Undervisningsopplegg om flyktninger og mennesker på flukt. For skoleelever. Bildet er av en liten gutt som sitter på huk og vasker hendene sine med vann som renner fra et kransystem.

Undervisningsopplegg om flyktninger og internt fordrevne

Last ned gratis undervisningsmateriell om flyktninger, internt fordrevne og verdens fluktsituasjon.

Undervisningsmaterialet består av PowerPoint-presentasjon og fyldige foredragsnotater. Opplegget passer godt for elever både i ungdomsskolen og på videregående skole.

Gjennom tekst, video og grafikk tar presentasjonen for seg oppdaterte tall over hvor mange mennesker som er på flukt og elevene lærer om årsakene til at mennesker flykter, hvordan det er å være på flukt, de langvarige konsekvensene og om hvordan vi kan løse fluktkrisene.