Foto: Hamidreza Fakhar/NRC Iran ble kraftig rammet av flom tidligere i år. Behovet for hjelp er stort.

Hjelpearbeidet i Iran står i fare for å ta slutt på grunn av amerikanske sanksjoner

Publisert 06. aug 2019
Hjelpearbeidet for afghanske flyktninger og flomofre i Iran står i fare for å stanses fordi banker ikke vil overføre penger inn i landet, i frykt for å bli rammet av sanksjonene. Flyktninghjelpen ber giverland om å tillate humanitære organisasjoner å fortsette sitt arbeid for sårbare mennesker i Iran.

– Humanitært arbeid blir lammet av politisk motiverte sanksjoner som straffer de aller fattigste. I et år har vi prøvd å finne banker som kan og vil overføre penger fra våre vestlige givere slik at vi kan hjelpe afghanske flyktninger og flomofre i Iran. Vi har ennå ikke funnet en løsning, og nå renner tiden snart ut, sier generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland. 

Sanksjonene som USA har ilagt Iran er så omfattende at banker ikke vil overføre penger til humanitært arbeid i Iran. Blokkeringen av bankoverføringer fører til tilsvarende blokkering i leveranser av kritisk hjelp til uskyldige sivile.  

–De amerikanske sanksjonene gjør at norske og andre banker ikke overfører midler europeiske land har bidratt med til hjelpearbeidet i Iran, fordi de er redde for sanksjoner, forklarer Egeland. 

Mer enn tre millioner afghanere, en av verdens største flyktninggrupper, bor i Iran. Noen har bodd der i flere tiår. I tillegg strever ti millioner mennesker med å komme seg på beina etter store flommer i mars. Mange er helt avhengige av humanitær hjelp for å få mat, rent vann og husly. 

– Familier må allerede hoppe over måltider fordi de ikke har råd til nok mat. De selger de få eiendelene de har for å ha råd til å dekke de mest nødvendige behovene. Mange afghanere som jobbet i tekstilindustrien har nylig mistet jobbene sine, fordi arbeidsplassene måtte stenge som følge av sanksjonene. Våre programmer bidrar med viktig assistanse til familier i stadig vanskeligere situasjoner. Denne livlinen må ikke kuttes, sier Egeland. 

Flyktninghjelpen er den største av kun fem internasjonale hjelpeorganisasjoner, utenom FN, som jobber i Iran. Alle hjelpeorganisasjonene er rammet av konsekvensene sanksjonene medfører. 

– Som humanitær organisasjon i Iran er det vårt ansvar å sørge for at denne neglisjerte, men tragiske konsekvensen av spenningen mellom Iran og USA får oppmerksomhet. USA og de europeiske land som støtter vårt arbeid må finne en løsning slik at humanitære organisasjoner kan fortsette hjelpearbeidet i Iran. Bankene må bli forsikret om at de kan gjennomføre transaksjoner til humanitært arbeid uten at det vil få rettslige følger. Vi trenger en løsning for å forhindre at millioner av allerede sårbare mennesker får det enda verre.