Matsikkerhet
Les billedteksten Mary Achol er internt fordrevet i Mingkman, Sør-Sudan. Hun dyrker grønnsaker, men regnet har uteblitt og påvirket avlingen. Foto: Flyktninghjelpen

Matsikkerhet

Matsikkerhet er å ha tilgang på tilstrekkelig mat til å leve et sunt og aktivt liv. Væpnede konflikter skaper ofte matmangel, men mangel på mat kan også være en årsak til konflikt.

Mennesker på flukt lever ofte uten nok tilgang på mat. De har flyktet fra hjemmet sitt, jobben eller jorda de dyrker. Derfor er det ekstra vanskelig å skaffe seg nok mat. Ofte må en ta risikofylt arbeid, og ved langvarige opphold i flyktningleirer kan det være vanskelig å finne lønnet arbeid.

Mennesker på flukt har behov for både akutt nødhjelp i form av mat og langsiktige matsikkerhetsprosjekter. Det er også viktig å støtte opp om den lokale økonomien.

Vårt arbeid med matsikkerhet

Vi hjelper mennesker på flukt med livsviktig mat inntil de skaffer seg et sikrere levebrød.

Gjennom våre matsikkerhetsprosjekter jobber vi sammen med lokalsamfunn og mennesker på flukt, for å finne ut av hvilken hjelp de trenger. Vi tar spesielt hensyn til kvinner og barns behov, fordi det i kriser ofte er de som sliter mest med å få tak i mat.

Flyktninghjelpen jobber med matsikkerhet i 25 land, både i akutte og langvarige kriser. Der det er mulig, deler vi ut kontanter og matkuponger. Slik støttes den lokale økonomien og familier på flukt får selv velge hva de skal spise.

Dette gjør vi:

  • I akutte kriser deler vi ut matkurver, kontanter og matkuponger.
  • I langvarige kriser deler vi ut landbruksverktøy, kontanter og matkuponger.
  • Vi deler ut næringstilskudd ved behov.
  • Vi organiserer markeder hvor folk kan kjøpe mat, husholdningsartikler, frø og landbruksverktøy.
  • Vi gir kurs i matproduksjon på landet og i byer, inkludert skolehager og husdyrhold.
  • Vi gir kurs i drift av små bedrifter og gründervirksomhet, næring og hygiene og miljømessige konsekvenser.
  • Vi bidrar til å sette i gang lokale økonomiske aktiviteter for å bedre matsikkerheten og selvhjulpenheten.