Solar lamp distribution for the IDPs in Bonkai village, Baidoa District. A community supported by NRC under the BRCiS funding. All photos are copyrighted (e-mail perrine.piton@nrc.no to ask about use)
Flyktninghjelpen deler ut solenergilamper til internt fordrevne i landsbyen Bonkai, Baidoa. Landsbyen støttes av Flyktninghjelpen med midler fra BRCiS. Foto: Flyktninghjelpen/BRCiS/Marco Gualazzini/Constrasto

Vårt arbeid i Somalia

Humanitært overblikk

Nesten tre tiår med konflikt, politisk ustabilitet, flere klimasjokk og økonomisk usikkerhet har hatt katastrofale følger for millioner av mennesker i Somalia. Innbyggerne opplever flere og sammensatte kriser, og flere og flere blir berørt. Rundt 8,25 millioner mennesker – halvparten av befolkningen – har behov for bistand. 60 prosent av disse er barn. Totalt er 3,8 millioner somaliere på flukt, enten internt i landet eller over landegrensene. Hele 1,4 millioner ble tvunget på flukt det siste året. I tillegg opplever en femtedel av befolkningen akutt matmangel. Dette har ført til at 1,5 millioner barn er akutt eller svært underernært.

Selv om den siste regnsesongen våren 2023 førte til regn og den forventede sultkatastrofen ble avverget, er konsekvensene av den langvarige tørken fortsatt til stede. Det er sannsynlig at klimasjokk som tørke og flom vil inntreffe oftere, noe som gjør Somalia svært sårbart for konsekvensene av klimaendringene.

Den humanitære finansieringen for landet forblir lav, noe som fører til utilstrekkelig bistand og nødhjelp for lokalsamfunnene.

 • 22.431
  mennesker fikk utdanning
 • 189.713
  mennesker fikk matsikkerhet
 • 150.978
  mennesker fikk husly
 • 55.067
  mennesker fikk beskyttelse fra vold
 • 309.831
  mennesker fikk rettshjelp
 • 273.611
  mennesker fikk vann og sanitærtjenester
 • 835.983
  mennesker fikk annen hjelp

 

Flyktninghjelpens arbeid

Våre beredskapsteam er på bakken, og vi responderer på de stadig økende behovene i Somalia. Vi involverer de som er tvunget på flukt i våre programmer, og bistår dem med alt fra å bygge husly til å takle utfordringer i landbruket. På denne måten får de nye ferdigheter som kan gjøre dem bedre rustet til å håndtere katastrofer i fremtiden.

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt over hele verden.

Les mer om Somalia