NRC's emergency team is distributing plastic sheeting, rope, hygiene kits, mosquito nets, blankets, sleeping mats and tools for farming to displaced families northeast in Cameroon. Photo: NRC/Philippe Douryan
Les billedteksten Flyktninghjelpens kriseteam deler ut presseninger, tau, hygieneartikler, myggnett, tepper, madrasser og verktøy for dyrking til familier på flukt nord-øst i Kamerun. Foto: Flyktninghjelpen/Philippe Douryan

Vårt arbeid i Kamerun

Angrep fra Boko Haram har tvunget et stort antall kamerunere på flukt i eget land i grenseområdene til Nigeria. Flyktninghjelpen etablerte seg i Kamerun i 2017.

Landfakta

Totalt antall som har flyktet fra landet:
35.699
Totalt antall som har flyktet til landet:
343.172
Totalt antall internt fordrevne:
239.000
Nye flyktninger fra landet i 2017:
1.769
Nye flyktninger til landet i 2017:
40.655
Nye internt fordrevne i 2017:
119.000
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2018.

Humanitært overblikk 

Siden 2014 har Boko Haram utført angrep nord i Kamerun som har drevet tusenvis av mennesker på flukt. Over 240.000 kamerunere er internt fordrevet i Far North-regionen. I tillegg huser regionen over 100.000 nigerianske flyktninger.

Boko Harams angrep og plyndringer i nordområdene har skapt akutte behov blant sivilbefolkningen, særlig blant kvinner og jenter. De fleste internt fordrevne har søkt tilflukt i bosetninger og vertssamfunn, hvor de må dele på begrensede ressurser med lokalbefolkningen. Mange har mistet eller kommet bort fra familiemedlemmene sine, blitt tvangsrekruttert til væpnede grupper eller blitt ofre for seksuell eller økonomisk utnyttelse. De fleste har mistet identitetspapirene sine og kan ikke bevege seg fritt rundt.

I 2016 brøt det ut en ny krise i de engelsktalende Sørvest- og Nordvest-regionene i Kamerun. Over 437.000 mennesker er internt fordrevet i disse regionene og over 32.000 mennesker har flyktet til Nigeria.

Så mange fikk hjelp i 2018

37.620
mennesker fikk utdanning
3.317
mennesker fikk matsikkerhet
50.813
mennesker fikk husly
7.733
mennesker fikk rettshjelp
98.286
mennesker fikk vann og sanitær tjenester

Flyktninghjelpens arbeid 

Vi åpnet et nytt landkontor i Kamerun i 2017 for å respondere på behovene til det økende antallet mennesker på flukt i Lake Chad-området. I juni 2018 åpnet vi et kontor i Sørvest-regionen for å gi nødhjelp til mennesker på flukt. Vi gir rettshjelp, husly og rent vann og matsikkerhet.

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt.