Verdens mest neglisjerte fluktkriser i 2021

En kvinne står med hendene på ryggen og har et alvorlig blikk. Bak henne er grønne busker og planter.

Foto: Hugh Kinsella Cunningham/Flyktninghjelpen

Foto: Hugh Kinsella Cunningham/Flyktninghjelpen

En oppvisning i selektivitet

Krigen i Ukraina har markert det enorme gapet mellom det som er mulig når det internasjonale samfunnet står sammen, og den daglige virkeligheten for de millioner av mennesker som lever i kriser langt borte fra søkelyset.

Flyktninghjelpen publiserer hvert år en liste over de ti mest forsømte fluktkrisene i verden. Hensikten er å fokusere på situasjonen til menneskene som lever i land og kriser som sjeldent får plass i nyhetene, som mottar lite eller ingen hjelp, og som aldri får oppmerksomheten fra det internasjonale samfunnet.

Dette er listen for 2021.

For første gang er alle de ti krisene på det afrikanske kontinentet. At mange afrikanske land står høyt på listen er langt fra nytt. For eksempel har krisen i Den demokratiske republikken Kongo blitt et kroneksempel på bistandssvikt –og landet er med på denne listen for femte år på rad.

De fleste internasjonale medier dekker sjelden disse landene utover sporadiske rapporter om nye utbrudd av vold eller sykdom. I flere afrikanske land forverrer mangelen på pressefrihet situasjonen. I tillegg kommer givertretthet og det faktum at mange afrikanske land anses å være av begrenset geopolitisk interesse.

Mangelen på finansiering gjør det vanskelig for humanitære organisasjoner både å gi tilstrekkelig humanitær nødhjelp og å kunne kommunisere effektivt rundt disse krisene. Dette skaper en ond sirkel.

Sjelden har selektiviteten vært mer slående. Som svar på den tragiske krisen i Ukraina har vi sett massive erklæringer av medmenneskelighet og solidaritet. Politisk handling har vært rask. Giverland, private selskaper og det offentlige har alle bidratt sjenerøst. Mediene har dekket krisen hele døgnet.

Samtidig forverres situasjonen for millioner av mennesker som er rammet av kriser som finner sted i skyggen av Ukraina-krisen.

Sultnivået er på vei opp i de fleste landene som er på listen over neglisjerte kriser. Stigende hvete- og drivstoffpriser forårsaket av krigen i Ukraina gjør situasjonen enda verre. Foreldre har blitt tvunget til å kutte ned på måltidene til sine allerede underernærte barn. Humanitære organisasjoner har konsekvent slått alarm siden starten av 2022, men de nødvendige tiltakene er ennå ikke iverksatt av det internasjonale samfunnet.

På toppen av dette er finansieringen som i utgangspunktet skulle gå til disse forsømte krisene nå usikker. Flere giverland vurderer, eller har allerede besluttet, å omdisponere midler fra andre deler av verden til Ukraina-krisen og flyktningsituasjonen i Europa.

Det er en oppskrift på katastrofe. En katastrofe som først og fremst vil merkes av mennesker vi ikke kjenner navnene til og som aldri vil kunne få fortalt sin historie.

Hva kan vi så kan lære av innsatsen i Ukraina? Hastigheten FN, EU og andre internasjonale partnere handlet med som svar på krigen i Ukraina burde inspirere til både løsninger og støtte til de mest forsømte krisene i vår tid.

Økt bevissthet om disse krisene er et viktig første steg mot handling.

En kvinne med piercet nese og et blått sjal over hodet og skuldrene.

Foto: Sylvain Cherkaoui/UNHCR

Foto: Sylvain Cherkaoui/UNHCR

Metodikk
Alle kriser* som resulterte i mer enn 200.000 mennesker på flukt er blitt analysert – totalt 41 kriser. Listen er basert på tre likeverdige kriterier:

1. Mangel på internasjonal politisk vilje
En kvalitativ analyse av det internasjonale samfunnets vilje til å bidra til politiske løsninger ble gjennomført på alle 41 kriser. Analysen så på om FNs resolusjoner i sikkerhetsrådet ble vedtatt, antallet og betydningen av internasjonale og statlige utsendinger til konflikten, og om det var internasjonale diskusjoner på høyt nivå eller andre internasjonale engasjementer rundt for eksempel fredsbygging eller menneskerettigheter. Tiltakene som ble iverksatt ble analysert i forhold til størrelsen og alvorlighetsgraden av krisen; for dette brukte vi FfP Fragile States Index, ACAPS Severity Index og relevante tall på antall mennesker på flukt.

