Regional Director Gabriella Waaijman joins trainnes during a practical session in hair braiding at Nyumanzi Settlement. Photo: NRC
Les billedteksten Flyktninghjelpens regionsjef, Gabriella Waaijman, deltar i praktiske aktiviteter for flyktninger fra Sør-Sudan i Nyumanzi i Uganda. Etter at kamphandlingene eskalerte i Sør-Sudan i juli 2016, har det i gjennomsnitt kommet 2000 nye flyktninger hver dag fra Sør-Sudan til Uganda. Foto: Flyktninghjelpen

Vårt arbeid i Uganda

Publisert 16. jun 2017

Landfakta

Totalt antall som har flyktet fra landet:
16.624
Totalt antall som har flyktet til landet:
1.395.146
Totalt antall internt fordrevne:
24.000
Nye flyktninger fra landet i 2017:
560
Nye flyktninger til landet i 2017:
518.455
Nye internt fordrevne i 2017:
1.300
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2018.
Uganda er nå landet som tar i mot flest flyktninger på det afrikanske kontinent. I landet hjelper vi mennesker på flukt med rent vann, utdanning og matsikkerhet.

Humanitær og politisk bakgrunn

Uganda huser rundt 1,2 millioner flyktninger og asylsøkere, hovedsakelig fra Sør-Sudan, Den demokratiske republikken Kongo (DR Kongo), Burundi og Somalia.

Flyktninghjelpen har jobbet i Uganda siden 1997.


En sjenerøs flyktning- og asylpolitikk

Uganda har unike lover og reguleringer som skal gi trygghet og velferd for flyktninger. Flyktningloven av 2006 fastslår flyktningers rett til bevegelsesfrihet og arbeid, til å drive forretninger, og til å bruke offentlige tjenester, som helsehjelp.

I tillegg har Uganda innarbeidet beskyttelse av flyktninger og ulike hjelpetiltak i sin nasjonale utviklingsplan. Både loven og de nye utviklingsplanene gir håp om at flyktninger kan integreres i lokalsamfunn.


Tilstrømning fra Sør-Sudan

I desember 2013 brøt det ut borgerkrig i nabolandet Sør-Sudan. Siden har sør-sudanesere utgjort den største økningen i flyktninger til Uganda.

I juni 2017 har Uganda tatt imot til sammen 950.000 flyktninger fra Sør-Sudan. De fleste av disse ankom de fire første månedene i 2017. De bor hovedsakelig nord i Adjumani, Arua og Kiryandongo, og i hovedstaden Kampala.

Det er over 260.000 flyktninger fra DR Kongo i Uganda. De fleste bor i Kampala, Rwamwanja, Nakivale og Kisoro. Uganda har også tatt i mot over 53.000 flyktninger fra Burundi. De bor i Kampala og Nakivale.


Skjev demografi

Flertallet av flyktningene i Uganda er kvinner og barn. De utgjør ni av ti flyktninger fra Sør-Sudan, åtte av ti fra DR Kongo og syv av ti fra Burundi. Flere enn seks av ti sør-sudanesiske flyktninger i nordøst-Uganda er barn.

I regionen Vest-Nilen er barn og unge særlig utsatte for overgrep som barneekteskap, vold i hjemmet og kjønnsbasert- og seksuell vold. Få går på skolen, og for de som fullfører grunnskolen er tilgangen til videre utdanning og yrkesopplæring svært begrenset – særlig for flyktninger.

 

Dette gjør vi i Uganda

Gjennom vårt arbeid i Uganda gir vi framtidsrettet hjelp til sør-sudanesiske flyktninger. Flere av programmene er tilrettelagt slik at de også skal bidra til støtte og vekst for vertssamfunnene der flyktningene bor. 

Vi samarbeider tett med vårt kontor i Sør-Sudan og våre medarbeidere over hele Afrikas horn, slik at vi kan forberede flyktningene på en eventuell retur.

Flyktninghjelpen har kontorer i Adjumani, Arua og Yumbe i regionen Vest-Nilen.

Vi gir flyktningbarn og -ungdom kunnskap og erfaring, slik at de kan bygge sin egen framtid. Vi jobber også for at både jenter og gutter skal ha like muligheter til å lykkes.


Utdanning

Lykke, lykke, lykke, takk til våre hjelpere. Vi takker for de nye klasserommene. De beskytter mot regn, sol og sterk vind.

                                                                       Flyktningelever på Lalekan barneskole i Nord-Uganda leser opp et dikt


Vi vil at unge flyktninger skal få kvalitetsutdanning og ha et trygt sted å lære. Vi jobber for å minske fraværet i skolen, spesielt blant jenter. Vi er den eneste organisasjonen som gir flyktningbarn mulighet til å ta igjen tapt skolegang.

Vi jobber for å:

 • Tilby undervisning for å ta igjen tapt skolegang og gi grunnskoleutdanning til barn og unge voksne.
 • Gi yrkesopplæring til unge voksne, slik ad de kan bli selvstendig næringsdrivende og ledere av små bedrifter.
 • Holde kurs for lærere.
 • Bidra til å bygge nye klasserom, bibliotek, kontorer og toaletter på skoler og yrkesfagsentre. Det gjør vi i samarbeid med våre medarbeidere i vann og sanitær og matvaresikkerhet.
 • Bygge lærerboliger, sammen med våre medarbeidere i vann og sanitær.
 • Møblere klasserom med nye pulter, stoler og tavler.


Vann og sanitær

Flyktninghjelpen sørger for rent vann og god hygiene blant fordrevne og i lokalsamfunn, og bygger fasiliteter som oppfyller grunnleggende vann- og sanitærstandarder.

Vi jobber for å:

 • Sørge for rent drikkevann og toaletter på flyktningbosettinger, skoler og yrkesfagsentre, sammen med våre medarbeidere i utdanning.
 • Bygge borehull i landsbyer hvor flyktninger bor, på skoler og flyplassrullebaner.


Matsikkerhet

Mange unge sør-sudanesiske flyktninger får ikke utdanning utover grunnskolen. For å hjelpe dem med å tjene til livets opphold, jobber vi for å:

 • Distribuere jordbruksverktøy og såkorn.
 • Tilby yrkesopplæring til flyktninger og ugandere innenfor selvstendig næringsliv, jordbruk, søm, matlaging og grunnleggende skrive- og leseferdigheter.
 • Oppmuntre til å opprette små bedrifter gjennom kontantoverføringer.
 • Bidra til å bygge flere klasserom, biblioteker og fellesrom, sammen med våre eksperter innenfor utdanning og vann og sanitær.

Rettshjelp

 • Vi gir juridisk rådgivning til flyktninger fra Sør-Sudan i Kampala, slik at de skal kjenne sine rettigheter og kunne orientere seg for å få den støtten de trenger.