Digitalisering av humanitær bistand

Humanitær bistand blir stadig mer digital, Flyktninghjelpen leder an sammen med våre globale teknologipartnere. Men hva betyr dette egentlig? Og hvordan bruker vi dette til å gi ukrainerne en stemme?

Verden blir stadig mer digitalisert. Mer enn 80 prosent av verdens befolkning har mobiltelefon, og 63 prosent bruker internett. Humanitær bistand må følge etter.

Våre innovative og digitale bistandsprogrammer gjorde at vi kunne handle raskt da millioner av ukrainere ble tvunget på flukt tidligere i år. Digitaliseringen gjør det mulig for oss å gi umiddelbar hjelp til de som trenger det.

– Den digitale responsen endrer ikke bare måten Flyktninghjelpen jobber på. Den utvikler hele sektoren, og lar hjelpeorganisasjonene samhandle direkte med menneskene vi tjener, sier Christopher Hoffman, som leder arbeidet.

Men hva menes egentlig med digital humanitær bistand?

Bistand i en tid preget av sosial distansering

Da Covid-19-pandemien rammet tidlig i 2020, var mange redde for hvordan dette ville påvirke humanitært arbeid rettet mot de som virkelig trenger det. I stedet åpnet pandemien nye muligheter for måten Flyktninghjelpen arbeider på.

Med hjelp fra tre teknologipartnere lagde Flyktninghjelpen en flerspråklig undersøkelse. Denne ble sendt på tekstmelding til mennesker på flukt i åtte forskjellige land. Vi ville finne ut hvilke negative konsekvenser pandemien hadde for utsatte mennesker.

Det er i utgangspunktet ikke noe nytt i å bruke mobiltelefoner på denne måten, men denne gangen vokste det frem en kompleks endring i den humanitære sektoren.

Amid the movement restrictions and spread of Covid-19, ICLA team at NRC office in Aden is providing remote counseling/ legal advice over the phone to prevent potential spread of Covid-19.

Photo: Fares Fuad/NRC
I 2020 gav Flyktninghjelpens team i Aden i Jemen juridisk rådgivning over telefon, for å hindre spredningen av Covid-19. Foto: Fares Fuad/Flyktninghjelpen

Globalt har dette vokst til noe vi kaller "digitale knutepunkter ". Disse knutepunktene lar oss ikke bare samle inn data, men også distribuere hjelp, få tilbakemeldinger og gi personlig støtte til de som trenger det.

Kartlegging av behov fører til hurtig respons

Konflikten i Ukraina eskalerte til en landsomfattende krig i februar, og Flyktninghjelpen og andre humanitære organisasjoner vurderte raskt hva vi måtte gjøre for å respondere.

– I Ukraina tok vi med oss læring fra de digitale knutepunktene vi hadde fått fra 27 land. Alle erfaringer ble tilpasset den nye situasjonen, så i Ukraina var vi i stand til å gjøre alt, og mer, sier Christopher.

Dette har vi bidratt digitalt med i Ukraina:

 • Tekstmeldinger: Vi sender ut relevant informasjon til menneskene på flukt, som hvor de kan få utdelt mat, eller hvor de kan bo.
 • Kundesenter: Folk kan ringe inn for å få informasjonen de trenger, eller for å be om støtte. Systemene våre kan verifisere de som ringer, for å undersøke at identiteten deres stemmer.
 • Kontant- og kupong-støtte: Systemet er direkte knyttet til kontant- og kupong-støtte. Ukrainere på flukt trenger bare å trykke på en lenke for å få penger på konto. Nylig sendte vi ut kuponger for vinterhjelp, for å støtte ukrainere gjennom den kommende vinteren.
 • Overvåking: Vi kan få oversikt over hva folk bruker pengene til.
 • Selvrapportering av behovsbaserte vurderinger: Hvem som helst i landet kan fortelle oss om sine utfordringer og problemer. På denne måten kan vi respondere effektivt for å dekke ulike behov.

– Det dette betyr er at vi har hatt minimalt behov for feltpersonell for å oppsøke menneskene som trenger hjelp. Vi har fanget opp nok folk gjennom systemet, gjennom å verifisere identitetene deres, utfordringene de står ovenfor og hvor de oppholder seg. Dermed har vi kunnet distribuere kontantstøtte til alle i systemet som har hatt behov for det, forklarer Hoffman.

Så langt har vi distrubiert mellom 150 og 200 millioner dollar gjennom systemet. Vi har sendt 60 millioner tekstmeldinger, gjennomført 40.000 behovsvurderinger og registrert over 650.000 personer i systemet.

Dette har gjort oss stand til å dele ut midler til alle som har oppfylt kriteriene våre, uansett hvor de befinner seg.

Partnerskap får jobben gjort

Partnerskapsarbeid er avgjørende for en organisasjon som Flyktninghjelpen. Vi er til stede i mer enn 40 land over hele verden, og våre ansatte har stor og variert kunnskap om humanitære utfordringer i ulike sammenhenger. Likevel er vi avhengige av teknologispesialister for å hjelpe oss med å skape innovasjon og drive endringene videre.

Vi har fem av de største teknologiorganisasjonene i verden med oss, og vi samhandler med disse nærmest på daglig basis. Det er deres løsninger og verktøy som fører Flyktninghjelpen gjennom digitaliserings reisen. Noen av teknologipartnerne som har gjort det mulig for oss å bygge disse innovative systemene er:

 • Meta
 • Amazon Web Service
 • Twilio
 • Cisco
 • Cortesa

Personalisering betyr verdighet

Et av de viktigste elementene i vår digitale tilnærming til humanitær bistand er at den gir en personlig innfallsvinkel.

– De digitale knutepunktene er verdifulle for en familie i Ukraina, fordi knutepunktene lar oss gi dem en verdig respons. Vi behandler dem som om de er kunder, ikke som personer i nød. Vi behandler dem som mennesker vi prøver å betjene, sier Christopher.

Med dette mener han at ukrainerne selv har kontroll. Det er de selv som tilrettelegger for samtalen. De kan stille spørsmålene de ønsker, og motta støtten de trenger.

– Som jeg så enkelt pleier å si det: "Personalisering betyr verdighet."