Slik jobber vi

Publisert 10. jun 2016
Vi deler innsatsen vår i tre deler: Jobben på bakken, talsmannsarbeidet og beredskapsstyrken. I tillegg kommer viktige temaer som er gjennomgående i arbeidet vårt for mennesker på flukt.

 

Dette gjør Flyktninghjelpen på bakken

Vi er på plass der folk trenger oss mest. Vi har spesialisert oss på seks typer hjelp som gir stor verdi både under og etter konflikt og krise.

   Utdanning

For barn som opplever krig og krise gir skolegang trygghet og håp. Vi sørger for at barn og unge får fortsette å lære og leke.

   Rent vann

For å unngå sykdommer, er mennesker på flukt helt avhengige av tilgang til rent vann. Vi bygger brønner og deler ut drikkevann, og gir opplæring i god hygiene.

   Husly

Å ha tak over hodet er livsviktig. Våre ingeniører bygger blant annet boliger, skoler og toaletter – i tråd med flyktningenes behov for trygghet og privatliv.

   Rettshjelp

Mennesker på flukt blir ofte nektet legehjelp eller arbeid. Et annet problem er at flyktninger som vender hjem, kan oppleve at huset deres er okkupert. Våre jurister gir informasjon om hvilke rettigheter returnerte flyktninger har, og hjelper til med å oppfylle disse.

   Matsikkerhet

Mat er en menneskerettighet. Vi deler ut mat, og setter i gang med og støtter lokal matproduksjon.

   Leirdrift

For mennesker på flukt er en flyktningleir kanskje den aller siste muligheten til trygghet. Vi bygger og driver leirer, hvor mennesker får livsviktig hjelp og beskyttelse.

 

  Talsmannsarbeid

 

Vi forsvarer rettighetene til mennesker på flukt. Vi sprer vår kunnskap, og vi varsler om urett og nød. Vi påvirker verdens makthavere slik at de skal respektere rettighetene til dem som flykter. 

Internal displacement monitoring centre (IDMC)

40 millioner mennesker er på flukt i eget land. For å tilegne seg og formidle økt kunnskap om dem, driver Flyktninghjelpen et eget forskningssenter i Geneve, IDMC. Dette er verdens fremste faktabase om mennesker som flykter i eget land.

 

Vi forsvarer også rettighetene til mennesker på flukt innenfor disse områdene:

Humanitære prinsipper
Flyktninger i urbane strøk
Eiendomsrettigheter
Klima

 

Beredskapsstyrkene


Vi er raskt på plass under kriser. Vår beredskapsstyrke NORCAP, som er verdens mest brukte, har 900 eksperter fra ulike land. Når en humanitær krise inntreffer, står ekspertene klare til å rykke ut for å bistå FN og andre organisasjoner. 

 

 
Gjennomgående temaer


Når vi planlegger og utfører hjelpearbeidet vårt, er det alltid med disse viktige temaene i tankene.


Beskyttelse av sivile 

For sårbare mennesker vil vi skape trygge rammer – både fysiske, sosiale og mentale. Det er i kjernen av det vi gjør.


Miljøhensyn

Et skadet miljø kan tvinge mennesker på flukt. Vi tar miljøhensyn i hjelpearbeidet vårt, for å ta vare på både miljøet og menneskene som er avhengig av det.


Likestilling

Kvinner på flukt kan være spesielt utsatt for vold og menneskerettsbrudd. I hjelpearbeidet vårt tar vi alltid særskilt hensyn til kvinners behov og rettigheter.


Pengestøtte

Fordi mennesker på flukt er ressurssterke og selv vet best hva som passer for seg og sin familie, gir vi dem pengestøtte så de kan handle det de trenger.


Ungdom

Det er de unge som skal bygge opp samfunnet igjen når krisen er over. Vi utstyrer dem med den tryggheten de trenger for å møte fremtiden.

 

Flyktninghjelpen i Norge


Flyktninghjelpen er en norsk organisasjon, men driver ikke hjelpearbeid i Norge. Her hjemme er vi først og fremst en talsperson. Vi gir verdens flyktninger en stemme, og står urokkelig ved deres side.

Støtten fra generøse norske personer og bedrifter gjør også en stor forskjell for mennesker på flukt ute i verden.