Regional Director Gabriella Waaijman joins trainnes during a practical session in hair braiding at Nyumanzi Settlement. Photo: NRC
Flyktninghjelpens regionsjef, Gabriella Waaijman, deltar i praktiske aktiviteter for flyktninger fra Sør-Sudan i Nyumanzi i Uganda. Etter at kamphandlingene eskalerte i Sør-Sudan i juli 2016, har det i gjennomsnitt kommet 2000 nye flyktninger hver dag fra Sør-Sudan til Uganda. Foto: Flyktninghjelpen

Vårt arbeid i Uganda

Humanitært overblikk

Uganda huser over 15 millioner mennesker på flukt, og antallet er forventet å øke.Uganda er det største vertslandet for mennesker på flukt på det afrikanske kontinentet. De fleste av de som søker tilflukt her kommer fra Sør-Sudan og Den demokratiske republikken Kongo. 

Uganda har unike lover som fremmer sikkerhet og muligheter for mennesker på flukt, og landet har forpliktet seg til FNs erklæring for helhetlig flyktningrespons (CRRF). Denne erklæringen fastsetter at mennesker på flukt har rett til bevegelsesfrihet og arbeid, til å etablere bedrifter og på tilgang til offentlige tjenester som helsevesen og utdanning. 

Forpliktelsene har derimot ikke blitt gjenspeilet i bevilgede midler, og flyktningsituasjonen i Uganda har vært kritisk underfinansiert de siste årene. Kun 25 prosent av hjelpearbeidet var finansiert i juni 2022. Dette har ført til mangel på beskyttelse, det er vanskelig for mennesker på flukt og lokalsamfunnene å være selvforsørgende. 

Covid-19-pandemien og de medfølgende restriksjonene på bevegelse og aktiviteter har gjort en allerede vanskelig situasjon verre. De som allerede var mest utsatte har blitt rammet hardest, noe som har gjort at mange ikke har tilgang til de grunnleggende ressursene de trenger for å overleve. 

 • 166.584
  mennesker fikk utdanning
 • 18.005
  mennesker fikk matsikkerhet
 • 5.348
  mennesker fikk husly
 • 64.228
  mennesker fikk rettshjelp
 • 138.892
  mennesker fikk vann og sanitærtjenester
 • 24.246
  mennesker fikk annen hjelp

 

Flyktninghjelpens arbeid

Flyktninghjelpens program i Uganda er tilpasset de lokale forholdene. Vi skreddersyr bidragene våre, og sørger for at hjelpen når ut til menneskene med de største behovene og lokalsamfunnene som tar imot mennesker på flukt. Programmet vårt fokuserer på flere sektorer, hovedsakelig gjennom å sikre støtte til utdanning, starthjelp til å skape seg et levebrød, matsikkerhet, rent vann, husly og rettshjelp. 

Vi er til stede i alle de større distriktene som tar imot mennesker på flukt. 

Vi prioriterer å hjelpe mennesker som lever på steder som er vanskelige å nå, og øker vår tilstedeværelse gjennom blant annet å opprette et integrert program for byområder. 

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt.

Les mer om Uganda