Photo: NRC/Afsaneh Moghayeri More info: 

http://www.nrc.no/?did=9207039#.VxczTJN97VE

https://www.facebook.com/events/1717574761798578/
To jenter har malt hverandre gjennom et kunstprosjekt arrangert av Flyktninghjelpen. Foto: Afsaneh Moghayeri/Flyktninghjelpen

Vårt arbeid i Iran

 

Humanitært overblikk

De siste førti årene har Iran huset en av verdens største grupper av mennesker på flukt. Over to år etter det politiske skiftet i Afghanistan bor nå minst 4,5 millioner afghanere i Iran.

Den iranske regjeringen har gitt afghanske flyktninger tilgang til grunnleggende helsetjenester og utdanning for alle barn, også for de som mangler dokumentasjon. De med identitetskort eller visum kan også jobbe i noen sektorer.

Til tross for den inkluderende politikken og støtten fra det internasjonale samfunnet, har afghanerne fortsatt problemer med å finne og beholde en stabil inntekt. Dette kompliserer mulighetene de har til å skaffe seg bolig og holde barna på skolen, og det kan ha negativ innvirkning på deres muligheter til å fornye dokumentasjonen og den juridiske statusen sin i tide.

Gjeninnførelsen av amerikanske sanksjoner mot Iran i 2018 har ytterligere presset Irans økonomi. Covid-19-pandemien har også økt utfordringene afghanere i Iran står overfor. Landet blir i tillegg stadig rammet av jordskjelv og flom.

 • 17.241
  mennesker fikk utdanning
 • 331
  mennesker fikk matsikkerhet
 • 25.836
  mennesker fikk husly
 • 17.049
  mennesker fikk rettshjelp
 • 81.714
  mennesker fikk vann og sanitærtjenester
 • 14.679
  mennesker fikk annen hjelp

 

Flyktninghjelpens arbeid

Siden 2012 har vi hjulpet afghanere på flukt i Iran, i tillegg til å bistå iranske vertsamfunn. Vi arbeider for å opprettholde og styrke retten til beskyttelse, og bedre tilgangen til grunnleggende humanitære tjenester. Vi jobber i ti provinser i landet, og samarbeider tett med andre aktører for å sørge for en helhetlig regional respons.

I 2019 utvidet vi arbeidet vårt for å bistå mennesker som er rammet av flom, og siden starten av 2020 har vi økt innsatsen betydelig for å møte behovene for hjelp etter Covid-19-pandemien.

Siden 2021 har Flyktninghjelpen jobbet med humanitære partnere for å bistå nyankomne afghanske flyktninger som trenger beskyttelse og grunnleggende tjenester. I 2024 vil vi fortsette å fokusere på å støtte både de som har vært på flukt lenge og de nyankomne som bor i flyktningbosettinger og i vertsamfunn.

      

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt over hele verden.

      

Les mer om Iran