Learners at Kudobou school, Northern Red Sea concentrate on their computer lessons. The computers are powered by solar-generated electricity. Photo by Melchizedek Malile/NRC
Les billedteksten Elever konsentrerer seg i timen, mens de jobber på datamaskiner som drives av solenergi. Foto: Melchizedek Malile/Flyktninghjelpen.

Vårt arbeid i Eritrea

Publisert 22. jun 2017

Eritrea

Totalt antall som har flyktet fra landet:
523.696
Totalt antall som har flyktet til landet:
2.350
Totalt antall internt fordrevne:
-
Nye flyktninger fra landet i 2016:
69.622
Nye flyktninger til landet i 2016:
-
Nye internt fordrevne i 2016:
-
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2017.
Flyktninghjelpen gir opplæring og håp til ungdom i Eritrea.

Flyktninghjelpen har vært i Eritrea siden 2013 og samarbeider med det eritreiske utdanningsdepartementet i fire forskjellige regioner.

Vi støtter ungdom som mangler utdanning og arbeid gjennom opplæring i frisørfaget, elektriske opplegg og vedlikehold av rør. De flinkeste elevene får lærlingplass hos anerkjente firmaer og offentlige institusjoner i Eritrea. Dette øker motivasjonen til elevene og kontakter knyttes mellom arbeidsmarkedet og ungdomsprogrammet. Elevene lærer også bedriftskunnskap og får økonomisk støtte til oppstart av egne bedrifter.


I våre opplæringssentre og i barneskoler installerer vi solcellepanel. Elevene får dermed tilgang til datamaskiner og lys i klasserom til kveldsundervisning og lesing. Vi har gitt opplæring i vedlikehold av solcellepanelene slik at de kan brukes over lengre tid.


Humanitær og politisk bakgrunn


Eritrea ligger på Afrikas horn, en region som ofte rammes av tørke. Langvarig konflikt og tørke har påvirket den jordbrukspregede økonomien i landet, som er et av de fattigste i Afrika. Den økonomiske situasjonen preges av et stadig mer spent forhold til nabolandet Etiopia. Dette har ført til økte militærutgifter og stengte landegrenser. Økonomien rammes også av økende matvarepriser i verden, siden landet er avhengig av å importere mat.


Manglende tilgang og lite oppdatert informasjon om behovene i landet gjør det vanskelig å få oversikt over humanitære behov, spesielt i lavlandet og kystområder, og for barn og kvinner.


På vei til Europa

I Eritrea stiger andelen ungdom som ikke har utdanning eller arbeid. Et stort antall ufaglært ungdom legger ut på en farlig migrasjonsrute fra fattigdom og manglende økonomiske muligheter. De som blir igjen må gjennomføre en obligatorisk tjeneste for staten på ubestemt tid. Også et økende antall mindreårige forlater Eritrea. De er ekstra utsatt for å bli ofre for menneskehandel.

 

Dette gjør vi i Eritrea


Siden 2013 har Flyktninghjelpen gitt utdanningsmuligheter til ungdom i Eritrea.


Utdanning


Over 254.000 ungdommer i Eritrea går ikke på skole og mangler arbeidserfaring til å få seg en jobb. For dem finnes det få utdanningsmuligheter.


Flyktninghjelpen:

  • Gir yrkesopplæring til ungdom innenfor frisøryrket, installasjon og vedlikehold av parabolantenner og solcellepanel, keramikk, veving, fiske og installasjon og vedlikehold av rør og elektriske opplegg.
  • Gir opplæring til lærere.
  • Installerer solcellepanel for å bedre utdanningskvaliteten på skoler og læringssentre.