2. Mangel på medieoppmerksomhet
Nivået av mediedekning rundt de ulike krisene ble målt ved hjelp av tall fra medieovervåkingsselskapet Meltwater, som måler nettbasert mediedekning. Vi sammenlignet medieoppmerksomhet på de forskjellige krisene ved å beregne mediedekningen i forhold til antall mennesker som ble drevet på flukt av hver krise. Vi benyttet de siste tallene fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), Flyktninghjelpens overvåkningssenter for mennesker som er på flukt i sitt eget land.

3. Mangel på internasjonal bistand
Hvert år holder FN og dets humanitære partnere finansieringsappeller for å få inn midler og kunne dekke menneskers grunnleggende behov i land rammet av store kriser. Det varierer sterkt i hvilken grad disse appellene imøtekommes. Mengden penger som ble samlet inn for hver krise i 2021 ble vurdert som en prosentandel av beløpet som kreves for å dekke behovene, og indikerer dermed nivået på økonomisk støtte.

*Det var ikke mulig å analysere situasjonen i Kina og Den demokratiske folkerepublikken Korea, på grunn av mangel på informasjon og pålitelige tall.

Flyktninghjelpen er til stede i verdens mest neglisjerte kriser og gir hjelp til dem som trenger det.

Verdens mest neglisjerte fluktkriser i 2021.
Verdens mest neglisjerte fluktkriser i 2021: DR Kongo, Burkina Faso, Kamerun, Sør-Sudan, Tsjad, Mali, Sudan, Nigeria, Burundi, Etiopia.
En flyktningleir sett ovenfra. Flere hundre telt er satt opp i sirlige rekker.

Foto: Hugh Kinsella Cunningham/Flyktninghjelpen

Foto: Hugh Kinsella Cunningham/Flyktninghjelpen

1. DR KONGO

DR Congo

Den demokratiske republikken Kongo (DR Kongo) topper Flyktninghjelpens liste over neglisjerte kriser for andre år på rad. Kongolesiske kvinner, menn og barn fortsetter å lide i øredøvende stillhet.

I 2021 måtte en stor geologisk begivenhet til for å skape internasjonal oppmerksomhet. Utbruddet av vulkanen Nyiragongo sørget for at verdens søkelys var rettet mot lavastrømmene, om enn for en kort stund. Samtidig ble situasjonen til millioner av kongolesere over hele landet oversett.

Matmangelen nådde det høyeste nivået som noen gang er registrert, med 27 millioner mennesker – en tredjedel av landets befolkning – som sultet. På slutten av 2021 var 5,5 millioner mennesker på flukt innad i DR Kongo, det tredje høyeste tallet i verden. Ytterligere 1 million kongolesere har søkt tilflukt og beskyttelse utenfor landet.

Global likegyldighet
DR Kongo var preget av tretthet i 2021. Ikke hos kvinnene, mennene og barna som lever med usikkerheten og med en daglig kamp for å overleve, men fra politiske ledere og media som nok en gang ga krisen lite oppmerksomhet. Det var ingen politiske diskusjoner på høyt nivå angående Kongo, ingen giverkonferanser eller toppmøter. Mangelen på internasjonalt politisk engasjement ble gjenspeilet i mangelen på mediedekning. Av alle de 41 humanitære krisene som ble analysert av Flyktninghjelpen, fikk DR Kongo det laveste nivået av medieoppmerksomhet sammenlignet med antall mennesker på flukt.

Sivile uten beskyttelse
Det internasjonale samfunnets passivitet har svekket mulighetene til å beskytte sivile. Til tross for innsatsen til MONUSCO, FNs fredsbevarende oppdrag i DR Kongo, har den nordøstlige delen av landet vært kontinuerlig plaget av interne spenninger og konflikter. Siden november 2021 har det vært en dramatisk økning i målrettede angrep på flyktningleirer. Barn, kvinner og menn som allerede hadde flyktet fra angrep i landsbyene sine ble brutalt drept på steder der de trodde de var trygge.

Mangel på humanitær finansiering
De økende behovene har ikke blitt fulgt opp med tilsvarende økning i støtte fra givere. Bare 44 prosent av de 2 milliarder dollarene som trengs for å dekke de humanitære behovene i landet ble mottatt i fjor, og innsatsen for menneskene i landet er fortsatt kraftig underfinansiert.

