A smiling child sitting in her mother's lap.

Ved å støtte Flyktninghjelpens juleaksjon kan du bidra til å gi familier som er tvunget på flukt fra krig og konflikt et hjem borte fra hjemmet.

Langlesing