Solar lamp distribution for the IDPs in Bonkai village, Baidoa District. A community supported by NRC under the BRCiS funding. All photos are copyrighted (e-mail perrine.piton@nrc.no to ask about use)
Les billedteksten Flyktninghjelpen deler ut solenergilamper til internt fordrevne i landsbyen Bonkai, Baidoa. Landsbyen støttes av Flyktninghjelpen med midler fra BRCiS. Bilde:Flyktninghjelpen/BRCiS/Marco Gualazzini/Constrasto

Vårt arbeid i Somalia

Publisert 10. jun 2016

Landfakta

Totalt antall som har flyktet fra landet:
1.072.777
Totalt antall som har flyktet til landet:
24.368
Totalt antall internt fordrevne:
1.107.000
Nye flyktninger fra landet i 2017:
27.417
Nye flyktninger til landet i 2017:
3.444
Nye internt fordrevne i 2017:
112.000
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2018.
Somalia er åsted for en av verdens verste, humanitære kriser. Millioner av mennesker er rammet av fordrivelse og matmangel som følge av tørke og konflikt.

Humanitær og politisk bakgrunn

Nesten fem millioner mennesker har behov for livreddende hjelp og støtte i Somalia, og landet står i fare for å oppleve en ny sultkatastrofe i 2017.

Flere er i fare for å rammes av en slik katastrofe, enn i 2011 da 260.000 mennesker døde av sult. Behovet for hjelp er størst i de sørlige og sentrale delene av landet. 

Den pågående tørken gjør at rundt tre millioner mennesker i Somalia er kastet ut i en matkrise. Det er forventet at 1,4 millioner barn vil trenge behandling mot akutt underernæring bare i år. Sult, mangel på rent drikkevann og sykdommer tar stadig flere liv.

Over én millioner mennesker er internt fordrevne, mens 1,2 millioner somaliere lever som flyktninger i andre land på Afrikas Horn og Jemen. Samtidig begynner et økende antall somaliske flyktninger å vende hjem fra noen av nabolandene, blant annet Kenya.

Flyktninghjelpen har vært til stede i Somalia siden 2004.


Ekstrem tørke og usikkerhet

Konflikter, begrenset adgang for hjelpeorganisasjoner, langvarig fordrivelse og stadige naturkatastrofer rammer Somalia. Dette påvirker jordbruksproduksjonen, markedet og handelen.

Bare mellom november 2016 til mai 2017 ble over 680.000 mennesker tvunget til å flykte på grunn av tørken som har rammet store deler av Afrikas Horn. 6,7 millioner mennesker trenger humanitær hjelp, og for stadig flere er behovet for hjelp akutt. 


Mangel på grunnleggende tjenester

En stor del av Somalias befolkning har lite eller ingen tilgang til offentlige tjenester. 73 prosent lever under fattigdomsgrensen, det vil si for rundt ti kroner om dagen. Kun halvparten av befolkningen har trygt drikkevann, og under fire av ti har tilgang til sanitærtjenester.

Dette gir fare for utbrudd av smittsomme sykdommer og bidrar til underernæring.

I tillegg er det nesten to millioner barn som ikke får gå på skole. De fleste av dem er internt fordrevne. Kjønnsbasert vold mot kvinner og barn er utbredt.


Konflikt og ustabilitet

Volden herjer stadig i store deler av landet. Mange internt fordrevne somaliere tvinges til å flykte gang på gang fra militæroperasjoner, konflikter mellom klaner, bombeangrep, selvmordsangrep og kryssild.

Vold vil trolig tvinge enda flere på flukt framover, og hindre hjelpeorganisasjoner i å nå frem til dem.

 

Dette gjør vi i Somalia

I Somalia gir vi både akutt og fremtidsrettet hjelp til somaliere på flukt.

Vi jobber i, og med, samfunnene som rammes av flukt, der vi redder liv og hjelper dem med å bygge seg en ny fremtid.

Flyktninghjelpen har kontorer i Mogadishu,Kismayu, Dollow, Dhoble, Baidoa, Hargeisa,  Erigavo, Bossaso, Galkayo og Garowe.

