March 2019, Ali Mohammed, 49 years old, and his family have arrived from Kushar, Hajjah northern Yemen after the conflict escalated in the area, the conflict also forced thousands of families to flee and many others are trapped, living off food stocked in their homes to survive.
Les billedteksten En familie som nylig er drevet på flukt, ankommer leiren Abs, nord i Jemen, i mars 2019. Foto: Mohammed Awadh/Flyktninghjelpen

Mer enn 50 millioner er på flukt i eget land

Eirik Christophersen|Publisert 28. apr 2020
Aldri tidligere har så mange mennesker vært fordrevet av vold og konflikt som ved utgangen av 2019. Samtidig var det en kraftig økning i fordrivelser etter naturkatastrofer, sammenlignet med året før.

8,5 millioner mennesker ble drevet på flukt i eget land som følge av vold og konflikt i 2019, ifølge en ny rapport fra Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC).

Til tross for at dette er en nedgang på 2,3 millioner sammenlignet med 2018, økte det totale antallet på flukt ved utgangen av året til 45,7 millioner. Dette er det høyeste tallet som noensinne er registrert og 4,4 millioner flere enn året før. Det er dobbelt så mange internt fordrevne i dag sammenlignet med for 20 år siden. Mange ender opp i en fastlåst fluktsituasjon i flere tiår, og et stort antall opplever å bli drevet på flukt flere ganger.

Flere flykter på grunn av naturkatastrofer

24,9 millioner ble drevet på flukt i løpet av 2019, som følge av naturkatastrofer. Dette var en økning på hele 7,2 millioner sammenlignet med året før og det høyeste nivået siden 2012. Ved utgangen av året var 5,1 millioner registrert som fordrevet som følge av naturkatastrofer.

Breakdown of new displacement in 2019: conflict, violence and disasters.
Les billedteksten Grafen viser antall mennesker som har blitt drevet på flukt i 2019, fordelt på konflikt, vold og naturkatastrofer. Grafikk: IDMC

Se grafikken i full størrelse her.

– Hvert eneste år blir millioner av mennesker jaget bort fra sine hjem på grunn av vold og konflikt. Verdenssamfunnet har aldri mislyktes mer med å beskytte verdens mest sårbare. Politikere, generaler og diplomater må komme seg ut av fastlåste situasjoner og sørge for våpenhviler og fredssamtaler, ikke flere våpen og granater. I disse koronatider er det fullstendig meningsløst å fortsette med politisk vold, sier Flyktninghjelpens generalsekretær, Jan Egeland.

Lidelsene fortsetter i Syria

Syria topper listen over høyest antall nye fordrevne som følge av vold og konflikt i 2019, med 1,8 millioner, etterfulgt av DR Kongo med 1,7 millioner og Etiopia med 1,1 millioner. Syria var også det landet som hadde det høyeste antall internt fordrevne ved utgangen av året med 6,5 millioner. Colombia med 5,6 millioner og DR Kongo med 5,5 millioner kommer på de neste plassene.

Number of people internally displaced by conflict and violence as of 31 December 2019, sorted by country.
Les billedteksten Kartet viser antall mennesker som er fordrevet som følge av vold og konflikt per 31. desember 2019. Grafikk: IDMC

Se grafikken i full størrelse her.

Asiatiske land dominerer listen over flukt som følge av naturkatastrofer i løpet av 2019: India (5,0 millioner), Filippinene (4,1 millioner), Bangladesh (4,1 millioner) og Kina (4,0 millioner). Av de totalt 24,9 millioner som flyktet på grunn av naturkatastrofer var over 23,9 millioner relatert til ekstremvær, mens i overkant av 900.000 måtte flykte på grunn av jordskjelv og vulkanutbrudd.

– Internt fordrevne mennesker er ofte sårbare, og bor enten i overbefolkede leire eller på steder hvor det ikke er meningen at mennesker på flukt skal bo. De har ofte liten eller ingen tilgang på helsehjelp, sier IDMC-direktør Alexandra Bilak, og legger til:

– Den globale koronapandemien vil gjøre disse menneskene enda mer sårbare, fordi pandemien vil forverre deres allerede utrygge livssituasjon. Tilgangen til livsnødvendige tjenester og humanitær bistand vil da bli enda mer begrenset.

Noen positive trender

Heldigvis er det også positive trender å finne i årets rapport. Det er mulig å se resultatene av arbeidet i flere land hvor man har satt inn en innsats for å forhindre at folk må legge på flukt fra sine hjem. I Asia ser man flere steder at det er reddet mange liv fordi det er gjennomført evakueringer i forkant av naturkatastrofer, og fordi det finnes effektive varslingssystemer som reduserer omfanget av skadene ved katastrofer.

I Indonesia, Mali og Sri Lanka har det kommet på plass nasjonale systemer for å samle sammen og analysere data over fordrivelse, og det er satt i gang langsiktig arbeid i Etiopia og Somalia for å få på plass tilsvarende systemer. I tillegg har FNs generalsekretær etablert et høynivåpanel for internflukt, noe som viser en global, politisk forpliktelse, og tre nye afrikanske land har ratifisert Kampala-konvensjonen, som er Afrikas unike og juridisk bindende rammeverk for internflukt.