Vårt arbeid i Mosambik

 

Humanitært overblikk

For fem år siden brøt det ut ekstrem vold i Cabo Delgado, Mosambiks nordligste provins. I dag er mer enn 1,5 millioner mennesker påvirket av den eskalerte konflikten, som en følge av vold fra væpnede grupper. Konflikten foregår nå i flere ulike distrikter og i Nampula-provinsen.

I august 2022 var over 946.500 mosambikere på flukt internt i landet. Konflikten påvirker økonomien i regionen kraftig, noe som har ført til en nedleggelse av gassutvinning. Samarbeidsorganisasjonen for det sørlige Afrika (SADC) og Rwanda har bidratt med militær støtte for å stabilisere situasjonen. I 2022 valgte deler av befolkningen å returnere til hjemmene side, til tross for at angrepene fortsatt pågår.

Både mennesker på flukt og deler av lokalbefolkningen opplever behov for humanitær støtte.

Mosambik er vertsland for mer enn 28.840 flyktninger og asylsøkere. I tillegg har over 736.000 av landets egne statsborgere blitt rammet av ekstremvær i provinsene Nampula og Zambezia. Det er vanskelig å finne et levebrød og å få tilgang til tjenester. Den humanitære hjelpen er konsentrert rundt områder med tett bosettelse, og mennesker som er på flukt utenfor disse områdene må for det meste klare seg på egen hånd.

Begrensede støttemidler gjør at livsviktige behov, som støtte til mat, ikke ivaretas. Dette fører til at mange utvikler negative mestringsmekanismer for å overleve.

 • 12.219
  mennesker fikk utdanning
 • 23.776
  mennesker fikk matsikkerhet
 • 12.117
  mennesker fikk husly
 • 20.769
  mennesker fikk rettshjelp
 • 48.504
  mennesker fikk vann og sanitærtjenester
 • 7.858
  mennesker fikk annen hjelp

 

Flyktninghjelpens arbeid

Flyktninghjelpen har bidratt med humanitær hjelp i landet siden 2021. Vi jobber med å skaffe husly, tilby utdanning og rettshjelp, og med matsikkerhet. I tillegg hjelper vi flyktninger med direkte pengestøtte.

Fokuset vårt er å støtte folk i avsidesliggende områder, gjennom samarbeid med myndighetene og lokale aktører. Samtidig leder vi en samarbeidsavtale mellom FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM). Formålet med samarbeidet er å styrke det nasjonale instituttet for katastrofehåndtering.

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt.

Relaterte nyheter

Les mer om Mosambik