Flere kommer til å sulte i 2022
I tillegg skyter matvareprisene i været, blant annet på grunn av krigen i Ukraina. Siden mars 2022 har prisen på sukker og matolje økt med 50 prosent, brød med 20 prosent og ris med 11 prosent – en stor utfordring i et land som opplever historisk høy grad av sult. Usikkerhet og vold vedvarer også over hele landet, og gir lite håp om et lysere 2022.

En kvinne holder en bukett med tørket hirse.

Foto: Ingebjørg Kårstad/Flyktninghjelpen

Foto: Ingebjørg Kårstad/Flyktninghjelpen

2. BURKINA FASO

Burkina Faso

I Burkina Faso fortsetter krisen for tredje år på rad. Etter en relativt rolig start på 2021 økte volden nok en gang utover året. Mer enn 800 sivile ble drept, og over en halv million mennesker ble tvunget til å flykte fra hjemmene sine.

I byen Solhan ble over 160 sivile slaktet på én eneste natt. Dette er det dødeligste enkeltangrepet i landet til dags dato. Angrepet skapte internasjonale overskrifter, men det ble fort stille igjen.

Å dekke nyheter fra Burkina Faso ble uhyre vanskelig ettersom journalister i praksis fikk forbud mot å oppsøke flyktningleirer. Forbudet ble iverksatt av de tidligere myndighetene, og bidro i betydelig grad til utilstrekkelig mediedekning av den humanitære situasjonen. I tillegg førte det til mangel på pålitelig og uavhengig informasjon om angrep og om sikkerhetsutviklingen.

Mindre enn halvparten av det totale behovet for humanitære midler ble mottatt. Finansieringen falt dramatisk i nøkkelsektorer: for eksempel ble bare 10 prosent av utdanningsbehovene dekket i 2021, til tross for at mer enn to av tre på flukt i landet er barn. Mange skoler legges ned på grunn av usikkerhet, og en halv million barn og unge sto uten tilgang til læring – en ny rekord i Afrikas sentrale Sahel-region.

Antall mennesker på flukt skjøt i været ved årsskiftet, og politisk ustabilitet førte til et militærkupp i januar 2022. Det er derfor nærliggende å tro at den humanitære situasjonen kommer til å bli verre gjennom året. Antall mennesker som er tvunget på flukt nærmer seg 2 millioner, mens over 3,4 millioner mennesker trolig kommer til å å gå sultne den nærmeste tiden.

Flyktninghjelpen er til stede i verdens mest neglisjerte kriser og gir hjelp til dem som trenger det.

To kvinner står utenfor det lille huset de bor i.

Foto: Itunu Kuku/Flyktninghjelpen

Foto: Itunu Kuku/Flyktninghjelpen

3. KAMERUN

Kamerun

I 2021 fortsatte tre separate kriser over hele Kamerun. Utbredt usikkerhet, forsterket av klimaendringer og sosioøkonomiske konsekvenser av Covid-19, førte til økende humanitære behov i ni av landets ti regioner.

Krisene førte til at 4,4 millioner mennesker trengte humanitær støtte. Nesten halvparten av dem hadde allerede blitt tvunget til å forlate hjemmene sine. Vold og flukt gjorde at flere gikk sultne, og ved slutten av året levde nesten 10 prosent av befolkningen med usikker mattilgang.

I de engelsktalende regionene førte økende ustabilitet og overgrep mot sivile til at mange måtte flykte. Angrep på lærere, skoler og helseinstitusjoner fortsatte, og 700.000 barn kunne ikke gå på skolen.

Vold gjorde det vanskelig å nå mennesker som trengte hjelp i nord-regionen. Tørke og flom førte til ressursmangel. Dette forsterket den allerede eksisterende usikkerheten og gjorde at enda flere måtte flykte. De østlige regionene av landet opplevde en økning i antall flyktninger fra Den sentralafrikanske republikk. Dette la igjen ytterligere press på de lokale vertssamfunnene.

Kamerun har figurert blant topp tre på denne listen de siste fire årene, på grunn av konsekvent mangel på politisk engasjement og internasjonal oppmerksomhet. 2021 var ikke annerledes. Finansiering av bistand stagnerte og internasjonal medieoppmerksomhet forble begrenset, delvis på grunn av restriksjoner i pressefriheten i landet.

Situasjonen i 2022 viser lite tegn til bedring for befolkningen i Kamerun. Vold og usikkerhet vedvarer. Hjelpearbeidere arresteres, noe som har ført til at enkelte organisasjoner har innstilt sine operasjoner. Dermed står enda flere mennesker uten støtte.

En fire år gammel sør-sudansk jente lener seg inntil en dørkarm. Hun ser på fotografen med et sobert blikk.