Vi gir nødhjelp til somaliere som nylig har blitt tvunget på flukt. Andre har vært fordrevet i årevis, og vi bistår dem med å finne fremtidsrettede løsninger.


Utdanning

Jeg ser frem til en ny start. Jeg vil få mest mulig ut av det jeg har lært om frisørarbeid her i Mogadishu.

                              Maryan Mukhtar (18), returnert somalier og ferdigutdannet ved Flyktninghjelpens frisørkurs i Dadaab-leiren i Kenya.

Vi vil at alle barn og ungdommer på flukt i Somalia, såvel som lokalsamfunnene som huser dem, skal gå på skolen. Vi jobber for å:

 • Finne barn som ikke går på skolen, og hjelpe dem gjennom intensivkurs for å gjøre dem klare til å begynne i det formelle utdanningssystemet.
 • Hjelpe ungdommer med å finne muligheter til å starte sin egen bedrift.
 • Gi opplæring til lærere.
 • Bygge og reparere klasserom, sammen med kollegaene våre innen husly.
 • Gi råd til somaliske myndigheter om hvordan utdanningssystemet kan forbedres.

 

Rettshjelp

Somaliere på flukt har ofte små sjanser til å få oppfylt rettighetene sine. Dermed har de ikke mulighet til et levebrød, og lever med usikkerhet. Det er vanskelig å bygge seg en fremtid når man hele tiden står i fare for å bli kastet ut av bostedet. Vi jobber for å:

 • Samarbeide med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) om å overvåke behovene til mennesker på flukt. Vi jobber så med å øke bevisstheten hos lokale myndigheter og lokalsamfunn om rettighetene til mennesker på flukt.
 • Gi informasjon og juridisk rådgiving om land- og eiendomsretter til somaliere på flukt inne i landet og somaliere som vender hjem etter å ha vært på flukt i andre land.
 • Drive en nødtelefon og et call-center som gir umiddelbare råd om jus og rettigheter.
 • Hjelpe somaliere på flukt med å få trygge leie- og eieavtaler.

 

Husly

Vi gir midlertidig og permanent husly til mennesker på flukt inne i Somalia. Arbeidet vårt gir husly til somaliere i Puntland, Somalialand, og South Central. Vi jobber for å:

 • Bygge husly til midlertidig bruk, til bruk i overgangsperioder, og til permanent bruk – avhengig av situasjonen.
 • Bygge offentlige latriner og vanntanker, i samarbeid med våre kolleager innen vann- og sanitær.
 • Dele ut nødhjelpspakker, som blant annet inneholder solenergilamper.
 • Bygge og reparere klasserom, i samarbeid med våre kollegaer innen utdanning.

 

Vann- og sanitær

Mangelen på rent vann og ordentlige sanitærtjenester byr på store utfordringer for mennesker på flukt i Somalia. Gjennom vårt arbeid med vann- og sanitær sørger vi for at de har tilgang til rent vann, og at de vet om sykdomsspredning. Vi jobber for å:

 • Bygge latriner i hjem og fellesområder, sammen med våre kollegaer innen husly.
 • Installere og reparere vannsystem.
 • Fremme god hygiene i bosettinger.
 • Støtte lokalsamfunn i å finne tiltak som forbedrer hygienen.
 • Gi opplæring i hvordan å bruke, og vedlikeholde, vann- og sanitærfasiliteter og avfallshåndtering.

 

Matsikkerhet

Somalia er fortsatt et land hvor mange ikke har nok mat. Klima, konflikter og en presset økonomi gjør at folk ikke får produsert og kjøpt nok mat. FN advarer om en matmangelkrise. Vi jobber for å:

 • Gi kontanter til familier, slik at de kan kjøpe matvarene de trenger.
 • Øke bevisstheten rundt, og holde kurs i, god ernæring.
 • Støtte bønder og andre med å finne alternative levebrød.
 • Hjelpe samfunn med å ta vare på miljøet.

 

Så mange fikk hjelp i 2016

73.257
Mennesker fikk utdanning
78.113
Mennesker fikk matsikkerhet
17.481
Mennesker fikk husly
22.038
Mennesker fikk rettshjelp
115.458
Mennesker fikk vann og sanitærtjenester