“Nothing is better than seeing my city clean.” Hisham Abdullah has been a cleaner for more than ten years, in his home city of Mocha. “I work every day from early in the morning until noon,” he says. 

He is grateful for his job with the local council, which is the only source of income for his family of seven. But it is not an easy job, as there is a lot of physical effort needed to sweep the streets and heft heavy rubbish bags. And at times it is made harder by the attitudes of Hisham’s fellow residents.
 
“Sometimes we can face insulting remarks from people,” he admits.
Perhaps for this reason, Hisham has always appreciated those who have been supportive of his work, helping to clean outside their houses and shops. “When the community joins us in a cleaning campaign,” he explains, “it encourages us to work harder.”

But recently, Hisham has been aware of a shift in attitudes. Because on 10 April 2020, Yemen confirmed its first case of the novel coronavirus: Covid-19.

Before the conflict, Mocha was a small coastal city, known for its fishing—and also long ago as a major coffee port, after which the café mocha is named. But in the last three years it has become a destination for thousands of displaced families seeking safety from the conflict. This influx of people has meant an increased need for cleaning teams like Hisham’s.

 “We clean all camps in the city and around it,” Hisham explains. “The displaced people appreciate our work, to be honest. Most of them collect their rubbish in plastic bags and put them in the in front of their tents.”
 
Not everyone was so supportive. But since Covid-19 has hit Yemen, people are taking cleaning more seriously. Even those who had previously been uncooperative now see hygiene as a priority.
 
“Everyone started to respect us and help us in cleaning their neighbourhoods,” Hisham says.

In the wake of the first confirmed case, Hisham’s team is one of many being supported by the Norwegian Refugee Council (NRC) to step up their efforts to keep local markets and camps clean. This is part of a range of new measures NRC has rolled out to help combat the virus.
 
“Cleaning is not a new thing for us, we have been doing it for years,” Hisham says. “But the NRC training showed us how to work safely so we won’t be affected by the coronavirus or help spread it.”
 
Hisham was particularly glad of the protective equipment that came with the training. “NRC provided us with gloves, face masks and cleaning tools.”
 
 “The happiest day for me,” Hisham says, “is when I see that Mocha is clean, and people are helpful and aware about the importance of cleaning.”
 
Photo: Zaid Al-Haimi/NRC
Jemen

Kjemper for å holde gatene rene og fri for korona

Covid-19 har kommet til Jemen og det endrer hvordan folk tenker og handler når det gjelder hygiene. Hisham Abdullah er en av de dedikerte gatefeierne som gjør det han kan for å beskytte det krigsherjede landet mot viruset.


– Ingenting er bedre enn å se at byen min er ren.

Hisham har jobbet som renovatør i mer enn ti år i hjembyen Mocha, som ligger sør-vest i Jemen.

– Jeg jobber hver dag fra tidlig på morgenen til midt på dagen, sier han.

Han er takknemlig for jobben for de lokale myndighetene. Det er den eneste inntektskilden for familien hans på syv personer har. Men det er ikke en lett jobb. Det er fysisk tungt å feie gatene og lempe tunge søppelsekker. Og noen ganger gjør holdningene til folk i hjembyen jobben hans vanskeligere.

– Noen ganger får vi fornærmende kommentarer fra folk, innrømmer han.

Det er kanskje grunnen til at Hisham alltid har satt pris på dem som har støttet arbeidet hans og hjulpet ham med å rydde utenfor husene og butikkene sine.

– Når lokalsamfunnet deltar sammen med oss med å holde det rent, motiverer det oss til å jobbe enda hardere, forklarer han.

I det siste har Hisham lagt merke til at det har vært en holdningsendring. Grunnen er at Jemen nå kjemper en kamp mot det FN kaller en full spredning av Covid-19.

En kamp mot klokka

Det var øyeblikket alle hadde fryktet.

