Learners at Kudobou school, Northern Red Sea concentrate on their computer lessons. The computers are powered by solar-generated electricity. Photo by Melchizedek Malile/NRC
Les billedteksten Elever konsentrerer seg i timen, mens de jobber på datamaskiner som drives av solenergi. Foto: Melchizedek Malile/Flyktninghjelpen.

Vårt arbeid i Eritrea

Flyktninghjelpen gir opplæring og håp til ungdom i Eritrea.

Humanitært overblikk

Flere tiår med konflikt og alvorlig tørke har rammet Eritreas landbruksbaserte økonomi hardt. Landet er ett av de minst utviklede landene i verden, rangert på 182. plass av 189 land på FNs levekårsindeks.

Signeringen av en fredserklæring med Etiopia den 9. juli 2018 markerte slutten på et 18 år langt «ingen krig, ingen fred»-forhold mellom de to landene. Dermed ble diplomatiske forhold gjenopprettet, og dette har gjort det mulig å gjenoppta flyreiser mellom de to landene. I tillegg har Eritrea gjenopprettet diplomatiske bånd med Somalia og Djibouti.

Samtidig har FNs sikkerhetsråd stemt for å løfte sanksjonene mot Eritrea, som tidligere har påvirket den sosiale og økonomiske strukturen til det eritreiske samfunnet.

På tross av enorm innsats for å tilby utdanning til befolkningen siden uavhengigheten i 1991, er det fortsatt få som går på skole. Dette fører til en stor og voksende gruppe av eritreisk ungdom som mangler utdanning, arbeid og relevant jobberfaring eller opplæring som kan engasjere dem i produktivt arbeid for å kunne forsørge seg og sine.

Så mange fikk hjelp i Eritrea i 2020

23
mennesker fikk utdanning
43.219
mennesker fikk vann og sanitærtjenester

Flyktninghjelpens arbeid

Vi jobber med mennesker som er marginaliserte, ungdom som ikke går på skole og alenemødre i fjerntliggende områder. På grunn av det høye antallet ungdommer i landet, og mangelen på ideelle organisasjoner å samarbeide med, har vi lansert et omfattende yrkestreningsprogram, og vi bidrar med økonomisk støtte til kvinner.

For å gi eritreisk ungdom flere alternativer jobber vi for å øke mulighetene for bedre og mer mangfoldige arbeidsplasser, større selvstendighet og mulighetene til å få et stabilt levebrød.

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt.

Les mer om Eritrea