygge opp igjen lokalsamfunnet. I Libanon, for eksempel, viste en studie fra 2014 at pengestøtte hadde en viktig effekt på den lokale økonomien: Hver amerikanske dollar lokalsamfunnet brukte gjennom pengestøtte, genererte 2,13 dollar i den libanesiske økonomien.

4. Pengestøtte gjør humanitær hjelp mer åpen og etterrettelig

Elektronisk pengestøtte gjør det lettere å vise hvor stor del av hjelpen som faktisk når fram til målgruppen. På denne måten er det mulig å dokumentere, kontrollere og etterprøve effekten av nødhjelpen og dermed holdes hjelpeorganisasjonene enda mer ansvarlige, overfor dem som mottar hjelpen og for private givere og skattebetalere i giverlandene.

5. Pengestøtte bør gis i kombinasjon med andre typer hjelp.

Pengestøtte kan ikke møte alle behovene i en hver humanitær krise. Derfor gir hjelpeorganisasjoner ofte en kombinasjon av ulike typer hjelp, slik at alle behovene møtes. Men pengestøtte er ikke alltid den beste formen for hjelp i en humanitær krise. Man bør ikke bruke pengestøtte når lokale markeder ikke fungerer godt nok, det ikke finnes sikre måter å overføre pengene på eller det utgjør en sikkerhetsrisiko for dem som mottar hjelpen eller hjelpearbeiderne. Pengestøtte skal kun gis når det den mest effektive måten å møte befolkningens behov på.

Ti prosent

I 2016 var 10 prosent av Flyktninghjelpens samlede humanitære hjelp pengestøtte. Selv om Flyktninghjelpen ikke kan overføre kontanter i alle krisene de jobber, har organisasjonen økt bruken av pengestøtte som humanitær hjelp over de siste årene, og kommer til å fortsette med det.

Les mer om hvorfor pengestøtte er smart hjelp her.