Høyeste antall mennesker på flukt siden andre verdenskrig

Publisert 19. jun 2019
Over 70 million mennesker er på flukt, det høyeste tallet som er registrert noensinne, viser en ny oversikt. Etiopia er landet med flest nye fordrevne.

– Hver dag tvinges 37,000 mennesker på flukt fra sine hjem. Det internasjonale samfunnet må gi trygghet til familier på flukt, og ikke bygge murer for å sperre flyktningene ute. Rike land huser nå bare 16 prosent av verdens flyktninger, fredsdiplomatiet svikter og nye, brutale kriger kommer på toppen av de uløste konfliktene, sier Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland som denne uka besøker fordrevne familier i Etiopia. 70 millioner mennesker var på flukt i verden ved utgangen av 2018, viser tall FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) la frem onsdag, dagen før Verdens flyktningdag. Det er 2,3 millioner flere mennesker enn i fjor og dobbelt så mange som for 20 år siden.

– Ingen velger å bli fordrevet. Ingen velger å flykte fra hjemmet sitt med kun de klærne de står og går i. Flyktninger er fanget i en ond spiral som de verken var med på å lage eller har mulighet til å unnslippe. De lidelsene jeg har sett her i Etiopia er hjerteskjærende, sier Egeland.

Totalt er rundt 3,2 millioner mennesker drevet på flukt innad i Etiopia på grunn av konflikter og tørke. De store fordrivelsene har satt et enormt press på landet. I tillegg huser Etiopia 900,000 flyktninger, for det meste fra nabolandene Sør-Sudan, Somalia og Eritrea.

Kaffebonde Abraham ble tvunget på flukt på grunn av kamper i West Guji. – Jeg har sett mange mennesker sulte ihjel fordi de ikke kunne finne noe å spise, fortalte han til Flyktninghjelpens ansatte i Etiopia.

– Etiopia er definisjonen på en glemt krise. På tross av de kolossale behovene er konflikten underrapportert og nødhjelpsarbeidet underfinansiert, sier Egeland.

Halvveis ut i året et kun en tredjedel av FNs appell om nødhjelp til Etiopia for 2019 finansiert.

– Vi trenger en helomvending. Rikere land må ta sin del av ansvaret, grave dypere i lommene sine og være med å støtte generøse mottakerland som Etiopia slik at vi kan begrense lidelsene til millioner av mennesker på flukt, sier Egeland.

Til redaksjonen:

 

  • Bilder fra Etiopia til fri bruk er tilgjengelig
  • Video er tilgjengelig her.

Fakta:

  • 70,8 millioner mennesker er fordrevet globalt, det høyeste tallet noen gang registrert. Av disse er 41,3 millioner internt fordrevne, ifølge tall fra Flyktninghjelpen senter for internt fordrevne (IDMC), og nesten 30 millioner er flyktninger og asylsøkere, ifølge tall fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).
  • Totalt er det 2,3 millioner flere mennesker på flukt enn ved utgangen av 2017 og dobbelt så mange som for to tiår siden.
  • De største mottakerlandene for flyktninger er Tyrkia (3,7 millioner), Pakistan (1,4 millioner) og Uganda (1,2 millioner).
  • Bare i 2018 ble 13,6 millioner mennesker drevet på flukt på grunn av krig og forfølgelse.
For intervjuer eller mer informasjon, kontakt:

For intervjuer eller mer informasjon, ta kontakt med Flyktninghjelpens medieteam: info@nrc.no, +47 905 62 329.