August 2018: En mann bærer ved på utsiden av den store flyktningleiren i Cox's Bazar-området i Bangladesh, hvor 900.000 rohingya-flyktninger holder til. Det arbeides med å utvide leiren og flytte flyktninger fra usikre, kuperte områder utsatt for jordskred til tryggere områder. Foto: Ingebjørg Kårstad/Flyktninghjelpen

Vårt arbeid i Bangladesh

Mellom august 2017 og desember 2018 flyktet over 700.000 mennesker fra minoritetsgruppen rohingya fra Myanmar til Bangladesh. De kom til Cox’s Bazar, som allerede huset over 200.000 rohingyaer som hadde flyktet fra tidligere voldsbølger nord i Myanmar.

 

Humanitært overblikk

2020 markerer det tredje året på flukt for den etniske minoritetsgruppen rohingyaene. Siden volden brøt ut i staten Rakhine i Myanmar i 2017, har over 898.000 menn, kvinner og barn flyktet over grensen til leiren Cox’s Bazar i Bangladesh, der anslagsvis 212.000 mennesker allerede bodde etter å ha flyktet fra hjemmene sine.

Ettersom rohingyaene mangler juridisk status og dermed ikke kan bevege seg fritt eller jobbe, er de helt avhengige av humanitær hjelp. Rohingyaene, som blir ansett som statsløse, bor nå i en av verdens tettest befolkede flyktningleirer, i skjøre bambushytter i områder som er svært utsatt for flom og jordras. De har begrenset tilgang til grunnleggende tjenester som gode sanitærforhold, helsehjelp, utdanning og muligheter til å brødfø seg.

Det høye antallet flyktninger har også hatt konsekvenser for en halv million bangladeshiske innbyggere i Cox’s Bazar. Opprettelsen av den enorme leiren har ført til avskoging av et område som tidligere hadde et rikt dyreliv, og hindrer bøndene i å dyrke jorda.

Til tross for disse utfordringene, var det innbyggerne i Cox’s Bazar som først hjalp flyktningene da de ankom området, og de fortsetter å huse rohingyaene.
 

 • 3.551
  mennesker fikk utdanning
 • 7.895
  mennesker fikk matsikkerhet
 • 29.804
  mennesker fikk husly
 • 30.133
  mennesker fikk rettshjelp
 • 16.365
  mennesker fikk vann og sanitærtjenester
 • 44.032
  mennesker fikk annen hjelp

 

Flyktninghjelpens arbeid

Vi begynte å jobbe nord i Bangladesh i 2016 gjennom samarbeid med lokale organisasjoner. Siden har vi oppskalert arbeidet, og ble registrert i landet i 2018 – noe som gjør det lettere for oss å respondere på fluktkrisen.

Sammen med lokale partnere gir vi hjelp til både flyktninger og lokalsamfunn gjennom utdanningsprosjekter samt juridisk rådgivning og rettshjelp, med et særskilt fokus på husly. I 2020 utvidet vi våre huslyprogrammer i leirene, og vi bisto gjennom den pågående Covid-19 krisen. Programmene skal utvides ytterligere og inkludere prosjekter innen matsikkerhet og vann, sanitær og hygiene. Flyktninghjelpen planlegger også å iverksette et beredskapsteam som skal være klare til å bidra når hjelpen trengs raskt, i tillegg til å arbeide med prosjekter for mennesker som må flykte på grunn av klimaendringer og katastrofer i andre berørte områder i Bangladesh.

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt.

Les mer om Bangladesh