ALP classes in progress, learners pay attention and interact in classes which help them move forward to the next level

Photo: NRC/Emebet Abdissa
Les billedteksten Bilde: Flyktninghjelpen/Emebet Abdissa

Vårt arbeid i Etiopia

Publisert 16. jun 2017

Landfakta

Totalt antall som har flyktet fra landet:
221.306
Totalt antall som har flyktet til landet:
892.021
Totalt antall internt fordrevne:
1.078.000
Nye flyktninger fra landet i 2017:
9.308
Nye flyktninger til landet i 2017:
103.936
Nye internt fordrevne i 2017:
725.000
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2018.
Mens alvorlig tørke truer liv og levebrød i Etiopia, fortsetter folk å krysse landets grenser på flukt fra krig i nabolandene. Flyktninghjelpen har vært på plass med livreddende og fremtidsrettet hjelp siden 2011.

Humanitær og politisk bakgrunn

Konflikt, tørke og flom er de viktigste årsakene som driver folk på flukt i og til Etiopia. Landet er omgitt av en region fylt av konflikter, og er Afrikas største vertsland for flyktninger.

Til sammen er det over 800.000 flyktninger Etiopia, hovedsakelig fra nabolandene Sør-Sudan, Eritrea, Sudan og Somalia. De fleste har kommet de to siste årene.

I tillegg er mellom 500.000 og 800.000 mennesker internt fordrevet i Etiopia, hovedsakelig på grunn av ustabilitet og konflikter i Oromia- og Somali-regionene, men også som på grunn av naturkatastrofer forårsaket av klimaendringer.

Klimaendringer har hatt store konsekvenser for landet. Mot slutten av 2015 ble Etiopia rammet av en tørke som er verre enn den som drev millioner av mennesker til randen av hungersnød i 1980-årene.


Naboland i krig

Flyktningbefolkningen fortsetter å vokse, hovedsakelig på grunn av krigen i Sør-Sudan og den økende tilstrømmingen av mennesker fra Eritrea. Mer enn 300.000 sør-sudanesiske flyktninger har kommet til Gambella-regionen i Etiopia siden borgerkrigen i Sør-Sudan brøt ut i desember 2013.

Landet har også tatt imot flyktninger fra andre land, deriblant Kenya, Djibouti, Den demokratiske republikken Kongo, Jemen, Burundi, Rwanda og Uganda.


Mat- og vannmangel

Værfenomenet El Niño har gått hardt utover livet og arbeidsmulighetene i Etiopia, som nå opplever den verste tørken på flere tiår. I juni 2017 har mer enn syv millioner mennesker behov for nødhjelp, og da spesielt sikker mat og rent vann, i følge FN.

Mange etiopiere er fattige, og mange er dårligere stilt enn flyktningene og de internt fordrevne menneskene i landet. Det er hard konkurranse om ressursene.

Dette gjør vi i Etiopia

Vi er på plass i fire regioner i Etiopia. Vi har feltkontor i Gambella, Asosa, Shire, Jijiga/Dire Dawa, og Dollo Ado. Vi hjelper mennesker som flykter fra krig, konflikt og tørke med mat, rent vann, husly og utdanning.

Matsikkerhet

Akkurat nå opplever Etiopia kritisk tørke. Vi jobber for å forbedre folks tilgang til mat og et levebrød. Vi jobber for å:

 • Dele ut frø og redskaper til hagebruk.
 • Gi opplæring i matvaresikkerhet og jordbruk.

Husly

Flyktninghjelpen er den viktigste leverandøren av husly i flyktningleire i Etiopia. Våre ansatte gir mennesker på flukt grunnleggende og øyeblikkelig beskyttelse, og jobber for å gi dem bedre tilgang til mat og arbeidsmuligheter. Vi jobber for å:

 • Gi flyktninger og vertssamfunn husly i de fire regionene Gambella, Shire, Dollo Ado og Assosa.
 • Skaffe midlertidig husly bestående av teltstenger og plastduk.
 • Sørge for at hus og hytter varer lenger, ved å bygge dem med bambusvegger og bølgeblikktak. Vi bygger også tukuler, koniske leirehytter som er sterke og tåler mye.
 • Gi fysisk og økonomisk beskyttelse til mennesker på flukt.
 • Bygge skoler.

Utdanning

Flyktninghjelpen gir barn og unge trygge rammer der de kan lære og få muligheten til å lære seg et yrke. Vi jobber for å:

 • Gi barn og unge som er fordrevet et godt utdanningstilbud.
 • Utdanne lærere.
 • Lære voksne å lese og skrive.
 • Bidra med skolemateriell og bygge klasserom.

Vann- og sanitærforhold

Vi sørger for at mennesker på flukt har tilgang til trygge vann- og sanitærforhold, og fremmer bedre bevissthet om hygiene. Vi jobber for å:

 • Gi enklere tilgang til rent vann og latriner.
 • Bygge og vedlikeholde infrastruktur for vann.
 • Skaffe vann til jordbruket.
 • Redusere dødelighet.
 • Skape økt bevissthet rundt hygiene.

Så mange fikk hjelp i 2016

13.318
Mennesker fikk utdanning
4.868
Mennesker fikk husly
116.269
Mennesker fikk vann og sanitærtjenester