I Mtendeli flyktningleir i Tanzania bygger Flyktninghjelpen latriner både til familier og til skolen. Vi deler også ut grunnleggende hygieneutstyr som såpe. Bilde: Ingrid Prestetun/Flyktninghjelpen

Flere har tilgang til mobil enn toalett

Eline Anker|Publisert 16. nov. 2018
Visste du at flere personer i verden har mobil enn tilgang på et toalett? I dag, 19. november, markerer vi verdens toalettdag. Vi gir deg fem grunner til hvorfor du burde bry deg om nettopp toaletter.

Nesten 30 prosent av verdens befolkning har ikke tilgang på latriner eller toaletter. Manglende tilgang frarøver mennesker god helse, trygghet og verdighet.

Et av FNs bærekraftsmål går ut på å sørge for at alle har tilgang på sanitærtjenester og vann innen 2030. For å nå målet må alle ha mulighet til å gå på et trygt toalett, slik at ingen trenger å gå på do ute.

For mennesker drevet på flukt er tilgang til vann og gode sanitærtjenester et av de mest prekære behovene.

Dette er hvorfor du burde bry deg om toaletter:

1. Hvert år dør over 280.000 mennesker på grunn av dårlige sanitære tjenester

Uten gode sanitærtjenester kan vann lettere bli forurenset, og sykdommer som kolera, dysenteri og tyfoid kan spres raskt. Hver dag dør i snitt nesten 1.000 barn under fem år på grunn av diare. Tilgang på rent vann, sanitærtjenester og god hygiene kan minske globale sykdommer med over 10 prosent, ifølge Verdens helseorganisasjon.

Flyktninghjelpen bygger gode sanitærtjenester og sørger for rent drikkevann til mennesker på flukt. Under sykdomsutbrudd overvåker vi sykdommer og vannkvalitet.

Les mer: Koleraepidemi i Jemen: Muhanad (10) lurte døden
 
Ahmed er en av mange jemenitter som har blitt behandlet for kolera. Bilde: Nuha Mohammed/Flyktninghjelpen

 
2. Alle kvinner skal være trygge

Kvinner og jenter er spesielt sårbare hvis de må gå på do ute. Mange venter til det er mørkt før de går, noe som gjør dem enda mer sårbare for overgrep. Jenter trenger private og funksjonelle toaletter for å ikke droppe ut av skolen.

Vi bygger og vedlikeholder private og rene latriner eller toaletter, så kvinner og jenter, menn og gutter kan følge seg trygge.
 

Jenter i Sittwe, Myanmar, bruker latriner i løpet av skoledagen. Foto: Sarla Varma/Flyktninghjelpen

 
3. Alle barn skal ha tilgang på rent vann og toaletter på skolen

En av tre skoler har ikke tilgang på trygt vann og gode sanitærforhold. Uten passende sanitærtjenester må barn gå på do ute i skolegården. Dette kan få jenter til å slutte eller la være å gå på skolen når de har mensen. Ingen barn skal måtte slutte på skolen på grunn av manglende toaletter.

Vi støtter retten til utdanning ved å sørge for at skoler har trygge latriner og rent vann tilgjengelig for elever og lærere.

Les mer: Vannkrise setter skolebarn i fare
 
Tilgang til rent vann og håndvask har blitt luksus på skolene i Basra, Irak. De har kun vann i to timer om dagen, og det er ikke trygt å drikke det. Bilde: Tom Peyre-Costa/Flyktninghjelpen

 
4. Toaletter kan lage fornybar energi

Hvorfor ikke lage gull av gråstein? Gjør avfall om til noe nyttig, som for eksempel fornybar energi. Bruk kreativiteten!

I flyktningleiren Kakuma i Kenya er behovet for latriner enormt. I samarbeid med UNHCR, FNs flyktningbyrå, gjør vi menneskelig avfall om til kullbriketter. Brikettene er et billig alternativ til trekull og kan brukes til å lage mat på.
 

 
5. Tilgang til sanitærtjenester er en menneskerett

I 2010 erklærte FN at tilgang til rent vann og sanitærtjenester er en menneskerett. Likevel mangler 4,5 milliarder mennesker gode sanitærtjenester. Tilgang til toaletter og rent vann er grunnleggende for menneskelig verdighet.

Vi bygger toaletter, promoterer god hygiene og oppfordrer mennesker på flukt til å ta en aktiv rolle i vårt arbeid for å forbedre sanitærtjenester.
 

I bosettingen Maratatu i Den demokratiske republikken Kongo er det få latriner. Dermed går innbyggerne på do ute, noe som fører til en økt risiko for at vannbårne sykdommer spres. Flyktninghjelpen jobber for å bedre hygienen og har begynt arbeidet med å bygge 200 kommunale latriner. Bilde: Ingebjørg Kårstad/Flyktninghjelpen