Solar lamp distribution for the IDPs in Bonkai village, Baidoa District. A community supported by NRC under the BRCiS funding. All photos are copyrighted (e-mail perrine.piton@nrc.no to ask about use)
Les billedteksten Flyktninghjelpen deler ut solenergilamper til internt fordrevne i landsbyen Bonkai, Baidoa. Landsbyen støttes av Flyktninghjelpen med midler fra BRCiS. Foto: Flyktninghjelpen/BRCiS/Marco Gualazzini/Constrasto

Vårt arbeid i Somalia

Somalia er åsted for en av verdens verste humanitære kriser. Millioner av mennesker er rammet av fordrivelse og matmangel som følge av tørke og konflikt.

Landfakta

Totalt antall som har flyktet fra landet:
1.072.777
Totalt antall som har flyktet til landet:
24.368
Totalt antall internt fordrevne:
1.107.000
Nye flyktninger fra landet i 2017:
27.417
Nye flyktninger til landet i 2017:
3.444
Nye internt fordrevne i 2017:
112.000
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2018.

Humanitært overblikk

En dårlig regnsesong våren 2019, samt ettervirkningene av den lange tørken i 2016/17, har ført til alvorlig tørke i Somalia. Det estimeres at 5,4 millioner mennesker vil mangle mat, og at 2,2 millioner mennesker vil lide av akutt matmangel innen september. Alvorlig, akutt underernæring blant barn øker mest, hovedsakelig blant internt fordrevne.

Tørkeforholdene forverrer beskyttelsesutfordringene, særlig for kvinner og barn, da familier mister sine sosioøkonomiske sikkerhetsnett. Over 2,6 millioner somaliere er nå internt fordrevne. 80 prosent befinner seg i urbane områder, hvor de fortsatt står overfor alvorlig risiko for utkastelser, marginalisering og utestenging fra samfunnet. I år er 45.000 mennesker blitt fordrevet på grunn av tørke.

Flukt som følge av tørke forhindrer utdanning og setter barn i fare for beskyttelsesrisiko, familieseparasjon, kjønnsbasert vold og barnrekruttering.

Med nedbørsmangel bekreftet i april, og dystre prognoser for mai, er situasjonen nå ekstremt bekymringsfull og konsekvensene kan potensielt bli enda mer katastrofale enn i 2017.

Så mange fikk hjelp i Somalia i 2018

65.884
mennesker fikk utdanning
272.846
mennesker fikk matsikkerhet
56.468
mennesker fikk husly
53.000
mennesker fikk rettshjelp
210.233
mennesker fikk vann og sanitærtjenester

Flyktninghjelpens arbeid

Tørkesituasjonen i Somalia har forverret seg raskt og og kraftig, mye tidligere enn det man har sett det siste tiåret. Livreddende hjelp er nødvendig for å hindre at flere drives på flukt.

Våre beredskapsteam er på bakken og reagerer på de stadig økende behovene blant de internt fordrevne. Vi involverer de som er tvunget på flukt i våre aktiviteter, og bistår dem med alt fra å bygge husly til å takle utfordringer i landbruket. På denne måten får de nye ferdigheter som kan øke deres motstandskraft mot katastrofer i fremtiden.

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt.