“They told us that we would do better to work for our people’s rights first. We say that our battle for the Palestinian refugees’ rights starts with our battle for the Palestinian women’s rights!” Ahlam Abou Sahyoun Photo: NRC/Christian Jepsen
Les billedteksten Informasjonsmøte for palestinske kvinner i Libanon. Foto: Christian Jepsen/Flyktninghjelpen

Vårt arbeid i Libanon

Flyktninghjelpen støtter mennesker på flukt i Libanon, og jobber for deres rettigheter både i landet, i regionen og internasjonalt. Vi hjelper også vertssamfunnene som huser flyktningene.

Humanitært overblikk

Anslagsvis 1,5 millioner syriske flyktningene, 28.800 palestinske flyktninger fra Syria og 175.000 palestinske flyktninger fra Libanon utgjør over en fjerdedel av Libanons samlede befolkning. Det store antallet flyktninger har ført til en stor belastning på infrastrukturen og de offentlige tjenestene, særlig nå som landet står overfor en alvorlig økonomisk krise kombinert med effektene av Covid-19.

Den libanesiske regjeringen er imot å opprette formelle leirer, så flyktninger må finne og betale for egen innkvartering, blant annet i uformelle teltleirer. Dette har resultert i at flyktninger må benyttet utrygge boliger med manglende tilgang til vann og sanitærfasiliteter. Regjeringens politikk gjør det vanskelig å oppgradere teltleirene slik at de tilfredsstiller grunnleggende standard for sikkerhet og verdighet.

De uformelle teltleirene befinner seg ofte i avsidesliggende områder som gjør det vanskelig å få tilgang til helsetjenester, skole og arbeid. Mange har ikke råd til å reise, og det er også reisebegrensninger og frykt for å bli arrestert på grunn av manglende oppholdstillatelse når man passerer kontrollposter. I 2015 sluttet FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) å registrere syriske flyktninger i Libanon etter anmodning fra den libanesiske regjeringen. Flyktninger som allerede er i landet, har vanskeligheter med å få fornyet oppholdstillatelsen.

Så mange fikk hjelp i Libanon i 2021

24.770
mennesker fikk utdanning
20.612
mennesker fikk husly
23.118
mennesker fikk hjelp gjennom leirdrift
128.360
mennesker fikk rettshjelp
174.408
mennesker fikk vann og sanitærtjenester

Flyktninghjelpens arbeid

På grunn av Covid-19 utfører Flyktninghjelpen alle feltaktiviteter i samsvar med retningslinjer for sosial avstand, og ansatte i felt er utstyrt med personlig verneutstyr.

Vi gjennomfører tiltak for å bekjempe korona på tvers av alle hjelpeaktiviteter i Libanon, og har satt i verk spesielle korona-tiltak knyttet til vann, sanitær og hygiene, bygging av boliger, fri rettshjelp og utdanning. Flyktninghjelpen gjennomfører også aktiviteter i samarbeid med andre frivillige organisasjoner.

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt.

Les mer om Libanon