Giramiya Weema, 25, fled DR Congo with her two children. Here she is at Kagoma Reception Centre in Uganda, waiting for a plot of land to live on. "Life here at Kagoma is not okay," she says. "The food here is never enough. My children have fallen sick, and there is not enough medical care."

Photo: NRC/India Dwyer
Les billedteksten Giramiya Weema (25) flyktet fra DR Kongo med sine to barn. Her oppholder hun seg på et mottakssenter i Uganda. -Det er aldri nok mat. Barna er blitt syke og det er mangel på helsehjelp, forteller hun. Foto: Flyktninghjelpen/India Dwyer

Brutte løfter må nå innfris

Publisert 16. des 2019|Endret 15. des 2019
Støtten til fattige land som huser de fleste av verdens flyktninger uteblir på tross av løftene som ble gitt av verdens ledere for tre år siden. Flyktninghjelpen ber Norge og andre høy- og mellominntektsland øke støtten til flyktninger og fordrevne på Det globale flyktningforumet som avholdes for første gang i Genève denne uka.

–I New York-erklæringen fra 2016 lovte verdens ledere å ta sin del av ansvaret for beskyttelse og støtte til flyktninger og fordrevne. Siden den tid er grenser stengt for familier med behov for beskyttelse, antallet kvoteflyktningsplasser redusert og fattige vertsland etterlatt med lite internasjonal støtte. Det globale flyktningforumet må reversere denne bekymringsfulle trenden og redde et flyktningsystem som er i ferd med å rakne, sier Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen.

New York-erklæringen fra 2016 ble i fjor fulgt opp med en global flyktningpakt, og 17. til 18. desember skal representanter fra statene som har sluttet seg til pakten møtes til et globalt flyktningforum i Genève der løftene skal munne ut i konkrete forpliktelser.

I erklæringen fra 2016 lovte FNs medlemsland å jobbe sammen for å beskytte og støtte alle flyktninger. Likevel er antallet flyktninger som har fått reise til et annet land som kvoteflyktninger omtrent halvert siden 2016 til færre enn 60,000 hittil i år. Og nær slutten av året er de humanitære appellene om støtte til noen av verdens største flyktningkriser mindre enn halvfinansiert.

Flyktninghjelpen oppfordrer Norge til å komme med ambisiøse forpliktelser som kan bidra til at løftene om bedre ansvarsdeling faktisk innfris.

– Nå kommer det et rekordlavt antall flyktninger til Norge og da må vi bidra mer på andre områder. Vi har råd og mulighet til å både øke støtten til flyktninger i nærområdene betydelig, samt å trappe opp antallet kvoteflyktninger vi tar imot til 5000, slik FN har anmodet oss om, sier Egeland.

Situasjonen for mange flyktninger er blitt stadig verre. Mangel på penger og støtte presser desperate familier til å ty til farlige overlevelsesstrategier, inkludert barnearbeid og prostitusjon. Stengte grenser fører mennesker ut på livsfarlige reiser i søken etter trygghet.

Blant de største mottakerlandene av flyktninger finner vi Tyrkia som huser 3,7 millioner flyktninger, lille Libanon som huser over 1,5 millioner flyktninger og Uganda med mer enn 1,2 millioner flyktninger.

– Uganda huser flere flyktninger alene enn det totale antallet flyktninger som kom til EU og EØS tilsammen i 2015. Landet bør applauderes for måten de har tatt imot flyktninger, men applaus alene vil ikke kunne fylle tomme mager, påpeker Egeland.

 

Til redaksjonen:

Det globale flyktningforumet og Den globale flyktningpakten:

  • Et stort flertall av FNs medlemsland sluttet seg til Den globale flyktningpakten under en avstemning i FNs generalforsamling i 2018.
  • Pakten anerkjenner et presserende behov for bedre byrde- og ansvarsdeling når det gjelder å gi beskyttelse og støtte til verdens flyktninger, og at fordelingen må ta hensyn til eksisterende bidrag og forskjeller i kapasitet og resurser mellom land.
  • Hovedmålene med pakten er å dempe presset på vertsland, øke flyktningers mulighet til å forsørge seg selv, øke tilgangen til såkalte tredjelandsløsninger (for eksempel kvoteflyktningsplasser) og bidra til å tilrettelegge for trygg og verdig retur
  • Hvert fjerde år skal Det globale flyktningforumet samle alle FNs medlemsland og andre interessenter for at disse skal kunne komme med konkrete løfter og bidrag. Det første forumet avholdes i Genève 17. og 18. desember.
  • For mer informasjon, se: https://www.unhcr.org/global-refugee-forum.html 

Flyktninger, kvoteflyktninger og finansiering:

  • Antallet flyktninger globalt har steget til over 25 millioner.
  • Av disse trenger 1,4 millioner mennesker kvoteflyktningsplasser i år, ifølge FN.
  • Antallet flyktninger som har fått komme til et nytt land som kvoteflyktninger er halvert fra rundt 126.000 i 2016 til 65.000 i 2017, 56.000 i 2018 og 54.000 avreiser ved utgangen av oktober i år.
  • FN og samarbeidspartnere har bedt om rundt 10 milliarder dollar for å møte behovene til flyktninger i nærområdene i forbindelse med krisene i Venezuela, Syria, Sør-Sudan, Kongo, Nigeria, Burundi og Myanmar. Hittil i år har giverland bidratt med under 4 milliarder dollar, bare rundt 40% av det beløpet som trengs.

Kilder: UNOCHA Financial Tracking Service og UNHCR

Bilder til fri bruk er tilgjengelig her:

For intervjuer eller mer informasjon, kontakt:

Flyktninghjelpens medieteam: media@nrc.no, +4790562329