“They told us that we would do better to work for our people’s rights first. We say that our battle for the Palestinian refugees’ rights starts with our battle for the Palestinian women’s rights!” Ahlam Abou Sahyoun Photo: NRC/Christian Jepsen
Informasjonsmøte for palestinske kvinner i Libanon. Foto: Christian Jepsen/Flyktninghjelpen

Vårt arbeid i Libanon

Flyktninghjelpen støtter mennesker på flukt i Libanon, og jobber for deres rettigheter både i landet, i regionen og internasjonalt. Vi hjelper også vertssamfunnene som huser flyktningene.

Humanitært overblikk

Libanon er fortsatt det landet som huser flest flyktninger per innbygger; anslagsvis 1,5 millioner fra Syria og 257.000 fra Palestina. I tillegg er viktig infrastruktur og offentlige tjenester i landet belastet – spesielt elektrisitet, vannforsyning, sanitæranlegg og utdanning. Mer enn halvparten av befolkningen i Libanon lever nå under fattigdomsgrensen. Tallet er enda høyere for syriske flyktninger; 9 av 10 syriske flyktningfamilier lever i ekstrem fattigdom.

På grunn av krisen landet står i er regjeringen i Libanon tydelige på at retur av flyktninger til Syria bør prioriteres. Mange som er på flukt er ikke registrert, og 84 prosent av syriske flyktninger mangler lovlig oppholdstillatelse. Palestinske flyktninger lever ofte i en prekær situasjon og har begrenset tilgang til en rekke grunnleggende rettigheter. Finansieringen til frivillige organisasjoner som arbeider i palestinske samfunn forblir begrenset, og dermed risikerer behovene til palestinske flyktninger å bli stående uadressert.

 • 14.094
  mennesker fikk utdanning
 • 19.670
  mennesker fikk husly
 • 6.668
  mennesker fikk hjelp gjennom leirdrift
 • 94.867
  mennesker fikk rettshjelp
 • 63.006
  mennesker fikk vann og sanitærtjenester

 

Flyktninghjelpens arbeid

Flyktninghjelpen støtter mennesker på flukt fra Syria og Palestina, libanesere og migranter gjennom flere ulike programmer. 

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt.

Les mer om Libanon