Solar lamp distribution for the IDPs in Bonkai village, Baidoa District. A community supported by NRC under the BRCiS funding. All photos are copyrighted (e-mail perrine.piton@nrc.no to ask about use)
Les billedteksten Flyktninghjelpen deler ut solenergilamper til internt fordrevne i landsbyen Bonkai, Baidoa. Landsbyen støttes av Flyktninghjelpen med midler fra BRCiS. Foto: Flyktninghjelpen/BRCiS/Marco Gualazzini/Constrasto

Vårt arbeid i Somalia

Somalia er åsted for en av verdens verste humanitære kriser. Millioner av mennesker er rammet av fordrivelse og matmangel som følge av tørke og konflikt.

Humanitært overblikk

Somalia opplever stadige kriser og de humanitære behovene vedvarer. Den langvarige tørken i 2016-2017, etterfulgt av lite nedbør i 2018, gjorde at mange trengte bistand. Situasjonen ble ytterligere forverret av det uvanlige været i 2019, der høye temperaturer og tørre forhold i starten av året senere ble etterfulgt av mye nedbør og påfølgende flom i elveområdene.

I tillegg til utfordringene med covid-19 opplevde Somalia i 2020 flere oversvømmelser som påvirket over en million mennesker, inkludert 436.000 som allerede var fordrevet fra hjemmene sine. En tredje krise kom i form av en av de siste tiårs mest omfattende gresshoppeinvasjoner.

Som et resultat av ødelagte avlinger mangler mer enn seks millioner mennesker nok mat å spise, og ett av ti barn under fem år er akutt underernærte.

Over 2,6 millioner somaliere er nå på flukt i eget land. Av dem bor 80 prosent i urbane områder, der de risikerer utkastelse, marginalisering og ekskludering.

Så mange fikk hjelp i Somalia i 2020

135.771
mennesker fikk utdanning
152.630
mennesker fikk matsikkerhet
13.830
mennesker fikk husly
163.048
mennesker fikk rettshjelp

Flyktninghjelpens arbeid

Tørkesituasjonen i Somalia har forverret seg veldig mye raskere enn det man har sett det siste tiåret. Det er akutt behov for livreddende hjelp for å hindre at flere drives på flukt.

Våre beredskapsteam er på bakken og responderer på de stadig økende behovene. Vi involverer de som er tvunget på flukt i våre aktiviteter, og bistår dem med alt fra å bygge husly til å takle utfordringer i landbruket. På denne måten får de nye ferdigheter som kan gjøre dem bedre rustet til å takle katastrofer i fremtiden.

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt.

Les mer om Somalia