Les billedteksten Flyktninghjelpens ansatte lærer kvinner og barn i en leir utenfor provinshovedstaden Herat hvordan de skal beskytte seg mot og hindre spredning av koronaviruset. Over 90.000 mennesker har forlatt sine hjem på grunn av konflikt og tørke og søkt beskyttelse i Herat. Foto: Flyktninghjelpen

Koronaviruset: Ber Norge trappe opp den globale dugnaden

Roald Høvring|Publisert 16. mar 2020
I lys av den dramatiske situasjonen verden nå står ovenfor, oppfordrer de fem største humanitære organisasjonene i Norge regjeringen om å øke internasjonal bistand.

Redd Barna, Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Flyktninghjelpen og Norsk Folkehjelp viser til den forestående budsjettkonferansen i regjeringen.

Pandemien Covid-19, som Norge og resten av verden står i for øyeblikket påfører enkeltmennesker og samfunn enorme utfordringer. Vi anerkjenner den innsatsen regjeringen gjør for å minimere de menneskelige og finansielle konsekvensene av pandemien i Norge, og innsatsen for å bidra til utvikling av en vaksine, heter det i et brev til den norske regjeringen fra de fem organisasjonene.

Dugnaden stanser ikke ved våre grenser

Men selv om episenteret for pandemien for øyeblikket er Europa, er organisasjonene svært bekymret for at den snart vil nå menneskene i fattige og svært sårbare land.

Videre heter det i brevet fra organisasjonene:

Erfaringen så langt har vist at Covid-19 viruset ikke kjenner noen grenser. Et utbrudd i fattige og sårbare stater vil være svært alvorlig, og vil kunne få katastrofale humanitære konsekvenser. Dette er stater med begrenset kapasitet til å kartlegge, forebygge og håndtere en pandemi. Konsekvensene kan bli langvarige, og sette den økonomiske og sosiale utviklingen tilbake.

Selv om vi i Norge står overfor store utfordringer, vil pandemien ha enda større konsekvenser i mer sårbare områder i verden. Den globale innsatsen vil ikke være effektiv uten målrettede tiltak også i de mest sårbare delene av verden.

Det er avgjørende for både staters og humanitære organisasjoners mulighet til å respondere på pandemien, og samtidig kunne møte andre samfunnsmessige utfordringer, at det ikke nå legges opp til å kutte i bistands- og utviklingsmidler for å finansiere økonomiske tiltak hjemme i Norge, men at man isteden øker den internasjonale innsatsen.

Vi ser allerede at lavere kronekurs kommer til å føre til kutt og omdisponeringer i vårt humanitære- og langsiktige arbeid ettersom våre forpliktelser er i andre valuta. Et eventuelt kutt i internasjonal bistand vil gå hardt utover vår evne til å respondere.

Vi vil derfor på det sterkeste henstille regjeringen om å bidra i den globale dugnaden for å begrense skadene av pandemien, ved å øke den humanitære støtten til aktører som har mulighet til å bidra i forebygging og håndtering av pandemien i de mest sårbare landene.

Vi forbereder oss alle på en eskalering av pandemien i de landene vi opererer i. Vi er allerede i gang med tiltak i områder som allerede er rammet, i samråd med lokale myndigheter, og ser nå på hvordan vi kan skalere opp ytterligere innenfor livsviktige tjenester som helse, vann, hygiene og sanitær, så vel som matsikkerhet og helt nødvendige alternative undervisningsmetoder.

Vi har lang erfaring med å håndtere alvorlige epidemier og kriser i verdens mest sårbare områder. Den globale dugnaden trengs nå.