Foto: Ingrid Prestetun/Flyktninghjelpen

Foto: Ingrid Prestetun/Flyktninghjelpen

4. SØR-SUDAN

Sør-Sudan

Fredsavtalen fra 2018 fortsatte å bidra til relativ stabilitet i Sør-Sudan i 2021. Likevel førte utbredt vold og klimasjokk til at mange fortsatt ble drevet på flukt, og de humanitære behovene økte i 2021.

I årene etter fredsavtalen var det en nedgang i antall mennesker på flukt. Tallet økte derimot i 2021, og ved utgangen av året var 4,3 millioner mennesker tvunget vekk fra hjemmene sine.

En markant mangel på internasjonal oppmerksomhet, kombinert med manglende ressurser, gjorde det stadig vanskeligere for humanitære organisasjoner å hjelpe befolkningen i Sør-Sudan. Det gjorde det også utfordrende å skape forutsetninger for en bærekraftig landsomfattende bedring.

Matmangel og underernæring nådde det høyeste punktet noen gang registrert siden landet fikk sin uavhengighet i 2011. Covid-19-pandemien forverret situasjonen ytterligere.

I tillegg ble landet rammet av flom for tredje år på rad. Nesten én million mennesker ble påvirket. Ikke bare tvang flommen folk vekk fra hjemmene sine og spredte sykdom; vannmassene ødela også rundt 40.000 tonn korn og tok livet av 800.000 husdyr.

Den økonomiske fremgangen er langsom og landet har begrenset kapasitet til å levere grunnleggende tjenester til sine innbyggere. Trygge returer og reintegrering av mennesker på flukt kommer dermed fortsatt til å være en utfordring i 2022. Ødeleggelsene flommen skapte vil føre til økt matmangel, og det anslås at 8,3 millioner mennesker over hele landet vil rammes av sult.

En man står på et tørt jorde. Han holder et par strå i hånden.

Foto: Sylvain Cherkaoui/UNHCR

Foto: Sylvain Cherkaoui/UNHCR

5. TSJAD

Tsjad

Den langvarige humanitære krisen i Tsjad fortsatte med uforminsket styrke i 2021, og konflikten i landet eskalerte. Finansiering til humanitær bistand minket betydelig, noe som medførte økte humanitære behov blant befolkningen. Dette har plassert landet på Flyktninghjelpens liste over forsømte kriser – for første gang.

En kombinasjon av konflikt, helsekrise og klimaendringer førte til at rundt 5,5 millioner mennesker hadde behov for nødhjelp i 2021 – en tredjedel av Tsjads befolkning. Sult og matmangel økte over hele landet. Barn var spesielt utsatt: både akutt underernæring og dødeligheten blant barn under fem år var på kritisk høye nivåer.

Finansieringen til humanitær bistand ble kuttet med nesten 35 prosent i fjor sammenlignet med 2020. Dette førte til at kun et begrenset antall hjelpeorganisasjoner nå opererer i landet.

Pågående konflikter både i Tsjad og i nabolandene tvang mange på flukt. I området rundt Tsjadsjøen var det stadige sammenstøt mellom regjeringsstyrker og ikke-statlige grupper. Intern vold og klimaendringer gjorde også at mange måtte forlate hjemmene sine. Det totale antallet flyktninger, mennesker på flukt i sitt eget land og hjemvendte oversteg én million i 2021.

På den politiske arenaen ble 2021 preget av president Idriss Deby Itnos død. Volden blusset opp i tiden etter. Et militært overgangsråd ledet av Idriss sønn Mahamat Idriss Deby Itno tok over kontrollen, og lovet en 18 måneders overgangsperiode.

En nasjonal dialog ble innledet i november 2021, og tidlig i 2022 startet militærrådet og opposisjonsgruppene samtaler i Qatar for å forberede nasjonale samtaler. Forhandlingene ser imidlertid ut til å trekke ut.

Flyktninghjelpen er til stede i verdens mest neglisjerte kriser og gir hjelp til dem som trenger det.

En mann står under et stort tre. I hendene holder han ID-dokumenter han nettopp har fått.

Foto: Mariam Toure/Flyktninghjelpen

Foto: Mariam Toure/Flyktninghjelpen

6. MALI

Mali

Mali var vitne til nok en militær maktovertakelse, svært mange mennesker på flukt og en alarmerende matkrise i 2021. Dette bidro til at landet i år kommer høyere opp på denne listen enn tidligere.

