NRC's emergency team is distributing plastic sheeting, rope, hygiene kits, mosquito nets, blankets, sleeping mats and tools for farming to displaced families northeast in Cameroon. Photo: NRC/Philippe Douryan
Les billedteksten NRC's emergency team is distributing plastic sheeting, rope, hygiene kits, mosquito nets, blankets, sleeping mats and tools for farming to displaced families northeast in Cameroon. Photo: NRC/Philippe Douryan

Vårt arbeid i Kamerun

Angrep fra Boko Haram har tvunget et stort antall kamerunere på flukt i eget land i grenseområdene til Nigeria.

Så mange fikk hjelp i 2017

15.216
fikk husly
4.988
fikk vann og sanitær tjenester

Humanitært overblikk 

Siden 2014 har Boko Haram utført angrep nord i Kamerun som har drevet tusenvis av mennesker på flukt. Nesten 240.000 kamerunere er internt fordrevet i Far North regionen. I tillegg huser Kamerun 230.000 flyktninger fra nabolandet Den sentralafrikanske republikk. 

Boko Harams angrep og plyndringer i nordområdene har skapt akutte behov blant sivilbefolkningen. De fleste internt fordrevne har søkt tilflukt i bosetninger og vertssamfunn, hvor de må dele på begrensede ressurser med lokalbefolkningen. Mange har mistet eller kommet bort fra familiemedlemmene sineblitt tvangsrekruttert til væpnede grupper eller blitt ofre for seksuell eller økonomisk utnyttelse. De fleste har mistet identitetspapirene sine og kan ikke bevege seg fritt rundt. 

Flyktninghjelpens arbeid 

Vi åpnet et nytt landkontor i Kamerun i 2017 for å respondere på behovene til det økende antallet mennesker på flukt i Lake Chad-området. 

Vi gir rettshjelp, husly og rent vann, og planlegger med tiden å starte matsikkerhetsprosjekter. 

Slik jobber vi i Kamerun: 

Les om vårt arbeid på våre engelske nettsider

Landfakta

Totalt antall som har flyktet fra landet:
35.699
Totalt antall som har flyktet til landet:
343.172
Totalt antall internt fordrevne:
239.000
Nye flyktninger fra landet i 2017:
1.769
Nye flyktninger til landet i 2017:
40.655
Nye internt fordrevne i 2017:
119.000
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2018.