Verdens rike land prioriteter seg selv under covid-19

Publisert 30. jul 2020
For hver krone bevilget til å sikre egen økonomi, gir vi mindre enn ½ øre i nødhjelp til de 250 millioner menneskene som trenger den mest.

Mindre enn en fjerdedel av FNs anslåtte minimumsbehov for nødhjelp på 40 milliarder dollar i 2020 er hittil i år sikret finansiering. Dette står i sterk kontrast til en anslått samlet hjelpepakke på 11 billioner dollar for å stimulere økonomien under koronapandemien for velstående land.

– Sjelden har vi stått overfor en alvorligere prøve på vårt internasjonale ansvar som under denne pandemien. 37 rike stater vil til sammen bruke 11 billioner dollar for å holde sine store økonomier flytende, mens mennesker i 63 kriserammede land som Syria og Venezuela ikke er i nærheten av å få tilgang på de 40 milliarder dollarene de desperat trenger i nødhjelp. Den samlede nødhjelpsappellen utgjør kun 3,6 promille av pengene som er lovet fra OECD-landene i form av stimulanspakker til egen økonomi, konstaterer generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen.

De alarmerende forskjellene kommer fram i en ny rapport fra Flyktninghjelpen om Covid-19 og konsekvensene for finansiering av nødhjelp. Rapporten tar til orde for langt mer fleksibel, flerårig humanitær finansiering og en revurdering av internasjonal planlegging og håndtering av humanitære kriser.

– Covid-19 medfører store endringer i de rike lands økonomi. Humanitær sektor bør ikke være annerledes. Denne krisen krever både langt større raushet fra verdens rikeste, men også en forpliktelse for oss alle til dramatisk å endre måten vi jobber på, sier Egeland.

Informasjon til redaksjonene:
Fakta:
  • Før Covid-19 var det i 25 land etablert planer for nødhjelp som følge av konflikt og naturkatastrofer. I juli 2020 lanserte FN en oppdatert «Global Humanitarian Response Plan (GHRP)» for nødhjelp i 63 land. GHRP beskriver behov for akutt helsehjelp, mat, vann, husly, utdanning og beskyttelse for mer enn 250 millioner mennesker.
  • Vel halvveis i 2020 er mindre enn en fjerdedel den globale nødhjelpen finansiert, til tross for at summen på 40 milliarder dollar kun utgjør 0,36 prosent av de 11 billioner dollarene inkludert i egne stimuluspakker lansert for OECD og G20-landene.
  • Flyktninghjelpens rapport tar til orde for investeringer i finansiell beredskap, styrket samarbeid med privat sektor og bedre planlegging for kriser.
  • Rapporten viser store regionale variasjoner i finansiering og indikasjoner på at internasjonal nødhjelp ikke når frem til dem som trenger det mest.
For mer informasjon eller intervju, kontakt oss på:
  • Flyktninghjelpens medietelefon: +47 905 62 329, eller media@nrc.no