Children in the Central African Republic smiling and waving at the camera.

Slik jobber vi

Vi er på plass der folk trenger oss mest. Innsatsen vår er delt i tre deler: Nødhjelp til mennesker på flukt, talspersonsarbeid og beredskapsstyrken NORCAP. Nødhjelpen er spesialisert på seks typer hjelp som gir stor verdi både under og etter en krise.

 

Dette gjør Flyktninghjelpen på bakken:

NRC Shelter and settlementsHusly

Husly til mennesker på flukt kan være alt fra å gi enkle telt, til bygging av permanente hus for flyktninger som vender hjem. Vårt arbeid med husly dekker både de fysiske og de sosiale behovene til mennesker på flukt. Les mer om husly.

Beskyttelse fra voldBeskyttelse fra vold

Når mennesker blir tvunget til å forlate hjemmene sine, mister de også tryggheten sin. Flyktninghjelpen jobber for at mennesker på flukt skal være beskyttet. Vi arbeider mot vold, og for at mennesker skal få rettighetene sine oppfylt. Les mer om beskyttelse fra vold.

NRC Livelihoods and food securityMatsikkerhet

Mat er en menneskerettighet. Vi deler ut mat, og setter i gang med og støtter lokal matproduksjon. Les mer om matsikkerhet.

NRC Water, sanitation and hygiene (WASH)Rent vann

For å unngå sykdommer, er mennesker på flukt helt avhengige av tilgang til rent vann. Vi bygger brønner og deler ut drikkevann, bygger sanitæranlegg for å forhindre spredning av sykdommer og gir opplæring i god hygiene. Les mer om rent vann og sanitærsystemer.

NRC Information, counselling and legal assistance (ICLA)Rettshjelp

Mennesker på flukt blir ofte nektet legehjelp eller arbeid. Et annet problem er at flyktninger som vender hjem, kan oppleve at huset deres er okkupert. Våre jurister gir informasjon om hvilke rettigheter returnerte flyktninger har, og hjelper til med å oppfylle disse. Les mer om rettshjelp.

NRC EducationUtdanning

For barn som opplever krig og krise gir skolegang trygghet og håp. Vi sørger for at barn og unge får fortsette å lære og leke. Les mer om utdanning.

 

Talsmannsarbeid  Talspersonsarbeid

Vi forsvarer rettighetene til mennesker på flukt. Vi sprer vår kunnskap om flyktningenes situasjon og vi varsler om urett og nød. Vi påvirker verdens makthavere slik at de skal respektere rettighetene til dem som flykter. 

Internal displacement monitoring centre (IDMC)
Over 70 millioner mennesker er på flukt i eget land. For å tilegne seg og formidle økt kunnskap om dem, driver Flyktninghjelpen et eget forskningssenter i Geneve, IDMC. Dette er verdens fremste faktabase om mennesker som er på flukt i eget land.

 

Beredskapsstyrke Beredskapsstyrkene


Vi er raskt på plass under kriser. Vår beredskapsstyrke NORCAP, som er verdens mest brukte, har 1.000 eksperter fra ulike land. Når en humanitær krise inntreffer, står ekspertene klare til å rykke ut for å bistå FN og andre organisasjoner.


Gjennomgående temaer

Når vi planlegger og utfører hjelpearbeidet vårt, er det alltid med disse viktige temaene i tankene.

  • Beskyttelse av sivile: For sårbare mennesker vil vi skape trygge rammer – både fysiske, sosiale og mentale. Det er i kjernen av det vi gjør.
  • Miljøhensyn: Et skadet miljø kan tvinge mennesker på flukt. Vi tar miljøhensyn i hjelpearbeidet vårt, for å ta vare på både miljøet og menneskene som er avhengig av det.
  • Likestilling: Kvinner på flukt kan være spesielt utsatt for vold og mishandling. I hjelpearbeidet vårt tar vi alltid særskilt hensyn til kvinner og jenters behov og rettigheter.
  • Pengestøtte: Fordi mennesker på flukt vet best hva som passer for seg og sin familie, gir vi dem pengestøtte så de kan handle det de trenger.
  • Ungdom: Det er de unge som skal bygge opp samfunnet igjen når krisen er over. Vi gir dem trygghet og yrkesopplæring slik at de kan få jobb og klare seg selv.

Flyktninghjelpen i Norge

Flyktninghjelpen er en norsk organisasjon, men driver ikke hjelpearbeid i Norge. Her hjemme er vi først og fremst en talsperson. Vi gir verdens flyktninger en stemme, og står urokkelig ved deres side.

Støtten fra generøse norske personer og bedrifter gjør også en stor forskjell for mennesker på flukt ute i verden.