Les billedteksten Foto: Hamidreza Fakhar/NRC Iran ble kraftig rammet av flom tidligere i år. Behovet for hjelp er stort.

Hjelpearbeidet i Iran står i fare for å ta slutt på grunn av amerikanske sanksjoner

Publisert 06. aug 2019
Hjelpearbeidet for afghanske flyktninger og flomofre i Iran står i fare for å stanses fordi banker ikke vil overføre penger inn i landet, i frykt for å bli rammet av sanksjonene. Flyktninghjelpen ber giverland om å tillate humanitære organisasjoner å fortsette sitt arbeid for sårbare mennesker i Iran.

– Humanitært arbeid blir lammet av politisk motiverte sanksjoner som straffer de aller fattigste. I et år har vi prøvd å finne banker som kan og vil overføre penger fra våre vestlige givere slik at vi kan hjelpe afghanske flyktninger og flomofre i Iran. Vi har ennå ikke funnet en løsning, og nå renner tiden snart ut, sier generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland. 

Sanksjonene som USA har ilagt Iran er så omfattende at banker ikke vil overføre penger til humanitært arbeid i Iran. Blokkeringen av bankoverføringer fører til tilsvarende blokkering i leveranser av kritisk hjelp til uskyldige sivile.  

–De amerikanske sanksjonene gjør at norske og andre banker ikke overfører midler europeiske land har bidratt med til hjelpearbeidet i Iran, fordi de er redde for sanksjoner, forklarer Egeland. 

Mer enn tre millioner afghanere, en av verdens største flyktninggrupper, bor i Iran. Noen har bodd der i flere tiår. I tillegg strever ti millioner mennesker med å komme seg på beina etter store flommer i mars. Mange er helt avhengige av humanitær hjelp for å få mat, rent vann og husly. 

– Familier må allerede hoppe over måltider fordi de ikke har råd til nok mat. De selger de få eiendelene de har for å ha råd til å dekke de mest nødvendige behovene. Mange afghanere som jobbet i tekstilindustrien har nylig mistet jobbene sine, fordi arbeidsplassene måtte stenge som følge av sanksjonene. Våre programmer bidrar med viktig assistanse til familier i stadig vanskeligere situasjoner. Denne livlinen må ikke kuttes, sier Egeland. 

Flyktninghjelpen er den største av kun fem internasjonale hjelpeorganisasjoner, utenom FN, som jobber i Iran. Alle hjelpeorganisasjonene er rammet av konsekvensene sanksjonene medfører. 

– Som humanitær organisasjon i Iran er det vårt ansvar å sørge for at denne neglisjerte, men tragiske konsekvensen av spenningen mellom Iran og USA får oppmerksomhet. USA og de europeiske land som støtter vårt arbeid må finne en løsning slik at humanitære organisasjoner kan fortsette hjelpearbeidet i Iran. Bankene må bli forsikret om at de kan gjennomføre transaksjoner til humanitært arbeid uten at det vil få rettslige følger. Vi trenger en løsning for å forhindre at millioner av allerede sårbare mennesker får det enda verre. 

Tall og fakta
  • Totalt er 10 millioner iranere, som utgjør 12 prosent av den totale befolkningen i landet, rammet av flommen i mars. To millioner mennesker trenger nødhjelp. 365.000 bor i midlertidige husly. (OCHA) 
  • Iran er den sjette største vertsnasjonen for flyktninger i verden. Rund tre millioner afghanske flyktninger bor i Iran. (UNHCR)
  • Flyktninghjelpen hjalp 81.850 mennesker i Iran i 2018.
  • En million afghanere skal fornye flyktningstatus og arbeidstillatelse i Iran i august. Uten hjelp fra Flyktninghjelpen har de mest sårbare ikke mulighet til å betale for fornying, og kan miste flyktningstatus og arbeidstillatelse.
  • Rundt 450.000 afghanske barn går på skolen i Iran, i følge det iranske utdanningsdepartementet. Skoleåret starter snart, og Flyktninghjelpen må derfor intensivere sitt arbeid med å få afghanske barn inn på Iranske skoler.
  • Levekostnadene i Iran har skutt til værs fordi sanksjonene har ført til inflasjon. Ifølge offisiell statistikk fra iranske myndigheter har prisen på grønnsaker stedet med 136,2%, frukt med 112,6% og kjøtt med 100,7%, økningen er målt fra våren 2018 til våren 2019.
  • Flyktninghjelpen hjalp 81.850 sårbare mennesker i Iran i 2018.
Mer informasjon og intervjuforespørsler

For mer informasjon eller intervjuforespørsler vennligst kontakt mediekoordinator Pernille Røe på 452 01 451 eller Pernille.roe@nrc.no.