Les billedteksten JEMEN: Ali (venstre) er én av de 763.000 jemenittene som Flyktninghjelpen ga bistand i Jemen i 2017. Mouad Abdo (høyre) leder Flyktninghjelpens matvareprogram i Sana, hovedstaden i Jemen. Han kjenner de fleste som kommer til Flyktninghjelpen for å få matkuponger de kan løse inn hos ulike kjøpmenn i byen. – Mouad er en bra mann, sier Ali. Han måtte flykte etter at hjemmet hans ble bombet og er nå en av mange som skaffer mel, matolje og bønner til familien med Flyktninghjelpens matkuponger. Foto: Alvhild Strømme / Flyktninghjelpen

Slik fikk nær ni millioner mennesker hjelp i 2017

Roald Høvring|Publisert 27. apr 2018
Les hvordan Flyktninghjelpens støttespillere bidro til at nesten ni millioner mennesker i 31 land fikk hjelp i 2017. Dette er om lag to millioner flere enn året før.

Ali (til venstre i bildet over) er én av de nær 763.000 jemenittene som fikk hjelp i 2017. Les hele historien her. 

 
I 2017 økte vi innsatsen innenfor alle kjerneområdene våre. Til sammen fikk 2,8 millioner mennesker hjelp til å skaffe seg rent vann og bedre sanitære tjenester. Dette er Flyktninghjelpens største hovedaktivitet, målt etter antallet mennesker som får hjelp. I tillegg økte vi innsatsen innen leirdrift og matsikkerhet betydelig i 2017.

Flyktninghjelpen hjalp 9 millioner mennesker

Veksten skyldes mange faktorer, sier Magnhild Vasset, leder for Flyktninghjelpens feltoperasjoner.

– Delvis skyldes det at Flyktninghjelpen har trappet opp innsatsen innenfor mange av våre kjerneaktiviteter, forklarer hun. – I tillegg har vi reagert raskt med livreddende nødhjelp, som: matleveranser, husly, distribusjon av nødhjelpspakker og vann og bedring av sanitære forhold.

2 millioner flere fikk hjelp

Flyktninghjelpens støttespillere bidro til at nesten ni millioner mennesker i 31 land fikk hjelp i 2017. Dette er om lag 2 millioner flere enn året før.

Flyktninghjelpen hjelper 9 millioner mennesker

 
Syv kriser og antall mennesker vi hjalp i disse landene i 2017:

SYRIA #672.523

Flyktninghjelpen har hjulpet hundretusenvis av internt fordrevne mennesker over hele Syria med tilgang til utdanning, mat, informasjon, husly, vann og hygiene og nødhjelpspakker.

JEMEN #763.000

Krisen i Jemen forverret seg betydelig i 2017, og over åtte millioner mennesker sto overfor en potensiell sultkatastrofe ved årsskiftet. På tross av den vanskelige sikkerhetssituasjonen, trappet vi opp innsatsen og nådde frem med hjelp i åtte av landets 22 fylker.

DR KONGO #592.000

Flere nye kriser oppsto øst i Den demokratiske republikken Kongo, noe som førte til den høyeste veksten i internt fordrevne i verden. I DR Kongo var totalt 4,1 millioner mennesker på flukt i eget land ved årsskiftet. Flyktninghjelpen rykket inn ved flere av disse krisene og nådde hundretusenvis med nødhjelp, utdanning, matsikkerhet og informasjon, rådgivning og rettshjelp.

SOMALIA #791.000

I Somalia har ekstrem tørke drevet nesten én million mennesker på flukt i eget land. Det totale antallet internt fordrevne var ved årsskiftet på over 2,1 millioner. Men med god hjelp av internasjonale donorer, massiv respons og langvarig, forebyggende arbeid har landet klart å unngå en sultkatastrofe. Flyktninghjelpen hjalp flere enn 790.000 mennesker i Somalia i 2017.

SØR-SUDAN #648.000

Den humanitære krisen i Sør-Sudan forverret seg og vokste i omfang i 2017, da konflikten spredte seg til nye områder. Flyktninghjelpen rykket inn med mobile nødhjelpsteam og trappet opp innsatsen.

ETIOPIA #453.000

I Etiopia ble hundretusenvis av mennesker drevet på flukt på grunn av etnisk motivert vold og tørke. Flyktninghjelpen hjalp 452.555 mennesker i Etiopia i 2017.

AFGHANISTAN #383.000

I Afghanistan måtte folk igjen flykte i 2017. Omtrent én av fire mennesker på flukt befinner seg i områder som er vanskelig å nå frem til med nødhjelp. Flyktninghjelpen er en ledende nødhjelpsaktør i Afghanistan, og har permanent tilstedeværelse i ustabile provinser, der et stort antall internt fordrevne oppholder seg.

Total oversikt på land

Afghanistan: 382.739
Kamerun: 15.517
Den sentralafrikanske republikk: 199.564
Colombia: 72,038
DR Kongo: 592,420
Djibouti: 31,446
Ecuador: 2,407
Eritrea: 1,824
Etiopia: 452,555
Hellas: 6,919
Honduras: 5,724
Iran: 54,076
Irak: 2,044,731
Jordan: 187,907
Kenya: 399,439
Libanon: 497,324
Mali: 253,501
Myanmar: 143,653
Nigeria: 149,960
Palestina: 121,213
Panama: 3,195
Somalia: 791,219
Sør-Sudan: 647,722
Syria: 672,523
Tanzania: 23,915
Uganda: 130,072
Ukraina: 53,960
Venezuela: 1,544
Jemen: 762,531

TOTALT: 9,009,474