Nasjonale myndigheter, FN og hjelpeorganisasjoner hadde ført en kamp mot klokka for å få på plass tiltak for å håndtere Covid-19. Men fem år med ødeleggende krig betyr at Jemen hadde et svært vanskelig utgangspunkt, med en befolkning som var alvorlig svekket av sult og sykdom og et helsevesen som var satt langt tilbake.

Covid-19 i Jemen kan spres raskere, i større omfang og med dødeligere konsekvenser.
Mark Lowcock, representant for FN

Hvordan skulle man hindre spredning når bare en av fire personer i Jemen har nødvendig tilgang til rent vann, og tre av fire familier ikke har såpe? Hvordan behandle de syke når bare halvparten av alle helsefasiliteter er i full drift, og mye av landets medisinske utstyr er for gammelt?

Frykten har forsterket seg etter hvert som dødsfallene som følge av viruset har økt. Mark Lowcock, som er representant for FN, sier at «epidemiologer advarer om at Covid-19 i Jemen kan spre seg raskere, i større omfang og med dødeligere konsekvenser» enn andre steder.

- Alle begynte å respektere oss

På bakken i Jemen har pandemien ført til at betydningen av hygiene har fått økt fokus, noe Hisham har fått førstehånds erfaring med.

Før konflikten var Mocha en liten kystby som var kjent for fiske – og for lenge siden som en stor kaffe-havn, som ga navn til mocha-kaffe. Men de siste tre årene har det blitt et tilfluktssted for tusenvis av familier på flukt som søker sikkerhet fra konflikten. Den store tilstrømningen har ført til et større behov for renovatører som Hisham.

“Nothing is better than seeing my city clean.” Hisham Abdullah has been a cleaner for more than ten years, in his home city of Mocha. “I work every day from early in the morning until noon,” he says. 

He is grateful for his job with the local council, which is the only source of income for his family of seven. But it is not an easy job, as there is a lot of physical effort needed to sweep the streets and heft heavy rubbish bags. And at times it is made harder by the attitudes of Hisham’s fellow residents.
 
“Sometimes we can face insulting remarks from people,” he admits.
Perhaps for this reason, Hisham has always appreciated those who have been supportive of his work, helping to clean outside their houses and shops. “When the community joins us in a cleaning campaign,” he explains, “it encourages us to work harder.”

But recently, Hisham has been aware of a shift in attitudes. Because on 10 April 2020, Yemen confirmed its first case of the novel coronavirus: Covid-19.

Before the conflict, Mocha was a small coastal city, known for its fishing—and also long ago as a major coffee port, after which the café mocha is named. But in the last three years it has become a destination for thousands of displaced families seeking safety from the conflict. This influx of people has meant an increased need for cleaning teams like Hisham’s.

 “We clean all camps in the city and around it,” Hisham explains. “The displaced people appreciate our work, to be honest. Most of them collect their rubbish in plastic bags and put them in the in front of their tents.”
 
Not everyone was so supportive. But since Covid-19 has hit Yemen, people are taking cleaning more seriously. Even those who had previously been uncooperative now see hygiene as a priority.
 
“Everyone started to respect us and help us in cleaning their neighbourhoods,” Hisham says.

In the wake of the first confirmed case, Hisham’s team is one of many being supported by the Norwegian Refugee Council (NRC) to step up their efforts to keep local markets and camps clean. This is part of a range of new measures NRC has rolled out to help combat the virus.
 
“Cleaning is not a new thing for us, we have been doing it for years,” Hisham says. “But the NRC training showed us how to work safely so we won’t be affected by the coronavirus or help spread it.”
 
Hisham was particularly glad of the protective equipment that came with the training. “NRC provided us with gloves, face masks and cleaning tools.”
 
 “The happiest day for me,” Hisham says, “is when I see that Mocha is clean, and people are helpful and aware about the importance of cleaning.”
 
