Regional Director Gabriella Waaijman joins trainnes during a practical session in hair braiding at Nyumanzi Settlement. Photo: NRC
Flyktninghjelpens regionsjef, Gabriella Waaijman, deltar i praktiske aktiviteter for flyktninger fra Sør-Sudan i Nyumanzi i Uganda. Etter at kamphandlingene eskalerte i Sør-Sudan i juli 2016, har det i gjennomsnitt kommet 2000 nye flyktninger hver dag fra Sør-Sudan til Uganda. Foto: Flyktninghjelpen

Vårt arbeid i Uganda

Humanitært overblikk

Uganda huser over 1,5 millioner mennesker på flukt, og antallet er forventet å øke. Uganda er det største vertslandet for mennesker på flukt på det afrikanske kontinentet. De fleste som søker tilflukt her kommer fra Sør-Sudan og Den demokratiske republikken Kongo.

Den ugandiske regjeringen har en åpen dør-politikk for flyktninger. Samtidig er matmangel fortsatt et stort problem i ulike regioner i Uganda på grunn av klimaendringer, skader på avlinger og begrenset tilgang til jordbruksressurser. En rekke kutt i matvarehjelp de siste årene har satt flyktningene i en vanskelig situasjon.

En underfinansiert humanitær respons, høy inflasjon og kutt i matrasjonene kan få langsiktige konsekvenser for et lands utvikling. Underernærte barn kan for eksempel vokse opp med fysiske og kognitive skader som begrenser deres potensial og produktivitet som voksne. Samtidig kan dårlige levekår føre til at de mest sårbare familiene og enkeltindividene utvikler negative mestringsmekanismer.

 • 166.584
  mennesker fikk utdanning
 • 18.005
  mennesker fikk matsikkerhet
 • 5.348
  mennesker fikk husly
 • 64.228
  mennesker fikk rettshjelp
 • 138.892
  mennesker fikk vann og sanitærtjenester
 • 24.246
  mennesker fikk annen hjelp

 

Flyktninghjelpens arbeid

Flyktninghjelpens program i Uganda er tilpasset de lokale forholdene. Vi skreddersyr bidragene våre, og sørger for at hjelpen når ut til menneskene med de største behovene og lokalsamfunnene som tar imot mennesker på flukt. Programmet vårt fokuserer på flere sektorer, hovedsakelig gjennom å sikre støtte til utdanning, starthjelp til å skape seg et levebrød, matsikkerhet, rent vann, husly og rettshjelp.

Vi er til stede i alle de større distriktene som tar imot mennesker på flukt.

Vi prioriterer å hjelpe mennesker som lever på steder som er vanskelige å nå, og øker vår tilstedeværelse gjennom blant annet å opprette et integrert program for byområder.

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt over hele verden.

Les mer om Uganda