PÅ FLUKT:

7 ting du bør du vite om syriske barnebruder

Krigen i Syria har drevet halve befolkningen på flukt. Over fem millioner har flyktet over til nabolandene, hvor de lever et liv i fattigdom og uten håp for fremtiden. Dette har ført til at stadig flere syriske jenter giftes bort før de fyller 18 år.

Mange land herjet av krig og voldelige konflikter har tradisjon for at jenter gifter seg unge, men når familier drives på flukt øker risikoen for at flere jenter giftes bort i svært ung alder. I dag ser vi at antallet barnebruder øker dramatisk blant syriske flyktninger.

Les saken om den syriske flyktningjenta Dima som ble giftet bort som 13-åring.

Her er 7 ting du bør du vite om situasjonen til syriske jenter på flukt:

#1: Et økende antall syriske jenter på flukt blir giftet bort i ung alder.

Barneekteskap er et økende problem for syriske flyktningjenter i Jordan, Libanon, Irak og Tyrkia. I Jordan var 12 prosent av de syriske flyktningjentene under 18 år da de giftet seg i 2011. I 2015, fire år senere, var mer enn 4 av 10 under 18 år. I Libanon er bildet det samme: En undersøkelse i 2016 viste at 4 av 10 syriske flyktningjenter mellom 20 og 24 år giftet seg før de fylte 18. Jenter på flukt inne i Syria utsettes også i økende grad for det samme presset, uten at det finnes sikre tall for dette, men trenden er den samme.

#2: Barneekteskap var også vanlig i Syria før krigen.

Barneekteskap var vanlig også før krigen i Syria. I 2011 var 13 prosent av brudene under 18 år. Men krigen, som har drevet halve befolkningen på flukt, har ført til at barneekteskap er blitt mer vanlig.

#3: Barneekteskap er et desperat forsøk på å takle ekstreme forhold.

Det er flere årsaker til at antallet barneekteskap blant syriske jenter øker. For det første mener foreldrene at både familien og døtrene vil få en bedre økonomisk og materiell situasjon. Syriske jenter som gifter seg med jordanske menn vil ha større muligheter til å bli forsørget og komme seg ut av flyktningleirene. For det andre tror foreldre at døtrene vil oppnå økt beskyttelse dersom de er gift: risikoen for å bli seksuelt misbrukt reduseres og de er mindre utsatt for å bli kidnappet eller tvunget til å gifte seg med medlemmer av væpnede grupper. For det tredje kan ekteskap være en måte å «gjenopprette familiens ære» i tilfeller der døtrene er blitt voldtatt eller beskyldes for å ha hatt et seksuelt forhold.

#4: Barneekteskap kan få katastrofale følger.

Syriske barnebruder risikerer det samme som barnebruder verden over: komplikasjoner under graviditet og fødsel, vold i hjemmet, tapt skolegang og muligheten til lønnet arbeid. Jentene risikerer også å bli isolert og mister muligheten til kontakt med jevnaldrende.

I tillegg blir mange av ekteskapene kortvarige og uregistrerte, noe som reduserer jentenes mulighet til å beskytte seg selv og barna sine. Skilte jenter og kvinner opplever også å bli stigmatisert, noe som igjen kan føre til psykiske problemer.

#5: Mange jenter på flukt nektes skolegang og risikerer dermed å bli giftet bort i ung alder.

Krigen i Syria har ført til at om lag to millioner barn og unge mister muligheten til å gå på skole. I tillegg risikerer 1,3 å miste eksisterende skoletilbud. Dette rammer særlig jenter og øker risikoen for at de giftes bort i ung alder.

Utdanning er den beste forsikringen disse jentene har for å unngå dette. Jenter som får gå på skole tilegner seg kunnskaper og evner, slik at de selv kan velge når de vil gifte seg.

#6: Barneekteskap og tvangsgifting brukes som våpen i krig.

Sjokkerende rapporter avslører at væpnede grupper i Syria og i nabolandet Irak bruker barne- og tvangsekteskap, i tillegg til voldtekt, som et våpen i krigen for å skape panikk, fornedre og fordrive mennesker fra sine hjem.

Voldtekt og seksuelt misbruk har økt som følge av krigen, og mange familier ser på barneekteskap som en måte å beskytte jentene på. Resultatet er at volden fortsetter, men innenfor hjemmets fire vegger. 

#7: Arbeidet mot barneekteskap blir ikke tatt alvorlig nok.

En rekke hjelpeorganisasjoner har tatt opp problemet med barneekteskap i Syria og i nabolandene som huser de fleste syriske flyktningene. Men det er behov for en langt større og en samlet innsats.

Barneekteskap kan ikke sees isolert, men henger sammen med ulike faktorer knyttet til: helse, utdanning, beskyttelse av barn og seksualisert vold. Vi må huske på at barneekteskap også forekom i Syria før krigen. Vi må derfor ikke begrense arbeidet mot barneekteskap til kriser. Arbeidet med å forhindre barneekteskap er noe vi må drive med uavhengig av om et land er i krise eller krig. Vi må også se på fenomenet som et globalt problem og ikke glemme jentene som frarøves sin barndom og ungdomstid i land som: Jemen, Somalia og Afghanistan.

 

Kilde: Girls Not Brides

Støtt vårt arbeid