Solar lamp distribution for the IDPs in Bonkai village, Baidoa District. A community supported by NRC under the BRCiS funding. All photos are copyrighted (e-mail perrine.piton@nrc.no to ask about use)
Flyktninghjelpen deler ut solenergilamper til internt fordrevne i landsbyen Bonkai, Baidoa. Landsbyen støttes av Flyktninghjelpen med midler fra BRCiS. Foto: Flyktninghjelpen/BRCiS/Marco Gualazzini/Constrasto

Vårt arbeid i Somalia

Humanitært overblikk

Somalia opplever stadige kriser og de humanitære behovene vedvarer. Den langvarige tørken i 2016-2017, etterfulgt av lite nedbør i 2018, gjorde at mange trengte bistand. Situasjonen ble ytterligere forverret av det uvanlige været i 2019, der høye temperaturer og tørre forhold i starten av året senere ble etterfulgt av mye nedbør og påfølgende flom i elveområdene.

I tillegg til utfordringene med covid-19 opplevde Somalia i 2020 flere oversvømmelser som påvirket over en million mennesker, inkludert 436.000 som allerede var fordrevet fra hjemmene sine. En tredje krise kom i form av en av de siste tiårs mest omfattende gresshoppeinvasjoner.

Som et resultat av ødelagte avlinger mangler mer enn seks millioner mennesker nok mat å spise, og ett av ti barn under fem år er akutt underernærte.

Over 2,6 millioner somaliere er nå på flukt i eget land. Av dem bor 80 prosent i urbane områder, der de risikerer utkastelse, marginalisering og ekskludering.

 • 13.254
  mennesker fikk utdanning
 • 132.064
  mennesker fikk matsikkerhet
 • 69.135
  mennesker fikk husly
 • 141.582
  mennesker fikk rettshjelp
 • 224.328
  mennesker fikk vann og sanitærtjenester

 

Flyktninghjelpens arbeid

Tørkesituasjonen i Somalia har forverret seg veldig mye raskere enn det man har sett det siste tiåret. Det er akutt behov for livreddende hjelp for å hindre at flere drives på flukt.

Våre beredskapsteam er på bakken og responderer på de stadig økende behovene. Vi involverer de som er tvunget på flukt i våre aktiviteter, og bistår dem med alt fra å bygge husly til å takle utfordringer i landbruket. På denne måten får de nye ferdigheter som kan gjøre dem bedre rustet til å takle katastrofer i fremtiden.

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt.

Les mer om Somalia