“They told us that we would do better to work for our people’s rights first. We say that our battle for the Palestinian refugees’ rights starts with our battle for the Palestinian women’s rights!” Ahlam Abou Sahyoun Photo: NRC/Christian Jepsen
Informasjonsmøte for palestinske kvinner i Libanon. Foto: Christian Jepsen/Flyktninghjelpen

Vårt arbeid i Libanon

Humanitært overblikk

Libanon er fortsatt landet som er vertskap for det største antallet flyktninger per innbygger: anslagsvis 1,5 millioner syriske flyktninger og rundt 257.000 palestinske flyktninger. Libanon er fortsatt preget av en kolossal økonomisk krise og en usikker politisk atmosfære. De siste tre årene har valutaen tapt mer enn 95 prosent av sin verdi. Over halvparten av den libanesiske befolkningen lever for tiden under den nasjonale fattigdomsgrensen. For syriske flyktninger er tallet enda høyere. Hele ni av ti flyktningfamilier lever i ekstrem fattigdom, og det er store spenninger i lokalsamfunnene.

På grunn av landets egne alvorlige krise har den libanesiske regjeringen blitt svært tydelige på at mennesker på flukt fra Syria burde returneres. Landet gjenopptok returneringsordningen i oktober 2022, og siden begynnelsen av 2023 har Libanon sendt flere mennesker tilbake til Syria enn noen gang før. I tillegg mangler over 80 prosent av syriske flyktninger lovlig opphold i Libanon. Dette påvirker flyktningenes følelse av trygghet og beskyttelse.

 • 18.041
  mennesker fikk utdanning
 • 9.278
  mennesker fikk matsikkerhet
 • 33.512
  mennesker fikk husly
 • 124.344
  mennesker fikk rettshjelp
 • 118.899
  mennesker fikk vann og sanitærtjenester

 

Flyktninghjelpens arbeid

Flyktninghjelpen bistår både mennesker på flukt og vertssamfunn i Libanon. Vi ønsker å være en sterk stemme for beskyttelse og rettigheter for flyktninger, og å navigere stødig i anspente miljøer.

Flyktninghjelpen legger vekt på å samarbeide med lokale myndigheter og utvikle relasjoner med sentrale departementer. På samfunnsnivå foretrekker vi en deltakende tilnærming, og er vare for eventuelle konflikter.

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt over hele verden.

Les mer om Libanon