Solar lamp distribution for the IDPs in Bonkai village, Baidoa District. A community supported by NRC under the BRCiS funding. All photos are copyrighted (e-mail perrine.piton@nrc.no to ask about use)
Les billedteksten Flyktninghjelpen deler ut solenergilamper til internt fordrevne i landsbyen Bonkai, Baidoa. Landsbyen støttes av Flyktninghjelpen med midler fra BRCiS. Bilde:Flyktninghjelpen/BRCiS/Marco Gualazzini/Constrasto

Vårt arbeid i Somalia

Publisert 10. jun 2016
En million somaliere har flyktet til nabolandene. Flere millioner andre er på flukt i eget land. Mens volden fortsetter og tørke er på vei, står landet overfor en ny krise.

Humanitær og politisk bakgrunn

Nesten fem millioner mennesker har behov for livreddende hjelp og støtte i Somalia. De med størst behov for hjelp befinner seg i de sørlige og sentrale delene av landet.

Landets flyktningkrise fortsetter. 1,1 millioner mennesker er internt fordrevne. Samtidig begynner et økende antall somaliske flyktninger å vende hjem fra nabolandene.

Flyktninghjelpen har vært i Somalia siden 2004.


Ekstrem tørke og usikkerhet

Konflikter, begrenset adgang for hjelpeorganisasjoner, langvarig fordrivelse og stadige naturkatastrofer rammer Somalia. Dette påvirker jordbruksproduksjonen, markedet og handelen.

Tørke fortsetter å ødelegge lokalsamfunn i Puntland og Somaliland. Over 385.000 mennesker mangler mat og ytterligere 1.3 millioner kan bli rammet av sult hvis de ikke får hjelp. Over fem millioner Somaliere, mer enn 40 prosent av befolkningen, har ikke nok mat. Mer enn 300.000 barn under fem år er underernært, 56.000 av disse er alvorlig underernært og trenger medisinsk hjelp.


Mangel på grunnleggende tjenester

En stor del av Somalias befolkning har lite eller ingen tilgang til offentlige tjenester. Bare halvparten av befolkningen har trygt drikkevann, og under fire av ti har tilgang til sanitærtjenester.

Dette leder til utbrudd av smittsomme sykdommer, og bidrar til at underernæringen fortsetter.

I tillegg er det nesten to millioner barn som ikke får gå på skole. De fleste av dem er internt fordrevne. Kjønnsbasert vold mot kvinner og barn er utbredt.


Konflikt og ustabilitet

Volden herjer stadig i store deler av landet. En militæroffensiv som startet i 2015 i det sørlige og sentrale Somalia har drevet flere enn 40.000 mennesker på flukt. Mange internt fordrevne somaliere tvinges til å flykte igjen, på grunn av militæroperasjoner, konflikter mellom klaner, bombeangrep, selvmordsangrep og kryssild.

Vold vil trolig tvinge enda flere på flukt framover, og hindre hjelpeorganisasjoner i å nå frem til dem.

 

Dette gjør vi i Somalia

I Somalia gir vi både akutt og fremtidsrettet hjelp til somaliere på flukt.

Vi jobber i, og med, samfunnene som rammes av flukt, der vi redder liv og hjelper dem med å bygge seg en ny fremtid.

Flyktninghjelpen har kontorer i Mogadishu, Dollow, Dhobley, Baidoa, Kismayu, Hargeisa, Erigavo, Bossaso, Galkayo og Garowe.

Vi gir nødhjelp til somaliere som nylig har blitt tvunget på flukt. Andre har vært fordrevet i årevis, og vi bistår dem med å finne fremtidsrettede løsninger.


Utdanning

Jeg ser frem til en ny start. Jeg vil få mest mulig ut av det jeg har lært om frisørarbeid her i Mogadishu.

                              Maryan Mukhtar (18), returnert somalier og ferdigutdannet ved Flyktninghjelpens frisørkurs i Dadaab-leiren i Kenya.

Vi vil at alle barn og ungdommer på flukt i Somalia, såvel som lokalsamfunnene som huser dem, skal gå på skolen. Vi jobber for å:

 • Finne barn som ikke går på skolen, og hjelpe dem gjennom intensivkurs for å gjøre dem klare til å begynne i det formelle utdanningssystemet.
 • Hjelpe ungdommer med å finne muligheter til å starte sin egen bedrift.
 • Gi opplæring til lærere.
 • Bygge og reparere klasserom, sammen med kollegaene våre innen husly.
 • Gi råd til somaliske myndigheter om hvordan utdanningssystemet kan forbedres.

 

Rettshjelp

Somaliere på flukt har ofte små sjanser til å få oppfylt rettighetene sine. Dermed har de ikke mulighet til et levebrød, og lever med usikkerhet. Det er vanskelig å bygge seg en fremtid når man hele tiden står i fare for å bli kastet ut av bostedet. Vi jobber for å:

 • Samarbeide med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) om å overvåke behovene til mennesker på flukt. Vi jobber så med å øke bevisstheten hos lokale myndigheter og lokalsamfunn om rettighetene til mennesker på flukt.
 • Gi informasjon og juridisk rådgiving om land- og eiendomsretter til somaliere på flukt inne i landet og somaliere som vender hjem etter å ha vært på flukt i andre land.
 • Drive en nødtelefon og et call-center som gir umiddelbare råd om jus og rettigheter.
 • Hjelpe somaliere på flukt med å få trygge leie- og eieavtaler.

 

Husly

Vi gir midlertidig og permanent husly til mennesker på flukt inne i Somalia. Arbeidet vårt gir husly til somaliere i Puntland, Somalialand, og South Central. Vi jobber for å:

 • Bygge husly til midlertidig bruk, til bruk i overgangsperioder, og til permanent bruk – avhengig av situasjonen.
 • Bygge offentlige latriner og vanntanker, i samarbeid med våre kolleager innen vann- og sanitær.
 • Dele ut nødhjelpspakker, som blant annet inneholder solenergilamper.
 • Bygge og reparere klasserom, i samarbeid med våre kollegaer innen utdanning.

 

Vann- og sanitær

Mangelen på rent vann og ordentlige sanitærtjenester byr på store utfordringer for mennesker på flukt i Somalia. Gjennom vårt arbeid med vann- og sanitær sørger vi for at de har tilgang til rent vann, og at de vet om sykdomsspredning. Vi jobber for å:

 • Bygge latriner i hjem og fellesområder, sammen med våre kollegaer innen husly.
 • Installere og reparere vannsystem.
 • Fremme god hygiene i bosettinger.
 • Støtte lokalsamfunn i å finne tiltak som forbedrer hygienen.
 • Gi opplæring i hvordan å bruke, og vedlikeholde, vann- og sanitærfasiliteter og avfallshåndtering.

 

Matsikkerhet

Somalia er fortsatt et land hvor mange ikke har nok mat. Klima, konflikter og en presset økonomi gjør at folk ikke får produsert og kjøpt nok mat. FN advarer om en matmangelkrise. Vi jobber for å:

 • Gi kontanter til familier, slik at de kan kjøpe matvarene de trenger.
 • Øke bevisstheten rundt, og holde kurs i, god ernæring.
 • Støtte bønder og andre med å finne alternative levebrød.
 • Hjelpe samfunn med å ta vare på miljøet.

 

Så mange fikk hjelp i 2015

59.250
Mennesker fikk utdanning
84.066
Mennesker fikk matsikkerhet
76.623
Mennesker fikk husly
62.942
Mennesker fikk rettshjelp
92.360
Mennesker fikk vann og sanitærtjenester