NRC's emergency team is distributing plastic sheeting, rope, hygiene kits, mosquito nets, blankets, sleeping mats and tools for farming to displaced families northeast in Cameroon. Photo: NRC/Philippe Douryan
Flyktninghjelpens kriseteam deler ut presenninger, tau, hygieneartikler, myggnett, tepper, madrasser og verktøy for dyrking til familier på flukt nord-øst i Kamerun. Foto: Flyktninghjelpen/Philippe Douryan

Vårt arbeid i Kamerun

Humanitært overblikk 

I 2019 var det ti år siden Boko Haram startet sine angrep i områdene ved Tsjadsjøen. Siden 2014 har disse angrepene drevet tusenvis av mennesker på flukt i Extrême Nord-regionen i Kamerun. Per august 2019 huser regionen 107.000 nigerianske flyktninger, 270.000 internt fordrevne og 110.000 tidligere flyktninger som har returnert.

Boko Harams angrep i nordområdene har skapt akutte behov blant sivilbefolkningen. Begrensede midler gjør det vanskelig å møte behovene til 1,9 millioner mennesker som er fordrevet i regionen. Mange har mistet identitetspapirene sine, og nesten 36 prosent av barn i skolealder mangler fødselsattester, noe som begrenser mulighetene for skolegang.

I sørvest og nordvest pågår en intern konflikt som begynte i 2016. Den ble trappet opp i oktober 2017, noe som førte til at 679.000 mennesker ble internt fordrevet, mens 35.000 flyktet over grensen til Nigeria.

I de østlige og nordlige regionene i Kamerun har det bodd over 290.000 flyktninger fra Den sentralafrikanske republikk (SAR) siden 2014/2015. 70 prosent av disse bor i vertssamfunn. 3.300 flyktninger vendte frivillig tilbake til SAR på slutten av 2019 etter at Kamerun, SAR og FNs høykommissær for flyktninger hadde inngått en avtale.

 • 47.125
  mennesker fikk utdanning
 • 15.581
  mennesker fikk matsikkerhet
 • 57.512
  mennesker fikk husly
 • 28.344
  mennesker fikk rettshjelp
 • 136.776
  mennesker fikk vann og sanitærtjenester

 

Flyktninghjelpens arbeid

Vi åpnet et nytt landkontor i Kamerun i 2017 for å respondere på behovene til det økende antallet mennesker på flukt i området rundt Tsjadsjøen. Siden da har vi hjulpet de mest sårbare menneskene på flukt i Extrême Nord-regionen. I juni 2018 åpnet vi også et kontor i Sørvest-regionen, og i mars 2019 et mindre kontor i Nordvest-regionen, hvor vi gir nødhjelp til internt fordrevne. Vi åpnet også et kontor i østregionen i juli 2019 for å gi informasjon og rettshjelp til flyktninger fra Den sentralafrikanske republikk.

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt.

Les mer om Kamerun