Barn i et overfylt klasserom på en skole i landsbyen Zourossongou, i Den sentralafrikanske republikk. Flyktninghjelpen, med støtte fra UD, har levert nye pulter til elevene. Foto: Ingrid Prestetun / Flyktninghjelpen.

Forpliktelser knyttet til åpenhet vis-à-vis UD

Flyktninghjelpen holdes ansvarlig av våre medarbeidere og de menneskene vi hjelper. Vi vektlegger derfor informasjonsdeling med dem og publikum generelt.

Åpenhet er en forutsetning for å kunne holdes ansvarlig og vi jobber systematisk med gjøre informasjon om arbeidet vårt mer tilgengelig og synlig.

Om vårt samarbeid med Utenriksdepartementet (UD)

Flyktninghjelpen har hatt et langt samarbeid med UD. I løpet av de siste årene har vi utvidet vår donorbase, noe som gir oss høyere grad av økonomisk sikkerhet og forutsigbarhet. Likevel forblir UD vår største giver. De bidrar med 21% av Flyktninghjelpens inntekt. Norad utgjør 2% av total inntekt. Vårt samarbeid er av strategisk karakter og foruten mottak av midler omfatter det også dialog om landkontekster, politiske standpunkt og andre tema av felles interesse.

Global Partnership Agreement (GPA) II er gyldig fra 2016-2018 og representerer det administrative og juridiske rammeverket for vårt samarbeid.