Minette (38) and her family fled from Manyu and sought safety in Buea after their home was burned down. They have received some plastic sheeting and utensils from NRC, and they have built a temporary kitchen at their new place in Buea.

Photo: NRC/Tiril Skarstein
Les billedteksten Minette (38) og familien hennes flyktet fra hjemmet sitt da det brant ned som følge av kamphandlinger i de engelskspråklige regionene i Kamerun. Foto: Tiril Skarstein/Flyktninghjelpen

Kamerun topper liste over neglisjerte fluktkriser

Publisert 04. jun 2019
Krisen i de engelskspråklige delene av Kamerun topper Flyktninghjelpens liste over verdens mest neglisjerte fluktkriser, lansert onsdag.

– Det virker som det internasjonale samfunnet sover i timen. Brutale drap, nedbrente landsbyer og massive fordrivelser er blitt møtt med øredøvende stillhet, sier Jan Egeland, generalsekretær for Flyktninghjelpen.

Konflikten i de engelskspråklige delene av Kamerun har drevet over en halv million mennesker på flukt. Hundrevis av landsbyer er blitt brent til grunne. Tusenvis av mennesker som i øyeblikket gjemmer seg i bushen har ikke mottatt noen form for hjelp. Sykehus har blitt angrepet og helsepersonell lever i frykt for å bli bortført eller drept. Over 780 000 barn har falt ut av skolen. Likevel har dette resultert i minimalt med medieoppmerksomhet, lite støtte til nødhjelpsarbeidet, ingen solide forhandlingsforsøk og lite press på partene om å stanse angrepene på sivilbefolkningen.

– Den internasjonale handlingslammelsen må ta slutt. For hver dag krisen får fortsette, bygger bitterheten seg opp og regionen beveger seg stadig nærmere en full krig, sier Egeland.

Den årlige listen over neglisjerte fluktkriser er basert på tre kriterier; mangel på medieoppmerksomhet, mangel på økonomisk støtte og mangel på politisk vilje. Kamerun skårer høyt på alle tre. Landet følges tett av DR Kongo og Den sentralafrikanske republikk. Krisene i disse landene er også preget av mangel på oppmerksomhet som har bidratt til mangel på støtte til nødhjelpsarbeidet.

– Nødhjelp skal gis basert på behov og ikke være et resultat av et politisk spill. Likevel ser vi hver eneste dag at millioner av mennesker på flukt blir neglisjert fordi de har blitt rammet av «feil» krise, sier Egeland.

De fleste av landene på lista befinner seg på det afrikanske kontinentet. Flyktninghjelpen ber nå om økt oppmerksomhet rettet mot krisene på lista, slik at man kan forhindre millioner av menneskers lidelser.  

– Denne deprimerende lista må være en oppvekker for oss alle. Bare ved å skape oppmerksomhet rundt disse krisene, lære om dem og sett dem på den politiske dagsordenen kan vi skape de nødvendige endringene, sier Egeland.

Årets neglisjertliste:


Dette er verdens ti mest neglisjert fluktkriser, basert på tall fra utgangen av 2018.

 1. Kamerun
 2. DR Kongo
 3. Den sentralafrikanske republikk
 4. Burundi
 5. Ukraina
 6. Venezuela
 7. Mali
 8. Libya
 9. Etiopia
 10. Palestina

Listen er basert på følgende kriterier:

 • Mangel på politisk vilje
 • Mangel på medieoppmerksomhet
 • Mangel på økonomisk støtte

Fluktkriser som tilsammen har drevet mer enn 200 000 mennesker på flukt har blitt analysert – totalt 36 kriser.

Om krisen i de engelskspråklige delene av Kamerun:
 • Mer enn en halv million mennesker er drevet på flukt.
 • 3 million trenger nødhjelp.
 • Krisen har sine røtter i landets kolonihistorie. Etter Første verdenskrig ble den tidligere tyske kolonien delt i et fransk og et britisk mandat.
 • Landet har nå både engelsk og fransk som offisielle språk, men befolkningen i de engelskspråklige delene av landet føler seg marginalisert.
 • I 2016 gikk folk ut i gatene og demonstrasjonene ble slått hardt ned på av landets sikkerhetsstyrker. Dette ledet til utbredt vold og opprettelsen av væpnede motstandsgrupper.
Til redaksjonen:

Bilder fra Kamerun til fri bruk er tilgjengelig her.
Bilder fra andre land på lista til fri bruk er tilgjengelig her.
B-roll fra Kamerun til fri bruk er tilgjengelig her.

Les og last ned hele rapporten her.

For intervjuer eller mer informasjon, vennligst kontakt:

Flyktninghjelpens medieteam i Oslo: info@nrc.no, +47 905 62 329.