Two people hugging. Behind them is long line of buses, with people preparing to board.
Ukrainere ved Palanca grenseovergang mellom Ukraina og Moldova. Foto: Ingrid Prestetun/Flyktninghjelpen

Vårt arbeid i Moldova

Mer enn 660.000 mennesker har flyktet fra Ukraina til Moldova siden krigens utbrudd. Over 94.000 av disse befinner seg fortsatt i landet.

 

Humanitært overblikk

Moldova har et svært høyt antall flyktninger per innbygger. Landet har også det høyeste nivået av inflasjon i regionen; hele 34,5 prosent ved utgangen av august 2022. Majoriteten av menneskene som har flyktet til Moldova er kvinner, og halvparten er mindreårige. I tillegg finnes det en betraktelig andel udokumenterte eldre romfolk i Moldova.

Disse menneskene møter vanskeligheter når de forsøker å komme seg til andre europeiske land. Det er utfordrende å få tilgang til hjelp, og de opplever ofte diskriminering og segregering.
Flyktninger og tredjelandsborgere trenger å få dekket livsviktige behov som husly, mat og helsetjenester. I tillegg må de få informasjon om rettighetene sine, rettshjelp, beskyttelse av barn, bevissthet rundt risikoen for menneskehandel og psykososial støtte. Det er også viktig å sikre sosialt samhold og integrering i vertsamfunnene.

Flyktninghjelpens arbeid

Flyktninghjelpen startet vårt arbeid i Moldova i april 2022. Landkontoret vårt ligger i Chișinău, og dekker også Romania. Siden krigens utbrudd har Flyktninghjelpen for det meste bidratt humanitært gjennom våre partnere, men også gjennom direkte arbeid.

Vi prioriterer en partnerledet respons som styrker lokale aktører og nasjonale myndigheter. Flyktninghjelpen har nå etablert partnerskap med ikke-statlige organisasjoner i Moldova som omhandler rettshjelp, beskyttelse, leirdrift, utdanning, rent vann og husly.

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt.

Les mer om Moldova