Matmangelen nådde sitt høyeste nivå siden krisen begynte i 2012. Så mange som 1,2 millioner mennesker sultet på grunn av usikkerhet, tørke og konsekvenser av Covid-19-pandemien. Angrep fra væpnede grupper fortsatte, og mot slutten av året var 350.000 mennesker på flukt innad i landet.

Gjennom hele året førte sikkerhetssituasjonen til at hjelpeorganisasjoner slet med å nå mennesker i nød. Både sivile og hjelpearbeidere ble satt i fare på grunn av økende vold, kriminalitet og militære operasjoner.

Til tross for økende behov har krisen i Mali gått under radaren til de fleste internasjonale medier. Den begrensede dekningen som har funnet sted har for det meste fokusert på politiske og militære diskusjoner i stedet for situasjonen til sivile. Det er også mangel på nok finansiering, med mindre enn 40 prosent av det humanitære behovet dekket.

Det internasjonale samfunnet, inkludert FN, Frankrike og flere vestafrikanske nasjoner, fortsatte å gi militær støtte, men et snevert fokus på terrorbekjempelse samt fravær av politisk dialog har ikke hatt tilstrekkelig effekt på sikkerheten til sivile.

I 2022 kunngjorde Frankrike tilbaketrekking av sine tropper fra landet og en revurdering av planene mot terrorisme for Sahel. I begynnelsen av året ble det iverksatt nye sanksjoner. Dette kan gjøre situasjonen verre for befolkningen i et land der 7,5 millioner mennesker allerede har behov for humanitær hjelp.

Et eldre ektepar sitter ved siden av hverandre under et tre.

Foto: Ingrid Prestetun/Flyktninghjelpen

Foto: Ingrid Prestetun/Flyktninghjelpen

7. SUDAN

Sudan

I 2021 ble et enormt antall mennesker tvunget på flukt i Sudan. I tillegg opplevde landet et historisk høyt sultnivå og en stor politisk krise. Alt med en synkende økonomi som bakteppe.

Ved utgangen av året hadde 14,3 millioner mennesker behov for humanitær hjelp. Konflikter om land og ressurser samt en stadig økning i mengden våpen i landet fortsetter å skape problemer.

Over en halv million mennesker – hovedsakelig i Darfur – ble tvunget på flukt bare i 2021. Dette er mer enn fem ganger flere enn året før, og det høyeste tallet siden 2014. Landsbyer og leirer ble brent ned i væpnede angrep. Overlevende ble tvunget til å flykte uten å få med seg noe og måtte søke tilflukt i provisoriske leirer, der de ofte oppholdt seg i flere måneder.

I 2021 var Sudan også vertsnasjon for en av de største flyktningbefolkningene i Afrika. Mange flyktninger fikk svært begrenset bistand, og en leir for nyankomne flyktninger fra Sør-Sudan i staten White Nile ble rammet av flom. Sultnivået nådde et rekordhøyt nivå. Nesten 10 millioner mennesker levde med akutt matmangel på grunn av den langvarige økonomiske krisen, innstrammingsreformer, avlingssvikt og skyhøy inflasjon.

Situasjonen ble forverret av den politiske krisen i landet. I november ble den sivilt ledede overgangsregjeringen styrtet av militæret. Som reaksjon frøs store internasjonale givere og finansieringsinstitusjoner bilateral støtte og gjeldslettepakker til Sudan. Borgerrettigheter ble innskrenket, noe som gjorde det vanskeligere for menneskerettighetsforkjempere og journalister å rapportere om Sudan.

Utsiktene for 2022 er dystre. En sultkrise truer. Antallet mennesker som opplever matmangel ser ut til å nær dobles innen september. Det sudanesiske folket er de som betaler prisen for landets ytterligere isolasjon fra det internasjonale samfunnet.

Kvinner og barn har samlet seg ved kranene for å hente vann i kanner.

Foto: Samuel Jegede/Flyktninghjelpen

Foto: Samuel Jegede/Flyktninghjelpen

8. NIGERIA

Nigeria

Konflikten i det nordøstlige Nigeria fortsatte med uforminsket styrke i 2021. Flere mennesker ble tvunget bort fra hjemmene sine, utenfor rekkevidden til hjelpeorganisasjoner. Samtidig var det en økning av sammenstøt om landområder og ressurser i de sentrale og nordvestlige områdene av landet, i tillegg til en betydelig økning i kriminalitet.

Finansieringen av hjelpearbeidet fortsatte å avta for fjerde år på rad, til tross for at nesten 13 millioner mennesker hadde behov for bistand.

