Covid-19 fører til sult for flyktninger

Publisert 21. sep 2020|Endret 17. sep 2020
Mer enn tre fjerdedeler av mennesker som er rammet av konflikt eller som lever på flukt har mistet inntekt siden starten av koronapandemien. Den kraftige økonomiske nedgangen har tvunget mange inn i en situasjon preget av sult, hjemløshet og utdanningskrise viser en ny rapport fra Flyktninghjelpen.

Funnene i rapporten Downward Spiral er basert på undersøkelser utført i 14 land og viser at:

 • 77 prosent av de spurte har mistet jobb eller inntekt siden pandemien brøt ut i mars.
 • 70 prosent har måttet kutte antall måltider til husstanden.
 • 73 prosent rapporterer at det er mindre sannsynlig at de kommer til å sende barna sine tilbake på skolen grunnet økonomiske vanskeligheter.

– Koronapandemien har fanget verdens mest sårbare i en nedadgående spiral. Dette er mennesker som allerede er på flukt fra krig og vold, med få muligheter til arbeid eller offentlige tjenester. Den katastrofale økonomiske nedgangen i vertslandene har ført dem inn i en enda dypere krise, sier Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen.

Reiserestriksjoner, stenging av markeder og virksomheter og den generelle økonomiske nedgangen har resultert i at flyktninger og konfliktrammede har mistet livsnødvendig arbeid og inntekt. I tillegg har begrenset tilgang til sosialt sikkerhetsnett, en nedgang i støtte og økt gjeld skapt alvorlige negative virkninger for mange.  

– Prisen på mat er doblet. Vi må skrape sammen rester for å mate barna våre, fortalte Shayista Gul (60) til Flyktninghjelpen. Hun bor i et midlertidig hjem med to rom sammen med 15 andre personer i et tettsted for fordrevne utenfor Kabul i Afghanistan. – Dersom vi ikke dør av koronaviruset, så kommer vi definitivt til å dø av sult.

Den forverrede økonomiske situasjonen har tvunget familier ut fra hjemmene sine. Mange av de spurte oppgir at de har blitt kastet ut eller at de sannsynligvis må prøve å flytte for å finne arbeid. Mens donorer og internasjonale finansinstitusjoner har forsøkt å imøtekomme krisen, har den oppskalerte støtten ikke vært tilstrekkelig. Tall fra september viser at FNs nødhjelpsappell for 2020 er dekket med kun 25 prosent. I tillegg har det tatt lang tid å få fram midlene til mennesker i nød.

Pengeresponsen så langt har prioritert helsearbeid framfor andre prosjekt som kan være med på å minke de økonomiske konsekvensene av pandemien. Flyktninghjelpen har tidligere advart at selv en fullfinansiert appell ikke vil være tilstrekkelig for å møte de voksende humanitære behovene. 

 – Vi trenger en flerdobling av den humanitære hjelpen. I tillegg må fordrevne og konfliktrammede samfunn nyte godt av de enorme støtteordningene som de rike G20-landene, IMF og Verdensbanken bruker på å holde verdensøkonomien i gang, sier Egeland.

Fakta:
 • Flyktninghjelpen har spurt 1413 fordrevne og konfliktrammede mennesker i Afghanistan, Colombia, Irak, Kenya, Libya, Mali, Uganda og Venezuela i tillegg til ytterligere undersøkelser i Somalia, DR Kongo, Libanon, Jordan, Burkina Faso og Jemen.
 • 77 prosent av de spurte sa at de hadde mistet inntekt siden pandemien startet.
 • 71 prosent oppga at de hadde vanskeligheter med å betale husleie eller andre grunnleggende boligutgifter.
 • 70 prosent oppga at de har måttet redusere antall måltider til husstanden.
 • 73 prosent oppga at det er mindre sannsynlig at de vil sende barna sine på skolen på grunn av den nåværende økonomiske situasjonen.
 • 62 prosent av de som tidligere hadde fått pengeoverføringer fra familiemedlemmer i utlandet, oppga at de mottok mindre nå enn før pandemien.
 • 68 prosent oppga at de sannsynligvis må flytte på grunn av mangel på arbeid eller inntekt.
 • 28 prosent rapporterte å ha mottatt mindre bistand fra frivillige organisasjoner eller regjeringer siden utbruddet av Covid-19-pandemien.
 • Mindre enn 7 prosent oppga at de hadde fått mer hjelp.
Til redaksjonene:
 • Hele rapporten Downward Spiral: the economic impact of Covid-19 on refugees and displaced people finner du her.
 • Bilder kan lastes ned for gratis bruk og distribusjon her.
 • Video kan lastes ned for gratis bruk og distribusjon her.
 • Flyktninghjelpen har talspersoner tilgjengelig for intervjuer på norsk.