Regional Director Gabriella Waaijman joins trainnes during a practical session in hair braiding at Nyumanzi Settlement. Photo: NRC
Les billedteksten Flyktninghjelpens regionsjef, Gabriella Waaijman, deltar i praktiske aktiviteter for flyktninger fra Sør-Sudan i Nyumanzi i Uganda. Etter at kamphandlingene eskalerte i Sør-Sudan i juli 2016, har det i gjennomsnitt kommet 2000 nye flyktninger hver dag fra Sør-Sudan til Uganda. Foto: Flyktninghjelpen

Vårt arbeid i Uganda

Uganda huser over 1,2 millioner flyktninger og asylsøkere. Flyktninghjelpen støtter sørsudanske flyktninger med både nødhjelp og langsiktig hjelp.

Humanitært overblikk

Uganda huser over 1,4 millioner flyktninger, en økning på over 18 prosent siden januar 2019, ogerdermed det største vertslandet for flyktninger på det afrikanske kontinentet. De fleste flyktningene kommer fra Sør-Sudan og Den demokratiske republikken Kongo.

Uganda har unike lover som fremmer flyktningers sikkerhet og muligheter, og har forpliktet seg til FNs flyktningavtale (CRRF). Disse lovene fastsetter at flyktninger har rett til bevegelsesfrihet og arbeid, til å etablere bedrifter og gir mennesker på flukt tilgang til offentlige tjenester som helsevesen og utdanning.

Forpliktelsene har derimot ikke blitt gjenspeilet i finansieringen, og Covid-19-pandemien har ytterligere forverret situasjonen. Kun 21 prosent av hjelpearbeidet var finansiert i juli 2020. Dette har ført til mangel på beskyttelse og gjort det vanskelig for flyktninger og vertssamfunn å forsørge seg.

Covid-19-pandemien og de medfølgende restriksjonene på bevegelse og aktiviteter har gjort en allerede vanskelig situasjon verre. Dette rammer de mest sårbare hardest, og har gjort at mange ikke har tilgang til de grunnleggende ressursene som trengs for å overleve.

Så mange fikk hjelp i Uganda i 2021

60.436
mennesker fikk utdanning
23.986
mennesker fikk matsikkerhet
6.529
mennesker fikk husly
42.518
mennesker fikk rettshjelp
67.567
mennesker fikk vann og sanitærtjenester

Flyktninghjelpens arbeid

Flyktninghjelpens program i Uganda retter seg mot hele samfunn. Ved å analysere behovene skreddersyr vi bidragene våre og sørger for at hjelpen når ut til de mest sårbare flyktningene og vertssamfunnene. Vi gir pengestøtte, i tillegg bidrar vi med støtte til utdanning, starthjelp til å skape seg et levebrød, matsikkerhet, rent vann, husly og rettshjelp.

Vi er til stede i alle de større flyktningdistriktene. I 2020 fokuserte vi på å nå ut til de aller mest utilgjengelige og avskårede områdene.

Flyktninghjelpen er en del av Ugandas innsatslag mot Covid-19, og vi sørger for tilgang til helsetjenester i tillegg til informasjonsarbeid.

Les mer om Uganda