Nordøst i Nigeria, der flest mennesker antas å være rammet av kriser eller alvorlig matmangel, var over én million mennesker avskåret fra hjelpeorganisasjonene. Sikkerhetssituasjonen gjorde at bistandsarbeidere ikke kunne reise på veiene utenfor byen Maiduguri, og var helt avhengige av FN-helikoptre for å nå menneskene de skulle hjelpe.

Til tross for omfattende usikkerhet og mangel på alternative trygge bosteder ble det vedtatt å stenge alle formelle flyktningleirer i Maiduguri og Jere innen utgangen av året. Ved årsskiftet hadde fem leirer allerede blitt stengt, og 66.000 mennesker måtte igjen lete etter et nytt hjem.

Det internasjonale samfunnet fortsatte å ignorere krisen og gjorde svært lite for å gripe inn eller sørge for at sårt tiltrengt bistand kunne leveres. Usikkerhet og mangel på tilgang forhindret i stor grad mediedekning av krisen.

I 2022 fortsetter myndighetene å gjennomføre planene sine om å stenge formelle leirer og returnere flyktninger til nabolandene. Tilgangen på matvarer forventes å forverres i tiden fremover, og gapet mellom behov og finansiering er på sitt høyeste siden 2016.

Flyktninghjelpen er til stede i verdens mest neglisjerte kriser og gir hjelp til dem som trenger det.

En gutt får en sprøyte med vaksine i armen.

Foto: Will Swanson/UNHCR

Foto: Will Swanson/UNHCR

9. BURUNDI

Burundi

Situasjonen i Burundi var usikker også i 2021 og de alvorlige menneskerettighetsbruddene fortsatte – uten å generere overskrifter. Nabolandenes harde flyktningpolitikk og manglende muligheter førte til at mange flyktninger fra Burundi følte seg tvunget til å returnere.

Mer enn 400.000 mennesker flyktet fra Burundi i årene etter de dødelige sammenstøtene i forbindelse med presidentvalget i 2015. Noen har returnert, men mer enn 260.000 mennesker levde fortsatt som flyktninger i DR Kongo, Rwanda, Tanzania og Uganda ved utgangen av 2021.

Mange føler at det fortsatt ikke er trygt å reise hjem. Samtidig blir livet i noen naboland stadig mer uholdbart: flyktningene blir tvunget til å bo i leirer, uten mulighet til å jobbe og uten tilgang til tilstrekkelige tjenester. Situasjonen vil neppe endre seg. I 2021 la menneskerettighetseksperter fra FN frem nedslående rapporter om forsvinninger, tortur og tvangsretur av burundiske flyktninger i Tanzania.

Siden president Evariste Ndayishimiye kom til makten i 2020 har det kun vært små og sporadiske forbedringer i menneskerettighetene i landet. Mistenkte medlemmer av opposisjonsgrupper fortsetter å forsvinne, mange har blitt fengslet og det har vært dokumentert tilfeller av tortur.

Burundi har nå figurert på vår liste over neglisjerte kriser fem år på rad, og forsømmelsene fortsetter. Til tross for løslatelsen av noen få journalister i løpet av det siste året er fortsatt medieaktivitetene i landet sterkt begrenset. Dette forklarer delvis mangelen på dekning av krisen. Finansieringen til både humanitære behov i Burundi og bistanden i nabolandene fortsatte å være lav gjennom 2021.

Myndighetene og EU gjenopptok det internasjonale politiske engasjementet i 2021, noe som fremover gir en mulighet for sårt tiltrengt dialog om menneskerettighetene i landet.

En man ser utover et knusktørt landskap. Foran ham ligger flere dyrekadaver.

Foto: Eugene Sibomana/UNHCR

Foto: Eugene Sibomana/UNHCR

10. ETIOPIA

Etiopia

Fullskalakonflikten mellom Etiopias føderale regjering og regionale myndigheter i Tigray-regionen fortsatte på andre året i 2021. Massedrap, seksuell vold og sult har tvunget et høyt antall mennesker på flukt.

I 2021 flyktet titusenvis av mennesker fra Etiopia til nabolandet Sudan. Den pågående konflikten nord i landet ble forsterket av ustabilitet og vold i flere andre regioner. I tillegg opplevde landet en ødeleggende tørke. Dette førte til at nesten 4,2 millioner mennesker nå er på flukt innad i landet.

Bare 46 prosent av midlene som trengtes for hjelpeinnsatsen i Etiopia i 2021 ble finansiert – en reduksjon på 12 prosent fra året før. Finansieringen var ikke nok til å møte de økende behovene, inkludert behovene til de hundretusenvis av flyktningene fra Sør-Sudan, Somalia og Eritrea som for tiden bor i landet.

