Koronatiltak hindrer at tusenvis får livsnødvendig hjelp

Publisert 25. mar 2020
Tiltakene for å stanse koronaviruset hindrer livreddende bistand fra å nå fram til mennesker på flukt. Flyktninghjelpen ber om at hjelpearbeidere får samme status som helsearbeidere og butikkansatte.

Flyktninghjelpen er for tiden hindret fra å nå tusenvis av mennesker i nød, og ber verdenssamfunnet legge til rette for at det fortsatt kan være mulig å yte nødhjelp globalt i disse vanskelige tidene.

– Mens myndigheter tar tøffe og nødvendige grep for å hindre spredning av koronaviruset, så er millioner av flyktninger fortsatt avhengige av humanitær hjelp. Hjelpearbeidere burde få samme status som helsearbeidere, butikkansatte og farmasøyter. Om matbutikker og apotek kan holde det gående gjennom denne krisen, så burde det samme være mulig for nødhjelpsarbeid, sier generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland.

Humanitære organisasjoner har allerede måtte kutte hjelpearbeid fordi myndigheter har innført nye regler, slik også Norge har. Dette fører til mer usikkerhet og en vanskeligere hverdag for mennesker på flukt. I Midtøsten har myndighetenes tiltak hindret Flyktninghjelpen i å hjelpe 300.000 mennesker i nød.

– Risikoen er veldig høy for at Covid-19 spres til overbefolkede flyktningleirer i Asia, Midtøsten og deler av Afrika, og det vil føre til en humanitær katastrofe om vi ikke kan beskytte de som er mest utsatt, sier Egeland.

To tilfeller av korona er allerede påvist i tett befolkede Gaza der den ti år lange blokaden har ødelagt helsevesenet. I Syria ble det første tilfellet påvist søndag.

– Om hjelpearbeidere ikke får jobbe nå fordi de blir stanset av nedstengninger og er tvungne til å være hjemme, så vil viktige hjelpeforsyninger gå tapt og mennesker på flukt vil miste den eneste hjelpen de får, sier Egeland.

– Vi ber myndigheter om å få lov til å bli værende i felt og levere nødhjelp slik at vi kan hjelpe og beskytte de mest sårbare før det er for sent, sier Egeland.

Humanitær hjelp er helt avgjørende for å klare å sakke ned på spredningen av denne sykdommen. For eksempel er leveranse av såpe, rent vann og hygienefasiliteter med på å forebygge koronasmitte i sårbare lokalsamfunn.

Flyktninghjelpen øker nå sitt arbeid med vann og sanitær i land hvor det fortsatt er mulig å arbeide som vanlig, og gir lokalsamfunn opplæring i hvordan man holder hygienen god. Organisasjonen går også gjennom hvordan deres nåværende arbeid kan hjelpe flyktninger til å takle krisen best mulig.

– Hjelpearbeidere tar alle mulige forbehold og vi innfører strenge tiltak for å sikre at Covid-19 ikke spres til de sårbare lokalsamfunnene hvor vi jobber, sier Egeland.

Informasjon til redaksjoner:

Flyktninghjelpen har innført retningslinjer for alle ansatte som jobber i sårbare lokalsamfunn for å minske risikoen for spredning av viruset.

For å komme koronakrisen i møte har Flyktninghjelpen oppjustert arbeidet sitt i følgende land:

  • I Afghanistan har Flyktninghjelpen økt arbeidet med å informere om koronapandemien og gode hygienerutiner. Flyktninghjelpen er til stede ved sentrale grensepasseringer ved grensene til Iran og Pakistan for å gi informasjon til lokalsamfunn der.
  • I Burkina Faso har Flyktninghjelpen fått på plass utstyr som gir flyktninger muligheten til å kunne ha gode håndvaskrutiner på steder hvor mat og utstyr deles ut. Familier blir oppfordret til å forbedre sine håndvaskrutiner og det jobbes med å øke folks bevissthet ved å dele ut skriftlig informasjon om ulike forebyggingstiltak.
  • I Iran har Flyktninghjelpen lagt til rette for utdeling av såpe og informasjonsbrosjyrer for å øke folks vilje til å utføre forebyggende tiltak. Arbeidet har nådd ut til 6.000 husholdninger i ulike provinser. Flyktninghjelpen forbereder seg også på å dele ut 1.600 sett med hygieneutstyr til ulike familier.
  • I Somalia har Flyktninghjelpen omdisponert 1,13 millioner dollar for å kunne bygge vasker, dele ut såpe og drive informasjonsarbeid blant interne flyktninger.
  • I Uganda har Flyktninghjelpen utvidet sitt eksisterende arbeid med vann, sanitær og hygiene blant flyktninger.
  • I Sør-Sudan har Flyktninghjelpen oppjustert arbeidet med å dele ut hygieneutstyr og såpe, i tillegg til matutdeling. Det jobbes også med å finne måter å kunne fortsette å dele ut mat uten at folk samles i klynger.
  • I Kenya jobber Flyktninghjelpen med å sikre varig tilgang til vann i flyktningleiren Kakuma.

Foto av Flyktninghjelpens koronaforebyggende arbeid kan lastes ned til fri bruk her.

For mer informasjon eller intervjuer, kontakt:

Flyktninghjelpens medieavdeling på +47 90 56 23 29 eller media@nrc.no