Dystre rekordtall for verdens internt fordrevne

Publisert 28. apr 2020
50,8 millioner mennesker er på flukt i sitt eget land på grunn av konflikt, vold og katastrofer. Det er mer enn noen gang før.

Antall internt fordrevne i verden har nådd en ny topp. Det viser den globale rapporten om internflukt fra Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC) som ble lansert i dag.

– Hvert eneste år blir millioner av mennesker jaget bort fra sine hjem på grunn av vold og konflikt. Verdenssamfunnet har aldri mislykket mer med å beskytte verdens mest sårbare. Politikere, generaler og diplomater må komme seg ut av fastlåste situasjoner og sørge for våpenhviler og fredssamtaler, ikke flere våpen og granater. I disse koronatider er det fullstendig meningsløst å fortsette med politisk vold, sier Flyktninghjelpens generalsekretær, Jan Egeland.

Årets rapport estimerer at 45,7 millioner mennesker nå er internt fordrevet. Disse menneskene har flyktet fra krig og vold i 61 ulike land, og flest kommer fra Syria, Colombia, Den demokratiske republikken Kongo, Jemen og Afghanistan. I tillegg har 5,1 millioner mennesker fordelt på 96 land flyktet fra naturkatastrofer slik som tørke og flom i Afghanistan.

– Internt fordrevne mennesker er ofte sårbare, og bor enten i overbefolkede leire eller på steder hvor det ikke er meningen at flyktninger skal bo. De har ofte liten eller ingen tilgang på helsehjelp, sier IDMC-direktør Alexandra Bilak, og legger til:

– Den globale koronapandemien vil gjøre disse menneskene enda mer sårbare, fordi pandemien vil forsterke deres allerede utrygge livssituasjon. Tilgangen til livsnødvendige tjenester og humanitær bistand vil da bli enda mer begrenset.

Det er også positive trender å finne i årets rapport. Det er mulig å se resultatene av arbeid i flere land, der man har satt inn en innsats for å motvirke at folk må legge på flukt fra sine hjem. I Asia ser man flere steder at det i forkant av naturkatastrofer er reddet mange liv fordi det er gjennomført evakueringer i forkant, og fordi det finnes effektive varslingssystemer som reduserer omfanget av skadene ved katastrofer.

I Indonesia, Mali og Sri Lanka har det kommet på plass nasjonale systemer for å samle sammen og analysere flyktningedata, og det er satt i gang langsiktig arbeid i Etiopia og Somalia for å få på plass tilsvarende systemer der. I tillegg har FNs generalsekretær etablert et høynivåpanel for internflukt, noe som viser en global, politisk forpliktelse, og tre nye afrikanske land har ratifisert Kampala-konvensjonen, som er Afrikas unike og juridisk bindende rammeverk for internflukt.

INFORMASJON TIL REDAKSJONER:
  • Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne «Internal Displacement Monitoring Centre» (IDMC) er verden fremste faktabase om mennesker som er drevet på flukt i eget land. For mer informasjon, besøk: www.internal-displacement.org
  • Besøk IDMC sin egen rapportside for å se hele rapporten og se nærmere på den nyeste statistikken, grafikken, regionale oversikter og video.
  • Her kan du lære mer om hvordan koronaviruset påvirker livene til internflyktninger.
For intervjuer, ta gjerne kontakt med:
  • Flyktninghjelpens medieteam: +47 90 56 23 29 eller media@nrc.no