Internasjonal mediedekning av den humanitære krisen i Etiopia var svært lav og uregelmessig sammenlignet med omfanget av krisen.

Den 24. mars 2022 erklærte den etiopiske regjeringen humanitær våpenhvile, men dette har ennå ikke resultert i noen meningsfull bedring av bistandsstrømmen. Det er fortsatt omfattende humanitære behov over store deler av konfliktområdet i nord, og sivile i Tigray fortsetter å lide.Mangelen på mat, vann og medisiner er enorm.

Etiopia har nå det høyeste antallet mennesker i nød i verden, med svimlende 29,7 millioner mennesker med behov for hjelp. I april i år økte antallet mennesker som anslås å være i nød på grunn av tørken fra 6,8 millioner til 8 millioner.

Konklusjoner

Selv om hver av de ti krisene som er skissert i denne rapporten bør gis dedikert støtte og oppmerksomhet kan vi trekke flere brede konklusjoner på tvers av dem:

 • Når et land først har kommet på listen over neglisjerte kriser er det vanskelig å komme seg av. De siste årene har syv av årets ti land vært med på listen flere ganger. Dette viser en ond sirkel av internasjonal politisk forsømmelse, begrenset mediedekning, givertretthet og stadig større humanitære behov.
 • De ti mest forsømte fluktkrisene i år er alle på det afrikanske kontinentet. For å kunne ta tak i dem må vi overvinne givertretthet, finne varige politiske løsninger og revurdere effektiviteten av år med humanitær innsats.
 • Flertallet av dagens humanitære kriser er langvarige og involverer mer enn én krise som skjer samtidig. En katastrofal kombinasjon av konflikt, mennesker som tvinges på flukt og tilbakevendende klimautløste katastrofer gjør de humanitære behovene desto mer alvorlige.
 • Sultnivået er på vei opp i de fleste av landene på listen. Økende hvete- og drivstoffpriser forårsaket av krigen i Ukraina forverrer situasjonen.
 • I land som er rammet av konflikt er det bare varige fredsavtaler og inkluderende politiske løsninger som vil la befolkningen gjenoppta eller gjenoppbygge livene sine. Ytterligere politisk innsats – både nasjonalt og internasjonalt – samt humanitært diplomati er avgjørende for å oppmuntre partene til å slutte seg til, eller gå tilbake til, forhandlingsbordet.
 • Mangelen på medieoppmerksomhet rundt disse neglisjerte krisene forsterkes av de strenge restriksjonene på pressefriheten i flere av landene på listen.

Anbefalinger

Selv om en identisk formel ikke vil fungere for alle krisene på listen, gir anbefalingene nedenfor noen praktiske tips for hvordan man kan forbedre situasjonen for mennesker som for tiden blir oversett av det internasjonale samfunnet.

Anbefalinger til FNs sikkerhetsråd og medlemslandene:

 • Sikre at forsømte eller langvarige kriser over hele Afrika gis tilstrekkelig oppmerksomhet av FNs sikkerhetsråd og andre relevante organer. Dette inkluderer dedikerte geografiske og tematiske møter, og fremming av vedtak der det er hensiktsmessig.
 • For å bidra til å unngå normalisering av neglisjerte eller langvarige kriser, vurdér å etabler en “vennegruppe“ av landene, ledet av ett eller flere medlemsland i Sikkerhetsrådet. Denne gruppen kan presse på for utnevnelse av spesialutsendinger fra FN samt løfter på høyt nivå om gjentagende støtte, mekanismer for ansvarliggjøring og andre initiativer ved behov.
 • Oversette "humanitært diplomati" til praksis ved å hjelpe humanitære organisasjoner med å sikre trygg og uhindret tilgang til områder som er vanskelige å nå. Forhandle med alle parter i en konflikt og reduser de administrative begrensningene.
 • Sikre at antiterrortiltak og sanksjoner ikke utilsiktet påvirker humanitære organisasjoner som arbeider i vanskelige miljøer og som prøver å nå de som trenger det mest.
 • Bruk ditt mandat til å oppfordre alle parter i en konflikt til å respektere internasjonal humanitær lov. Der brudd på disse lovene blir dokumentert må internasjonale mekanismer for ansvarligholdelse støttes.
 • Erkjenn at det eneste som vil gi langsiktig stabilitet i komplekse og langvarige kriser er en slutt på konfliktene. Frem politisk engasjement på høyt nivå både nasjonalt og regionalt for å støtte politiske løsninger.
 • Sikre at mandatet til FNs fredsbevarende styrker på tvers av afrikanske stater, og andre steder, er lydhøre for humanitære bekymringer, har tilstrekkelige ressurser og prioriterer beskyttelse av sivile. Tett koordinering med hjelpeorganisasjoner og ansvarlighet overfor lokalbefolkningen er like viktig.

