Photo: NRC/Afsaneh Moghayeri More info: 

http://www.nrc.no/?did=9207039#.VxczTJN97VE

https://www.facebook.com/events/1717574761798578/
Les billedteksten To jenter har malt hverandre gjennom et kunstprosjekt arrangert av Flyktninghjelpen. Bilde: Flyktninghjelpen/Afsaneh Moghayeri

Vårt arbeid i Iran

Publisert 17. jun 2017

Landfakta

Totalt antall som har flyktet fra landet:
193.733
Totalt antall som har flyktet til landet:
979.519
Totalt antall internt fordrevne:
-
Nye flyktninger fra landet i 2017:
29.245
Nye flyktninger til landet i 2017:
-
Nye internt fordrevne i 2017:
-
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2018.
I mer enn tretti år har Iran gitt beskyttelse til afghanske flyktninger. Mange afghanere har vokst opp på flukt. Iran er det eneste hjemmet de kjenner til.

Humanitær og politisk bakgrunn

De siste tre tiårene har Den islamske republikk Iran vært et hjem for en av verdens største flyktningebefolkninger.

Afghanere har søkt tilflukt i Iran helt siden Sovjetunionen invaderte Afghanistan i 1979. Siden da har tilstrømningen til landet fortsatt uavbrutt. Krig, mangel på sikkerhet, arbeidsløshet og inflasjon i Afghanistan er viktige drivfaktorer.

Selv om hundretusener har returnert til Afghanistan, bor det fortsatt rundt 3,6 millioner afghanere i Iran.


Minimal internasjonal støtte

Iran er et mellominntektsland, og er rangert som et relativt høyt utviklet land på FNs utviklingsindeks. Derimot lever anslagsvis to av ti registrerte afghanske flyktninger i Iran under fattigdomsgrensen, i formelle flyktningleirer, i landsbyene og i byene.

Denne fattigdomstrenden blir ytterligere forverret av vedvarende hyperinflasjon, internasjonale sanksjoner og opphevelsen av diverse subsidier. Iran mottar minimalt med pengestøtte for sin rolle som vertsland for afghanske flyktninger, og situasjonen får forsvinnende lite medieoppmerksomhet.


Tre generasjoner flyktninger

Vi må bidra til å gi dem håp for Afghanistans framtid.

                                                   Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen

Situasjonen i Afghanistan har ført til en av de største flyktningstrømmene i moderne historie. Det er en lang og smertefull reise fra Afghanistan til nabolandene Iran og Pakistan. De fleste vil aldri igjen få se hjemmene de forlot.

Å bli født som afghansk flyktning i Iran gir en tøff start på livet. Håpet som afghanske barn har om å oppleve moderlandet svinner hen når de vokser opp og innser hvor farlig det vil være å returnere.

Å få tilgang til eiendom, jobber og velferdstjenester, for eksempel helsehjelp, er den største utfordringen for afghanere. Noen opplever å bli fordrevet flere ganger i jakten på grunnleggende nødvendigheter som rent vann.

Så mange fikk hjelp i 2016

2.671
Mennesker fikk utdanning
2.682
Mennesker fikk matsikkerhet
24.524
Mennesker fikk husly
1.396
Mennesker fikk rettshjelp
4.403
Mennesker fikk vann og sanitærtjenester


Dette gjør vi i Iran

Gjennom vårt arbeid i Iran hjelper vi afghanske flyktninger med å takle livet på langvarig flukt. Vi hjelper dem med å forbedre boforholdene sine og jobber for å forhindre at de blir drevet på flukt nok en gang.

Våre ansatte jobber for at Iran skal fortsette å være et trygt sted for flyktninger. Vi sørger for at de har tilgang til grunnleggende tjenester og gir flyktninger hjelp til selvhjelp. Vi støtter UNHCRs regionale løsningsstrategi for afghanske flyktninger (SSAR) og driver påvirkningsarbeid for en mer samkjørt humanitær respons.

Flyktninghjelpen har kontorer i Teheran og Kerman, og driver prosjekter i provinsene Semnan, Qom og Alborz.

