ALP classes in progress, learners pay attention and interact in classes which help them move forward to the next level

Photo: NRC/Emebet Abdissa
Les billedteksten Bilde: Flyktninghjelpen/Emebet Abdissa

Vårt arbeid i Etiopia

Publisert 06. jun 2016
Mens alvorlig tørke truer liv og levebrød i Etiopia, fortsetter folk å krysse landets grenser på flukt fra krigføringen i nabolandene. Flyktninghjelpen har vært på plass med livreddende og fremtidsrettet hjelp siden 2011.

Humanitær og politisk bakgrunn

Konflikt, tørke og flom er de viktigste årsakene som driver folk på flukt i og til Etiopia. Landet er omgitt av en region fylt av konflikter, og er Afrikas største vertsland for flyktninger.

I 2015 kom mer enn 720.000 flyktninger til Etiopia. De kom hovedsakelig fra nabolandene Sør-Sudan, Eritrea, Sudan og Somalia. Mellom 500.000 og 800.000 mennesker er internt fordrevet i Etiopia, hovedsakelig på grunn av ustabilitet og konflikter i Oromia- og Somali-regionene, men også som et resultat av naturkatastrofer forårsaket av klimaendringer.

Klimaendringer har gått hardt utover landet, og mot slutten av 2015 ble Etiopia rammet av en tørke som er verre enn den som drev millioner av mennesker til randen av hungersnød i 1980-årene.


Naboland i krig

Flyktningbefolkningen fortsetter å vokse, hovedsakelig på grunn av krigen i Sør-Sudan og den økende tilstrømmingen av mennesker fra Eritrea. Mer enn 200.000 flyktninger fra Sør-Sudan har kommet til Gambella-regionen i Etiopia siden krigen brøt ut i desember 2013.

Landet har også tatt imot flyktninger fra andre land, deriblant Kenya, Djibouti, Den demokratiske republikken Kongo, Jemen, Burundi, Rwanda og Uganda.


Mat- og vannmangel

Værfenomenet El Niño har gått hardt utover livet og arbeidsmulighetene i Etiopia, som nå opplever den verste tørken på flere tiår. I desember 2015 hadde mer enn ti millioner mennesker behov for akutt mathjelp.

Mange etiopiere er fattige, og er ofte dårligere stilt enn flyktningene og de internt fordrevne menneskene i landet. Det er hard konkurranse om ressursene.

Dette gjør vi i Etiopia

Vi er på plass i fire regioner i Etiopia, der vi hjelper mennesker som flykter fra konflikter og tørke. Vi gir matsikkerhet, husly, utdanning, og rent vann.

Matsikkerhet

Akkurat nå opplever Etiopia kritisk tørke. Vi jobber for å forbedre folks tilgang til mat og et levebrød. Vi jobber for å:

 • Dele ut frø og redskaper til hagebruk.
 • Gi opplæring i matvaresikkerhet og jordbruk.

Husly

Flyktninghjelpen er den viktigste leverandøren av husly i flyktningleire i Etiopia. Våre ansatte gir mennesker på flukt grunnleggende og øyeblikkelig beskyttelse, og jobber for å gi dem bedre tilgang til mat og arbeidsmuligheter. Vi jobber for å:

 • Gi flyktninger og vertssamfunn husly i de fire regionene Gambella, Shire, Dollo Ado og Assosa.
 • Skaffe midlertidig husly bestående av teltstenger og plastduk.
 • Sørge for at hus og hytter varer lenger, ved å bygge dem med bambusvegger og bølgeblikktak. Vi bygger også tukuler, koniske leirehytter som er sterke og tåler mye.
 • Gi fysisk og økonomisk beskyttelse til mennesker på flukt.
 • Bygge skoler.

Utdanning

Flyktninghjelpen gir barn og unge trygge rammer der de kan lære og få muligheten til å lære seg et yrke. Vi jobber for å:

 • Gi barn og unge som er fordrevet et godt utdanningstilbud.
 • Utdanne lærere.
 • Lære voksne å lese og skrive.
 • Bidra med skolemateriell og bygge klasserom.

Vann- og sanitærforhold

Vi sørger for at mennesker på flukt har tilgang til trygge vann- og sanitærforhold, og fremmer bedre bevissthet om hygiene. Vi jobber for å:

 • Gi enklere tilgang til rent vann og latriner.
 • Bygge og vedlikeholde infrastruktur for vann.
 • Skaffe vann til jordbruket.
 • Redusere dødelighet.
 • Skape økt bevissthet rundt hygiene.

Så mange fikk hjelp i 2015

24.283
Mennesker fikk utdanning
12.341
Mennesker fikk matsikkerhet
31.643
Mennesker fikk husly
173.621
Mennesker fikk vann og sanitærtjenester