Les billedteksten Flyktninghjelps ansatte lærer folk i en leir utenfor provinshovedstaden Herat i Afghanistan hvordan de skal beskytte seg mot og hindre spredning av koronaviruset. Over 90.000 mennesker har forlatt sine hjem på grunn av konflikt og tørke og søkt beskyttelse i Herat. Foto: Flyktninghjelpen

Koronaviruset vil ta mange flyktningliv om vi ikke handler nå

Publisert 16. mar 2020
Uttalelse fra Jan Egeland, Generalsekretær i Flyktninghjelpen:

­­«Mens verdens statsledere jobber med å unngå et skrekkscenario innenfor egne landegrenser må de ikke snu ryggen til de som bor utenfor grensene. Vi må stå i internasjonal solidaritet med folk på flukt gjennom denne veldig usikre perioden.

Millioner av mennesker som er rammet av konflikt lever i overbefolkede flyktningleirer, der det er veldig dårlige hygiene- og sanitærfasiliteter. Når viruset slår til mot overbefolkede bosetninger i land som Iran, Bangladesh, Afghanistan og Hellas, vil konsekvensene være brutale. Vi må handle nå.

Det vil også føre til massedød når viruset når deler av Syria, Jemen og Venezuela, hvor sykehus har blitt bombet og helsesystemet har kollapset.

Smittevernplaner for alle land må inkludere sårbare lokalsamfunn innenfor landenes grenser.

Det må utvises fleksibilitet fra giverland, slik at humanitære organisasjoner kan trappe opp arbeidet med vann-, sanitær og hygienefasiliteter, styrke arbeidet for å sikre folks helse, og gjennomføre andre nødvendige tiltak for å unngå en katastrofe.

Vi trapper nå opp arbeidet vårt med sanitær- og hygienefasiliteter, samt spredning av informasjon, i Afghanistan og Iran. Men det trengs sterkere innsats for å sikre at de mest sårbare er beskyttet. I Iran er vi dypt bekymret for de millionene av afghanske flyktninger som bor i områder med ekstremt dårlige hygienefasiliteter og begrenset tilgang til sosiale tjenester. Støtten til landet må økes betraktelig.

Koronaviruset diskriminerer ingen, og det burde heller ikke verdenssamfunnet gjøre når det gjelder å hjelpe de som er mest utsatt for å bli smittet av sykdommen. Vi må stå på og levere, og ikke snu ryggen til folk som lever i disse landene og som trenger enorm støtte gjennom denne usedvanlig krevende perioden.»

For mer informasjon eller intervjuer, kontakt gjerne vårt medieteam på +47 90562329 eller media@nrc.no.