Migrasjon

10 ting du bør vite om verdens dødeligste migrasjonsrute

Den sentrale middelhavsruten (ruten fra Algerie, Egypt, Libya og Tunisia til Italia og Malta) har lenge vært den dødeligste migrasjonsruten i verden. Ifølge International Organization for Migration (IOM) omkom eller forsvant nærmere 2.500 mennesker da de forsøkte å krysse strekningen i 2023.

Her er ti ting du bør vite om den dødeligste migrasjonsruten i verden:

 

#1. Et vitnesbyrd om desperasjon

Når folk er villige til å risikere livet ved å krysse Middelhavet er det et vitnesbyrd om overveldende desperasjon. De vet at det er en sjanse for at de kanskje ikke overlever, og de vet at de risikerer å bli sendt tilbake. Men med en uholdbar situasjon i mange av disse menneskenes hjemland, med økende konflikt og sult, ser de ingen andre alternativer.

#2: Ingen sikre måter å søke beskyttelse på

Folk dør ved Europas dørstokk, fordi det praktisk talt ikke er noen trygge måter for dem å søke beskyttelse i det som har blitt en europeisk festning. Å søke asyl er en menneskerett. Alle mennesker har rett til å søke asyl og få individuell vurdering av asylsøknadene sine, i tråd med flyktningkonvensjonen og EUs charter (avtale) om grunnleggende rettigheter. Flyktningkonvensjonen anerkjenner eksplisitt at flyktninger kan bli tvunget til å reise inn i et asylland irregulært for å søke beskyttelse.

#3: Flykter fra krig, konflikt, klimaendringer og fattigdom

I tillegg til krig og konflikt er katastrofer og klimaendringer i økende grad en årsak til at mange forlater hjemmene sine, ettersom noen områder blir ulevelige og manges tradisjonelle levebrød ikke lenger er bærekraftige. Dette er også en av grunnene til at mange mennesker i Nord-Afrika forlater sine hjemland.

#4: Topp 10 opprinnelsesland

I 2023 ankom 157.651 mennesker Italia sjøveien. De 10 mest vanlige opprinnelseslandene er:

  1. Guinea (12 %)
  2. Tunisia (11 %)
  3. Elfenbenskysten (10 %)
  4. Bangladesh (8 %)
  5. Egypt (7 %)
  6. Syria (6 %)
  7. Burkina Faso (5 %)
  8. Pakistan (5 %)
  9. Mali (4 %)
  10. Sudan (4 %)

Andre: 27 %

Kilde: UNHCR tall fra 2023

#5: Forverret økonomisk situasjon i Nord-Afrika

Det økte antallet mennesker som krysser via Den sentrale middelhavsruten er knyttet til den raskt forverrede økonomiske situasjonen i Nord-Afrika, spesielt Tunisia og Egypt. Ikke bare huser disse landene et betydelig antall migranter, flyktninger og asylsøkere, men også et økende antall rettighetsløse unge mennesker som ikke ser muligheten til å skape en trygg fremtid i hjemlandet.

#6: Hotspot Tunisia

Ferske tall viser at Tunisia har gått forbi Libya som det viktigste utreiselandet for migrasjon til Europa. Av de mer enn 150.000 menneskene som krysset det sentrale Middelhavet i små og farlige farkoster i 2023, dro mer enn 62 prosent ut ifra strendene i Tunisia, ifølge Frontex, EUs grensebyrå. Sommeren 2023, da alle rekorder ble slått, dro 87 prosent fra Tunisia. Resten dro fra Libya, som tidligere var hovedruten. Farvannet mellom Tunisia og den italienske øya Lampedusa blir nå av mange kalt "Den tunisiske korridoren."

#7: Diskriminering og mangel på beskyttelse

Den manglende rettsbeskyttelsen i Libya, Egypt og Tunisia gjør at flyktninger, asylsøkere og migranter ikke får tilgang til grunnleggende tjenester. Rettighetene deres er ikke beskyttet, og det er vanskelig å skaffe seg en trygg og god fremtid. I tillegg møter de økende diskriminering og fremmedfrykt.

#8: Tvinge folk til å ta lengre og farligere ruter

Mangelen på trygge og regulære migrasjonsruter og økt grensekontroll gjør ikke at færre reiser, ettersom mange er villige til å risikere livet for å krysse landegrenser. De er villige til å legge livene sine i hendene til menneskesmuglere for å oppnå internasjonal beskyttelse og bygge et liv for seg selv og barna sine. Det gjør det også farligere, ettersom de tar lengre ruter. For eksempel ser vi folk fra Afghanistan i programmene våre langs migrasjonsrutene i Latin- og Mellom-Amerika, og vi ser tunisiere langs migrasjonsruten for Vest-Balkan.

#9: Festning Europa

EU og medlemslandene har i økende grad fokusert på avskrekking og økt støtte til kystvaktene i Tunisia og Libya for å avskjære migranter og flyktninger som prøver å nå europeiske kyster, i stedet for å støtte beskyttelsesinitiativer, inkludert søke- og redningstjenester til havs.  

Tunisia anholdt i 2023 mer enn 75.000 mennesker som forsøkte å ta seg sjøveien til Italia. Dette er mer enn det dobbelte av antallet i 2022, ifølge den tunisiske nasjonalgarden.

EUs asyl- og migrasjonspakt, fra september 2020, er ifølge EU "utformet for å håndtere og normalisere migrasjon på lang sikt, og gi sikkerhet, klarhet og anstendige forhold for personer som ankommer EU."

#10: Flyktninghjelpens Human Mobility Hub

Flyktninghjelpens Human Mobility Hub er et knutepunkt der vi samarbeider med og støtter et bredt nettverk av om lag 40 partnere i Nord-Afrika. Nettverket gir nødhjelp og arbeider med å sikre grunnleggende tjenester og rettigheter og ivareta verdigheten til migranter og flyktninger.