Photo: Zaid Al-Haimi/NRC
Les billedteksten Hisham og kollegaene hans jobber i gatene i Mocha med redskap de har fått av Flyktninghjelpen gjennom Yemen Humanitarian Fund. Foto: Flyktninghjelpen / Zaid Al-Haimi

– Vi rengjør alle leirene i og rundt byen, forklarer Hisham.

– De internt fordrevne setter pris på arbeidet vårt. De fleste av dem samler søppel i plastposer og setter det foran teltene sine.

Etter at Jemen ble rammet av Covid-19, tar folk renhold mer alvorlig. Selv de som tidligere ikke ville samarbeide, ser nå på hygiene som viktig.

– Alle begynte å respektere oss og hjelpe oss med å rydde i nabolagene sine, sier Hisham.

Hansker og masker

I etterkant av det første bekreftede koronatilfellet, er Hishams arbeidslag et av mange som har fått støtte fra Flyktninghjelpen, med penger fra norske myndigheter, for å styrke innsatsen med å holde rent på de lokale markedene og i leirene.

As response to COVID-19, the NRC team in Amran governorate launched a cleaning campaign in selected IDP camps to ensure the camps are sanitary.

Photo: Asma Mushabib/NRC
Les billedteksten Flyktninghjelpen har gitt søppelkasser, feiekoster og annet rengjøringsutstyr til kommunale renovatører i Amran for å hjelpe til med å holde leirene rene og forhindre spredning av sykdommer. Foto: Asma Mushabib / Flyktninghjelpen

– Renovasjon er ikke noe nytt for oss. Vi har gjort det i mange år. Men opplæringen vi fikk av Flyktninghjelpen, viste oss hvordan vi kan jobbe trygt, slik at vi ikke blir smittet av koronaviruset eller bidrar til å spre det, sier Hisham

Hisham satte spesielt pris på verneutstyret de fikk i forbindelse med opplæringen.

– Flyktninghjelpen ga oss hansker, ansiktsmasker og rengjøringsutstyr.

Opplæringen vi fikk av Flyktninghjelpen viste oss hvordan vi kan jobbe trygt, slik at vi ikke blir smittet av koronaviruset eller bidrar til å spre det.
Hisham

Den samme hjelpen har blitt gitt i en rekke guvernementer over hele Jemen, sammen med andre tiltak for å forhindre spredningen av viruset, inkludert kampanjer for å desinfisere offentlige områder. Dette bidrar ikke bare til å bekjempe Covid-19, men også dengue og andre sykdommer, som den pågående koleraepidemien i Yemen.

Jobber hardt for å beskytte byen sin

Jemen var allerede den verste humanitære krisen i verden. Nå truer Covid-19 med å føre til enda verre lidelse.

In response to COVID-19, NRC has coordinated with the health office in Amran governorate to spray sanitizer in Amran city and in camps for displaced people. 

Photo: Hashim Abdu/NRC
Les billedteksten Flyktninghjelpens ansatte går fra telt til telt i leirene for internt fordrevne i Amran, sammen med kommunale helsearbeidere, og sprayer med desinfeksjonsmiddel. Foto: Hashim Abdu / Flyktninghjelpen

Jemen kjemper mot viruset så godt de kan. Helsemyndighetene jobber sammen med hjelpeorganisasjoner for å forhindre at viruset sprer seg og behandler mennesker som har blitt smittet. Det er behov for en øyeblikkelig våpenhvile, slik at all innsats kan rettes mot pandemien.

Og det betyr at folk som Hisham drar ut hver morgen med sopekosten og søppelsekkene og jobber hardt for å beskytte byen sin.

– Den lykkeligste dagen for meg er når jeg ser at Mocha er ren og at folk er hjelpsomme og klar over hvor viktig det er å holde det rent, sier Hisham.

Les om Jemens kamp mot Covid-19, eller se hvordan en typisk matdistribusjon i Jemen forgår for å sørge for at mennesker ikke blir smittet.