Les billedteksten August 2018: En mann bærer ved på utsiden av den store flyktningleiren i Cox's Bazar-området i Bangladesh, hvor 900.000 rohingya-flyktninger holder til. Det arbeides med å utvide leiren og flytte flyktninger fra usikre, kuperte områder utsatt for jordskred til tryggere områder. Foto: Ingebjørg Kårstad/Flyktninghjelpen

Vårt arbeid i Bangladesh

Endret 23. mar 2021
Mellom august 2017 og desember 2018 flyktet over 700.000 mennesker fra minoritetsgruppen rohingya fra Myanmar til Bangladesh. De kom til Cox’s Bazar, som allerede huset over 200.000 rohingyaer som hadde flyktet fra tidligere voldsbølger nord i Myanmar.

 

Humanitært overblikk

Den etniske minoritetsgruppen rohingya blir ofte omtalt som et av verdens mest forfulgte folk. Rundt 905.000 rohingya-flyktninger oppholder seg for øyeblikket i en av verdens tettest befolkede flyktningleirer i Cox’s Bazar i Bangladesh. Over 700.000 av disse flyktet fra ekstrem vold i nabolandet Myanmar i andre halvdel av 2017.

Rohingyaene, som blir ansett som statsløse, bor i skjøre bambushytter i områder som er svært utsatt for flom og jordras. De har begrenset tilgang til grunnleggende tjenester som gode sanitærforhold, helsehjelp, utdanning og muligheter til å brødfø seg.

Det høye antallet flyktninger har også hatt konsekvenser for en halv million bangladeshiske innbyggere i Cox’s Bazar. Opprettelsen av den enorme leiren har ført til avskoging av et område som tidligere hadde et rikt dyreliv og hindrer bøndene i å dyrke jorda.

Til tross for disse utfordringene, var det innbyggerne i Cox’s Bazar som først hjalp flyktningene da de ankom området. Og de fortsetter å huse rohingyaene, selv om rundt 336.000 av de lokale innbyggerne også selv har behov for assistanse.
 

Så mange fikk hjelp i Bangladesh i 2020

2.673
mennesker fikk utdanning
1.467
mennesker fikk husly
9.774
mennesker fikk rettshjelp
9.420
mennesker fikk vann og sanitærtjenester

Flyktninghjelpens arbeid

Vi begynte å jobbe nord i Bangladesh i 2016 gjennom samarbeid med lokale organisasjoner. Siden har vi oppskalert arbeidet, og ble registrert i landet i 2018 – noe som gjør det lettere for oss å respondere på fluktkrisen.

Sammen med lokale partnere gir vi hjelp til både flyktninger og lokalsamfunn gjennom utdanningsprosjekter og juridisk rådgivning og rettshjelp. Etter hvert som landkontoret vårt i Bangladesh blir godt etablert, planlegger vi å utvide arbeidet vårt og inkludere huslyprosjekter og prosjekter knyttet til klimaflukt.

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt.

Les mer om Bangladesh