Learners at Kudobou school, Northern Red Sea concentrate on their computer lessons. The computers are powered by solar-generated electricity. Photo by Melchizedek Malile/NRC
Les billedteksten Elever konsentrerer seg i timen, mens de jobber på datamaskiner som drives av solenergi. Foto: Melchizedek Malile/Flyktninghjelpen.

Vårt arbeid i Eritrea

Publisert 22. jun 2017
Flyktninghjelpen gir opplæring og håp til ungdom i Eritrea.

Landfakta

Totalt antall som har flyktet fra landet:
564.667
Totalt antall som har flyktet til landet:
2.392
Totalt antall internt fordrevne:
-
Nye flyktninger fra landet i 2017:
60.465
Nye flyktninger til landet i 2017:
8
Nye internt fordrevne i 2017:
-
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2018.

Humanitært overblikk

Flere tiår med konflikt og alvorlig tørke har rammet Eritreas landbruksbaserte økonomi hardt. Landet er ett av de minst utviklede landene i verden.

Signeringen av en fredserklæring med Etiopia den 9. juli 2018 markerte slutten på et 18 år langt "ingen krig, ingen fred"-forhold mellom de to landene. Dermed ble to viktige grensepunkt mellom Eritrea og Etiopia gjenåpnet i september 2018, slik at folk fra begge sider kunne komme i kontakt med slektninger. Siden underskrivelsen av erklæringen har Eritrea gjenopprettet diplomatiske bånd med alle nabolandene. I tillegg har FNs sikkerhetsråd stemt for å løfte sanksjonene mot Eritrea, som tidligere har påvirket den sosiale og økonomiske strukturen til det eritreiske samfunnet.

På tross av enorm innsats for å tilby utdanning til befolkningen siden uavhengigheten i 1991, er det få som går på skole. Dette fører til en stor og voksende gruppe av eritreisk ungdom som mangler utdanning, arbeid og relevant jobberfaring eller opplæring som kan engasjere dem i produktivt arbeid for å kunne forsørge seg og sine.
 

Så mange fikk hjelp i Eritrea i 2018

1.240
mennesker fikk utdanning

Flyktninghjelpens arbeid

Vi jobber med ungdom som er marginaliserte eller lever i fjerntliggende områder og som ikke går på skole. På grunn av det høye antallet ungdommer i landet, og mangelen på ideelle organisasjoner å samarbeide med, har vi lansert et omfattende utdanningsprogram.

For å gi alternative muligheter til eritreisk ungdom, jobber vi for å øke mulighetene for bedre og mer mangfoldige arbeidsplasser, større selvstendighet og mulighetene til å får et stabilt levebrød.
 

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt.