This is NRC 2021

Om Flyktninghjelpen

Flyktninghjelpen er en norsk organisasjon som hjelper mennesker på flukt over hele verden. Vi er raskt på plass der mennesker på flukt trenger oss mest. Vi vet hva som må gjøres, og vi gjør det.

Vi får fram hjelpen der nøden er størst. Da vi startet hjelpearbeidet etter andre verdenskrig, var behovet enormt. Det er det fortsatt. I 75 år har vi jobbet utrettelig for at mennesker på flukt skal overleve og bygge seg en ny framtid. Akkurat nå er vi til stede i både nye og langvarige kriser i 35 land. Der er vi en synlig og anerkjent aktør under navnet Norwegian Refugee Council (NRC). Vi gir blant annet mat, husly, rent vannrettshjelp, og utdanning.

Vi står på flyktningenes side. Med erfaring, kunnskap og pågangsmot forsvarer vi rettighetene til folk på flukt, og varsler om urett og nød. Flyktninghjelpen er en sterk pådriver for at makthavere skal respektere flyktningers rettigheter. I tillegg driver vi Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), verdens fremste faktabase om mennesker som er på flukt i eget land.

Vi er raskt på plass i kriser. Vår beredskapsstyrke NORCAP er verdens mest brukte. 1000 eksperter fra ulike land står klare til å rykke ut for å bistå FN og andre organisasjoner i humanitære kriser.

Flyktninghjelpen har 16.000 hjelpearbeidere over hele verden. En liten andel jobber på hovedkontoret i Oslo, men de aller fleste av oss jobber ute i felt. Mange har selv vært på flukt.

I dag er rekordmange mennesker på flukt fra krig og forfølgelse. Ikke siden tiden etter andre verdenskrig har flere trengt vår hjelp. Flyktninghjelpen hjalp nær 12 millioner mennesker verden over i 2020, og med din støtte kan vi nå ut til flere.