Afghanistan-krisens langvarighet påvirker direkte hvordan vi jobber for å hjelpe afghanske flyktninger i Iran. Vi forsøker å veilede afghanerne når de manøvrerer seg gjennom utfordringene. Vi samarbeider tett med våre medarbeidere i Afghanistan og Pakistan, for sikre et helhetlig hjelpearbeid i regionen.

Utdanning

Et vedtak gjort av Irans øverste leder gir nå alle afghanske flyktningbarn – både registrerte og uregistrerte – retten til å gå på skole, uavhengig av deres offisielle status. Utdanning og yrkesopplæring er avgjørende for framtiden til disse barna, uansett om de blir i Iran eller velger å returnere til Afghanistan. Sosialisering gjennom utdanning hjelper dem med å bearbeide traumene som følger av å vokse opp som flyktning.

Vi jobber for å:

 • Tilby opplæring i lesing, skriving og matte.
 • Sørge for gratis transport til og fra skolen for elever og lærere.
 • Tilby skolefritidsaktiviteter for barn, som musikktimer og kunst og håndverk.
 • Pusse opp skoler og bygge midlertidige klasserom, i samarbeid med våre huslymedarbeidere.
 • Gi sertifisert yrkesopplæring for unge afghanske flyktninger innenfor engelsk, regnskap, grunnleggende og avansert datakunnskap, digital foto og fotoredigering, video, søm, arkitektur, og helse, miljø og sikkerhet.


Matsikkerhet

Våre medarbeidere på matvaresikkerhet sørger for de grunnleggende matbehovene til afghanske flyktningfamilier i fire provinser.

Vi jobber for å:

 • Holde kurs om ernæring og husholdningsøkonomi, for å oppmuntre til riktig kosthold som kan spare penger.
 • Dele ut kontantkort til innkjøp av mat og hygieneprodukter hos en rekke butikker.


Rettshjelp

Våre juseksperter styrker afghanske flyktningers selvstendighet. Vi hjelper dem med å navigere i det kompliserte juridiske farvannet som er en del av livet på flukt.

Vi jobber for å:

 • Gi informasjon og rådgivning om hvordan jussen fungerer i Iran og om hvordan afghanere kan kreve sine rettigheter, særlig med tanke på lovlig opphold, rettslig status og identitetspapirer.
 • Aktivt oppsøke flyktninger og tilby dem rettshjelp.
 • Støtte afghanere som planlegger å returnere til hjemlandet, enten det består av å avslutte utestående juridiske saker i Iran eller å få tilbake egen eiendom i Afghanistan. Dette er en del av Flyktninghjelpens grenseoverskridende Afghanistan-arbeid.


Husly

Vi jobber med å dekke den alvorlige mangelen på husly blant afghanske flyktninger i leire, på landsbygda og i og rundt byer. Vi ønsker at afghanere har trygge og gode boforhold. Vi jobber for å:

 • Forbedre sikkerhetsrutinene for jordskjelv og styrke kriseberedskapen.
 • Bygge lekeplasser, barnevennlige områder og kulturhus for å skape uformelle læresteder for barn.
 • Bygge og oppgradere hus og latriner, sammen med våre medarbeidere i vann og sanitær.
 • Pusse opp hus og skoler der infrastrukturen er ødelagt eller skadd.
 • Dele ut materialer og vinterpakker, inkludert materialer for å vedlikeholde og fikse boliger.
 • Tilby kurs om grunnleggende byggeskikk og energibesparende teknikker.


Vann og sanitær

Våre medarbeidere innenfor vann og sanitær sørger for at afghanske flyktninger i lran har tilgang til drikkevann og at de praktiserer riktig hygiene. Vi jobber for å:

 • Dele ut hygienepakker og gi opplæring til flyktninger om riktig hygiene.
 • Bygge og oppgradere latriner i leirer og på skoler, sammen med våre huslyeksperter.
 • Sørge for fellestoaletter og -dusjer i avsidesliggende og forsømte områder der det bor mange flyktninger.
 • Samle opp og rense vann for å forbedre de sanitære forholdene.
 • Vedlikeholde avfallshåndterings- og renseanlegg.

Relaterte nyheter