NRC's emergency team is distributing plastic sheeting, rope, hygiene kits, mosquito nets, blankets, sleeping mats and tools for farming to displaced families northeast in Cameroon. Photo: NRC/Philippe Douryan
Flyktninghjelpens kriseteam deler ut presenninger, tau, hygieneartikler, myggnett, tepper, madrasser og verktøy for dyrking til familier på flukt nord-øst i Kamerun. Foto: Philippe Douryan/Flyktninghjelpen

Vårt arbeid i Kamerun

Humanitært overblikk 

Til tross for oppmerksomheten landet mottok da Flyktninghjelpen kåret Kamerun til den nest mest forsømte krisen i verden i 2020, var bare 29 prosent av den humanitære responsplanen finansiert per september 2021.

Siden 2014 har angrep fra Boko Haram-opprørere fortsatt å tvinge et høyt antall mennesker på flukt i Kameruns Far North-region. I de sørvestlige og nordvestlige regionene har en intern krise utspilt seg siden 2016. Dette har ført til at 573.000 mennesker er på flukt innad i landet, og 71.000 mennesker har dratt til Nigeria. Valgvolden i Den sentralafrikanske republikk (SAR) i desember 2020 førte til ytterligere tilstrømning av flyktninger, som sluttet seg til dem som allerede har vært i Kamerun siden 2014. Mer enn 342.000 flyktninger fra CAR befinner seg for tiden i de østlige og nordlige delene av Kamerun.

 • 21.370
  mennesker fikk utdanning
 • 34.486
  mennesker fikk matsikkerhet
 • 15.827
  mennesker fikk husly
 • 25.965
  mennesker fikk rettshjelp
 • 90.103
  mennesker fikk vann og sanitærtjenester

 

Flyktninghjelpens arbeid

Flyktninghjelpen åpnet sitt landkontor i april 2017 i Far North-regionen i Kamerun. Dette ble etterfulgt av et kontor i Sørvest-regionen i juni 2018, og et underkontor i Nordvest-regionen i mars 2019. I disse områdene tilbyr Flyktninghjelpen assistanse på en rekke områder, fra å dekke akutte behov til å bidra med mer langvarige løsninger.

I tillegg åpnet Flyktninghjelpen et underkontor i Øst-regionen i juli 2019 for å gi informasjon, rådgivning og juridisk bistand til flyktninger fra Den Sentralafrikanske republikk.

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt.

Les mer om Kamerun