Vocational training student in Kakuma. Photo: Christian Jepsen
Les billedteksten En student i Kakuma deltar på yrkesopplæring. Bilde: Flyktninghjelpen/Christian Jepsen

Vårt arbeid i Kenya

Publisert 18. jun 2017

Landfakta

Totalt antall som har flyktet fra landet:
13.315
Totalt antall som har flyktet til landet:
488.415
Totalt antall internt fordrevne:
159.000
Nye flyktninger fra landet i 2017:
228
Nye flyktninger til landet i 2017:
23.354
Nye internt fordrevne i 2017:
24.000
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2018.
Mennesker på flukt fra krig og konflikt søker trygghet i Kenya og verdens største flyktningleir, Dadaab. Flyktninghjelpen er på plass for å hjelpe dem.

Humanitær og politisk bakgrunn

Mer enn 400.000 flyktninger og asylsøkere bor i Dadaab- og Kakuma-leirene i Kenya, såvel som i og rundt byer. I tillegg kommer rundt 70.000 som bor i hovedstaden Nairobi.

Flertallet av flyktningene, over 300.000, er somaliere som flyktet hit da den somaliske staten kollapset i borgerkrig på 90-tallet, eller fra krig og tørkekrise de siste årene.

Sent i 2013 brøt det ut borgerkrig i Sør-Sudan. Mange sørsudanesere flyktet til Kenya. For tiden er det rundt 100.000 sørsudanesiske flyktninger i landet, de fleste bor i Kakuma-leiren. Andre flyktninger er fra Etiopia og DR Kongo, og den nylige konflikten i Burundi har også drevet folk på flukt til Kenya.

Flyktninghjelpen har arbeidet i Kenya siden 2007.


Kenyanere fordrevet av konflikt og klimaendringer

Det finnes ingen offisielle, oppdaterte tall på hvor mange som er internt fordrevet i Kenya. Men i konflikten som oppstod i kjølvannet av valget i 2007-2008, ble 50.000 kenyanere drevet på flukt i eget land. Tilsammen flyktet rundt 300.000 mennesker på grunn av konflikten. De fleste bosatte seg i og rundt byer.

I februar 2016 kunngjorde regjeringen at alle som ble drevet på flukt etter valget nå hadde fått fast bosted. Men konflikter nord og nordøst i landet fører fortsatt til stadig nye fordrivelser.

Kenya rammes av tilbakevendende tørke, underernæring og matmangel. I 2017 har tørke ført til at minst tre millioner mennesker mangler tilgang til sikker mat. Av disse er 500.000 akutt underernærte barn.  

Også konflikter om ressurser påvirker landets humanitære situasjon. Kenya er kategorisert som et lavere mellominntektsland med sosial og økonomisk utvikling, men fortsatt er deler av landet utsatt.

I disse områdene trenger svært sårbare flyktninger og lokalsamfunn humanitær hjelp. Områdene rammes ofte av tørke og utrygghet, særlig i grenseområdene.


Vil stenge flyktningleirene

I november 2013 inngikk FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), Kenya og Somalia en avtale om frivillig retur av somaliske flyktninger i Kenya til hjemlandet, på en verdig og trygg måte. Avtalen går også ut på at de hjemvendte flyktningene skal integreres i det somaliske samfunnet.

Etter flere terrorangrep i Kenya har det politiske presset økt om å returnere flyktninger til hjemlandet. I mai 2016 kunngjorde regjeringen at de ville oppløse sitt Flyktningdepartement, og stenge Dadaab, verdens største flyktningleir. I november 2016 utsatte regjeringen å stenge flyktningleiren med seks måneder.


Dette gjør vi i Kenya

Flyktninghjelpen bistår flyktninger og internt fordrevne i flere av Kenyas leirer. Vi sørger for at mennesker på flukt har tilgang til rent vann, mat, husly, utdanning og at rettighetene deres respekteres. Vi har feltkontor i Dadaab, Kakuma og Mandera


Rettshjelp

Vi gir somaliske flyktninger i Dadaab- og Kakuma-leirene informasjon og rådgiving, og hjelper dem som frivillig vil returnere til Somalia. Vi driver også rettshjelp for internt fordrevne kenyanere i Mandera, der vi legger vekt på land- og eiendomsrettigheter og identitetspapirer.

Vi jobber for å:

 • Drive en hjelpesentral i Dadaab-leiren for somaliere som vil returnere hjem, sammen med FN og kenyanske myndigheter.
 • Være talsmann for en trygg, frivillig og verdig retur.
 • Samle informasjon om hvilke områder det er trygt å reise tilbake til, og dele denne med somaliske flyktninger som planlegger hjemreise.
 • Gi informasjon, rådgiving og rettshjelp om land- og eiendomsrettigheter og identitetspapirer. Vi driver også opplæring i hvordan landkonflikter kan løses.

Vann- og sanitær

Vann er en menneskerett. Rent vann kan redde liv og redusere spredning av farlige sykdommer. Vi utvikler infrastruktur, renser vann, bygger latriner, håndterer avfall og promoterer god hygiene.

Vi jobber for å:

 • Gi tilgang til rent vann og latriner.
 • Redusere dødelighet.
 • Øke bevisstgjøringen rundt viktigheten av god hygiene.

Utdanning

Vi gir kvalitetsutdanning til barn og ungdom på flukt, og har skreddersydde opplegg for dem som har gått glipp av skolegang.

Vi jobber for å:

 • Gi barn og unge ferdigheter innen lesing, regning og yrkesfag.
 • Sørge for at barn og unge som har gått glipp av skole kan ta igjen det tapte, gjennom våre intensivkurs.
 • Oppfordre jenter til å gå på skole eller lære seg et yrke.

Husly

For å sørge for et trygt og verdig sted å bo for mennesker på flukt, bygger vi midlertidige boliger, og reparerer eksisterende bygg.

Vi jobber for å:

 • Bygge og renovere klasserom.
 • Dele ut byggemateriale.
 • Gi skreddersydd opplæring til flyktningene om hvordan å bygge husly.

Matsikkerhet

Flyktninghjelpen deler ut mat og matkuponger til de som trenger det.

Vi jobber for å:

 • Dele ut mat levert av Verdens matvareprogram (WFP).
 • Gi pengeoverføringer som hjelper folk å finne et levebrød.
 • Gi opplæring i bedriftsstyring og -utvikling, og støtte de som ønsker å forbedre levebrødet.

Så mange fikk hjelp i 2016

4.206
Mennesker fikk utdanning
75.832
Mennesker fikk matsikkerhet
31.307
Mennesker fikk rettshjelp
359.517
Mennesker fikk vann og sanitærtjenester