Portrait of a displaced woman at one of the unformal sites hosting displaced families in Maiduguri, Northeast Nigeria.
Les billedteksten Foto: Hajer Naili/Flyktninghjelpen

Ni av verdens ti mest neglisjerte kriser er i Afrika

Publisert 09. jun 2020
Kamerun, DR Kongo og Burkina Faso er verdens mest neglisjerte flyktningkriser. Det viser Flyktninghjelpens ferske liste over krisene som verden har valgt å overse.

– Disse krisene rammer millioner av afrikanere på flukt, likevel blir de ignorert og nedprioritert. Fremfor pengestøtte og engasjement, blir disse dype krisene møtt med diplomatisk og politisk handlingslammelse, forsvinnende liten mediedekning og en humanitær respons som er svært mangelfull, sier Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen.

> Se hele listen og les mer her

De ti mest neglisjerte krisene blir trolig mer alvorlig i månedene som kommer ettersom koronaepidemien gjør situasjonen verre for millioner av mennesker.

– Mer enn noen gang må vi vise solidaritet med de i verdenssamfunnet som er hardest rammet, slik at viruset og tiltakene som settes inn for å hindre smitte ikke forverrer de utålelige krisene de nå står i, sier Egeland.

For andre år på rad er det Kamerun som topper listen. Landet er rammet av tre kriser på samme tid; Boko Haram angriper og truer i nord, en voldelig konflikt utfolder seg i de engelskspråklige delene av Vest-Kamerun, og i øst mottar landet titusener flyktninger fra Den sentralafrikanske republikk.

Forsøkene på å løse konfliktene har ikke lykkes og internasjonale medier nevner knapt det som skjer. Det er i tillegg akutt mangel på humanitær hjelp, og  landet er dermed nok en gang øverst på listen over verdens mest neglisjerte kriser.

Etter Kamerun kommer Den demokratiske republikken Kongo, Burkina Faso, Burundi, Venezuela, Mali, Sør-Sudan, Nigeria, Den sentralafrikanske republikk og Niger.

Landene i Sahelregionen er overrepresentert på årets liste. Både Burkina Faso, Mali, Niger og Nigeria er alle rammet av ekstrem vold som har lammet regionen. De humanitære appellene får ikke inn nok penger, og både Niger og Burkina Faso er på listen for første gang.

Det er mer enn 40 kriser inkludert i analysen som ligger bak listen. Det er brukt tre kriterier: Mangel på internasjonal bistand, mangel på mediedekning og politisk og diplomatisk neglisjering. Kamerun skårer dårlig på alle tre kriteriene, DR Kongo får også lite mediedekning og bistand sammenlignet med antallet mennesker på flukt, og om Burkina Faso har oppmerksomheten og mediedekning vært forsvinnende liten og den politiske situasjonen har forverret seg.

De ti mest neglisjerte flyktningkrisene:
 1. Kamerun
 2. Den demokratiske republikken Kongo
 3. Burkina Faso
 4. Burundi
 5. Venezuela
 6. Mali
 7. Sør-Sudan
 8. Nigeria
 9. Den sentralafrikanske republikk
 10. Niger
Fakta om listen:

Hvert år lanserer Flyktninghjelpen en liste over de mest neglisjerte flyktningkrisene i verden. Listen baserer seg på de følgende tre kriteriene:

Manglende politisk vilje – Dette inkluderer graden av politisk vilje hos væpnede grupper på bakken til å beskytte sivile og delta i fredsforhandlinger, men også det internasjonale samfunnet sin vilje eller evne til å finne politiske løsninger.

Manglende mediedekning – I arbeidet med listen har vi målt mediedekningen gjennom 2019 ved å bruke tall fra medieovervåkningstjenesten Meltwater. Når mediedekningen regnes ut tas det også høyde for antallet mennesker på flukt i enhver krise.

Mangelen på internasjonal bistand – Hvert år lager FN og deres støttespillere en oversikt over hvor mye penger som trengs for å møte de humanitære behovene i verdens største kriser. Men det er sjelden alle pengene blir samlet inn, og det varierer hvor mye av den humanitære appellen som blir dekket. Vi har brukt tall fra FN og sett på hvor mange prosent av appellene som har blitt dekket når vi har vurdert pengestøtten til de ulike krisene.

Alle land med mer enn 200.000 folk på flukt er med i analysen.

For mer informasjon eller et intervju, ta kontakt med:
 • Medierådgiver Silje Budeng: silje.budeng@nrc.no, +47 481 58 313
 • Flyktninghjelpens medietelefon: +47 905 62 329, eller media@nrc.no