Anbefalinger til giverregjeringer:

 • Gi humanitær bistand som samsvarer med behovene til menneskene som er berørt av kriser, og ikke i henhold til geopolitiske interesser eller nivået av medieoppmerksomhet.
 • Jobb for å overvinne tretthet rundt komplekse eller langvarige kriser. Samarbeid med en liten gruppe stater og ta ledelse på organiseringen av giverkonferanser eller møter. I tillegg til økonomiske forpliktelser bør disse arrangementene også ta tak i underliggende politiske årsaker og identifisere målbare forpliktelser hos partene.
 • Øk fleksibel, langsiktig og forutsigbar finansiering slik at den humanitære bistanden bedre kan håndtere overlappende faktorer, slik som konflikter og klima.
 • Støtt de humanitære organisasjonenes muligheter til å jobbe i sammensatte kriser ved å forenkle due diligence-prosedyrer, gi veiledning for å navigere rundt anti-terror-tiltak eller sanksjoner der det er aktuelt, og tilby hjelpeorganisasjoner og lokale partnere mer håndterbare modeller for risikodeling.
 • Jobb for å øke humanitære bidrag i egen regjering, og med internasjonale finansinstitusjoner for ytterligere finansiering.
 • Forplikt dere til å øke kvotene for bosetting av flyktninger i det globale nord og sikre trygge og lovlige veier for mennesker som flykter fra alle kriser – ikke bare krisene vi ser i overskriftene.

Anbefalinger til journalister og redaktører:

 • Invester i kvalitetsjournalistikk fra underrapporterte kriser, utover kun nyhetsdekning av plutselige katastrofer eller voldsutbrudd. Informer og stimuler til debatt, og vær vaktbikkje.
 • Hvis byråkrati, som mangel på pressetillatelser eller visum, hindrer rapportering fra en krise, bruk medieplattformer for å bidra til nødvendige endringer. Utforsk digitale løsninger for å få førstehåndsinformasjon fra folk på bakken.
 • Bidra til beskyttelse av pressefrihet og sikkerheten til journalister. Slik kan man sikre at nasjonale og internasjonale journalister som jobber i kriserammede land kan fortsette å rapportere.
 • Rapporter på en måte som fokuserer på løsninger og ikke bidrar til å forsterke konflikter eller stereotypier.

Anbefalinger til humanitære organisasjoner:

 • Gi bidragsytere bevisbaserte analyser for å bidra til at årlige tildelinger av humanitær bistand er basert på behov.
 • Jobb for et sterkt humanitært lederskap i eget land som kan jobbe med nasjonale og internasjonale interessenter og ta opp bekymringer på høyeste nivå.
 • Forbedre koordineringen mellom hjelpeorganisasjoner på bakken. Optimaliser ressursbruken og unngå unødvendig konkurranse om begrensede ressurser.
 • Invester i påvirkningsarbeid. Land som mottar minst finansiering har ofte ikke råd til påvirknings- og kommunikasjonsressurser. Dette skaper en ond sirkel og gjør det vanskelig å trekke oppmerksomhet til disse krisene.
 • Samarbeid med utenrikspolitiske tenketanker, forskningsinstitusjoner og andre organisasjoner som kan bidra til å nærme seg neglisjerte kriser fra ulike perspektiver. Dette kan legge kollektivt press på makthavere slik at humanitære spørsmål inkluderes i brede politiske debatter eller beslutninger.

Anbefalinger til allmennheten:

 • Still regjering og politikere til ansvar for sine politiske løfter. Skriv brev, bli med på underskriftskampanjer og still spørsmål til nasjonalforsamlinger.
 • Les deg opp på neglisjerte kriser og støtt kvalitetsjournalistikk som dekker glemte konflikter. Snakk om krisene og del historiene på sosiale medier.
 • Når du gir til en krise, unngå å gi til krisene som får mest medieoppmerksomhet, siden det ikke nødvendigvis er der din støtte trengs mest. Hvis du kan, vurder å gi jevnlig.

Flyktninghjelpen er til stede i verdens mest neglisjerte kriser og gir hjelp til dem som trenger det.