Flyktninghjelpen og Twilio hjelper mennesker på flukt i koronatider

Publisert 20. jan 2021
I samarbeid med verdens ledende nettbaserte kommunikasjonsplattform, Twilio, har Flyktninghjelpen jobbet med å forbedre kommunikasjonen med tusenvis av mennesker på flukt det siste året.

Koronapandemien har satt oss på prøve, ikke minst når det gjelder måten vi kommuniserer med verdens mest sårbare mennesker. Flyktninghjelpen tilbyr nødhjelp til mennesker på flukt og vi er til stede i noen av verdens verste konfliktområder. Gjennom Twilios digitale forbedring av Flyktninghjelpens systemer så klarer vi å nå flere mennesker mer effektivt. Vi er utrolig glade for at samarbeidet har gitt oss de verktøyene vi trenger for å reformere nødhjelpsarbeidet slik at vi kan nå flere mennesker raskere og på en trygg måte, sier Flyktninghjelpens nødhjelpsrådgiver Paul Cornu.

Twilio og Flyktninghjelpen har sammen med konsulenter i Zing det siste året etablert kontaktsentre og tatt i bruk telefonundersøkelses-teknologi for å kartlegge behovene til flyktninger og fordrevne under koronapandemien i Colombia, Ecuador, Panama, Myanmar og Libya. Kontaktsentrene har gitt Flyktninghjelpen mulighet til å opprettholde kommunikasjonen og tjenestene til mennesker som har vært rammet av koronarestriksjoner.

Senteret som ble satt opp i Libya var opprinnelig rigget for å kunne ta imot 400 samtaler i uken, men mottok over 20.000 telefoner i løpet av de to første ukene. Kontaktsenteret i Colombia har registret over 8.500 samtaler siden oppstarten i juli i fjor.

Informasjonen som ble samlet inn dannet grunnlaget for en omfattende rapport som avdekket behovene for mennesker på flukt under koronapandemien. Telefonundersøkelsene tillot brukere i 8 land å bruke tastaturet for å avgi sine svar. Rapporten konkluderer med at hele 77 prosent av de spurte hadde mistet inntekten sin, mens 30 prosent oppga at de hadde tatt opp lån for å klare seg i løpet av koronapandemien.

– Dette samarbeidet med Flyktninghjelpen om å styrke deres nødhjelpsarbeid, spesielt under koronapandemien, viser hvor betydningsfulle samfunnsansvarsprosjektene kan være, og hvorfor dette er så viktig for Twilio. Arbeidet Flyktninghjelpen har gjort for å reformere måten de holder kontakt med fordrevne har satt Flyktninghjelpen i spissen av den digitale transformasjonen av nødhjelpsarbeidet. Det betyr mer hjelp og økt håp for mennesker som er tvunget på flukt, sier Erin Reilly, Chief Social Impact Officer for Twilio.

Til redaksjonene

  • For mer informasjon eller intervju, ta kontakt med Flyktninghjelpens medieseksjon på +47 905 623 29, media@nrc.no.

Om Twilio

Millioner av utviklere verden over har brukt Twilio for å styrke kommunikasjonen med brukere og opplevelsen av et produkt. Ved å gjøre kommunikasjon til en del av enhver utviklers verktøykasse, fører Twilio til at innovatører i enhver industri, fra fremtidens ledere til verdens største organisasjoner, kan reformere måten de kommuniserer med kunder. 

Om Twilio.org

Twilio.org arbeider med ikke-kommersielle aktører for å styrke kommunikasjon som gir håp, makt og frihet. Ved å koble organisasjoner med lidenskapelige utviklere og styrken til Twilios plattformer, bidrar Twilio.org til positive endringer både lokalt og globalt. Hittil har 3.000 ikke-kommersielle aktører brukt Twilio.

Om Flyktninghjelpen

Flyktninghjelpen er en norsk organisasjon som hjelper mennesker på flukt over hele verden. I over 70 år har organisasjonen jobbet utrettelig for at mennesker på flukt skal overleve og bygge seg en ny framtid.

Akkurat nå er Flyktninghjelpens 15.000 hjelpearbeidere til stede i både nye og langvarige kriser i over 30 land og gir blant annet mathuslyrent vannrettshjelp, og utdanning. I 2019 hjalp Flyktninghjelpen 9,1 millioner mennesker verden over. Du kan lese mer om organisasjonens arbeid her: https://www.flyktninghjelpen.no/