“They told us that we would do better to work for our people’s rights first. We say that our battle for the Palestinian refugees’ rights starts with our battle for the Palestinian women’s rights!” Ahlam Abou Sahyoun Photo: NRC/Christian Jepsen
Les billedteksten Informasjonsmøte for palestinske kvinner i Libanon. Bilde: Flyktninghjelpen/Christian Jepsen

Vårt arbeid i Libanon

Publisert 13. jun 2017

Landfakta

Totalt antall som har flyktet fra landet:
14.625
Totalt antall som har flyktet til landet:
1.483.778
Totalt antall internt fordrevne:
11.000
Nye flyktninger fra landet i 2017:
891
Nye flyktninger til landet i 2017:
14.932
Nye internt fordrevne i 2017:
200
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2018.
Hver fjerde innbygger i Libanon er en flyktning fra Syria eller Palestina. Mange av dem sliter med å få oppfylt rettighetene sine.

Humanitær og politisk bakgrunn

Selv om Libanon ikke har undertegnet Flyktningkonvensjonen av 1951, huser landet det høyeste antallet flyktninger per innbygger i verden. Rundt 1,5 millioner syriske flyktninger og 310.000 palestinske flyktninger bor i landet. Det tilsvarer over en fjerdedel av den totale befolkningen.

Flyktningenes tilstedeværelse legger press på offentlige velferdstilbud og påvirker landets skjøre demografiske balanse, i en tid der den politiske stabiliteten vakler.

Siden 2015 har Libanons grenser vært stengt for mennesker som flykter fra Syria. Flyktninger som allerede er i landet har vanskeligheter med å fornye oppholdstillatelsene sine. Samtidig er tilgangen på hjelp og grunnleggende velferdstjenester begrenset.


Utbredt fattigdom

Den libanesiske regjeringen er imot opprettelsen av formelle flyktningleirer. Det fører til at syriske flyktninger må skaffe seg husly hos privatpersoner. De månedlige utgiftene øker stadig. Husleie, daglige nødvendigheter, fornyelse av oppholdsdokumenter og administrative avgifter koster flere hundre dollar hver måned. En husholdning trenger en minsteinntekt på over 400 dollar for å kunne overleve. Men flyktningene kan ikke jobbe lovlig, og sliter med å skaffe penger.

Bistanden dekker ikke alt det en husholdning har behov for. Derfor er fattigdomsnivået blant syriske flyktninger historisk høy. 70 prosent av syriske flyktninger i Libanon lever under den nasjonale fattigdomsgrensen. Over 50 prosent har mindre penger enn det som er anslått man trenger for å overleve. Hundretusener lever med økende usikkerhet og desperasjon.


Palestinske flyktninger i Libanon

I nesten 70 år har palestinske flyktninger bodd i Libanon. Situasjonen deres er svært politisert, og rommet for humanitære aktører til å forbedre den er begrenset. Flyktninghjelpen tilbyr husly, utdanning og rettshjelp – blant annet ved å hjelpe palestinske flyktninger å få oppfylt sine rettigheter i landet.

FAKTAARK | Krisen i Syria og Irak


Dette gjør vi i Libanon

Vårt landprogram i Libanon støtter alle som blir påvirket av flukt – både flyktningene og lokalsamfunnene som huser dem. Vi hjelper dem å kjempe for sine rettigheter og håndtere hverdagens utfordringer.

Flyktninghjelpen har vært i Libanon siden 2006. Våre hovedaktiviteter er rettshjelp og husly, samt påvirkningsarbeid for flyktningers rettigheter på nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå.

Flyktninghjelpen har kontorer i Beirut, Tyre, Tal Abbas og Zahle.

Fordi flyktningene i Libanon lever side om side med libaneserne, jobber vi også for å hjelpe lokalsamfunn som huser de fordrevne.

Spesialistene våre samarbeider på tvers av sine arbeidsområder, slik at vi gir mest mulig helhetlig hjelp.


Rettshjelp

Våre jurister gir informasjon, rådgivning og rettshjelp til syriske og palestinske flyktninger i Libanon. Flyktninghjelpen støtter dem med å få tak i identitetspapirer, lovlig opphold, og hus- og eiendomsrettigheter. Vi overvåker også leveforholdene til flyktningene.

Vi jobber for å:

 • Støtte flyktningers tilgang til identitetspapirer, spesielt fornyelse av oppholdstillatelser og fødselsregistrering.
 • Forhindre eiendomskonflikter og tvungen utkastelse.
 • Følge opp individuelle saker gjennom assistanse, henvisninger og oppfølgning.
 • Foreta husbesøk for å forsikre at familier har den informasjonen de trenger og for å identifisere særskilte bekymringer.
 • Øke bevisstheten blant flyktninger om deres rettigheter i Libanon.
 • Yte juridisk assistanse og representasjon for palestinske flyktninger, spesielt i saker som omhandler arv av eiendom.


Husly

Rundt åtte av ti syriske flyktninger leier rom i leiligheter, uferdige eller utilstrekkelige bygninger i urbane områder. Våre tiltak tar sikte på å skaffe rimelig husly av god kvalitet til fordrevne familier. Vi er hovedleverandøren av denne type husly i landet.

Vi jobber for å:

 • Rehabilitere hus som ikke samsvarer med minstestandarden i urbane områder.
 • Sørge for minst 12-måneders gratis husly for syriske flyktninger.
 • Foreta husbesøk sammen med rettshjelp-spesialister.
 • Sikre at hus og bygninger har gode nok vann- og sanitærforhold.
 • Levere materialer for å sikre hus mot ekstremvær, alternativt sørge for kontantkuponger for innkjøp av sikringsmaterialer i uformelle teltbosetninger og områder som er vanskelig tilgjengelige

 

Vann og sanitær

Vårt arbeid øker tilgangen til rent vann og sanitær, og øker bevisstheten rundt riktig hygiene. Vi jobber for å forbedre vann- og sanitæranlegg, og for riktig hygiene blant syriske og palestinske flyktninger, og i de libanesiske lokalsamfunnene som huser dem.

Vi jobber for å:

 • Sikre at hus og eiendommer har gode nok vann- og sanitærforhold.
 • Bygge ut vannettet, inkludert borehull for å øke tilbudet av rent vann til flyktninger og lokalsamfunn.
 • Få på plass nye sanitære systemer som bruker småskala septiktanker for avfallshåndtering. Disse systemene reduserer kostnader i det lange løp.
 • Opprette komiteer i uformelle teltbosetninger som hjelper flyktninger selv å vedlikeholde og drifte vannsystemene.

 

Utdanning

Vi gir utdanning i samfunnshus, på alternative læresteder og i skoler som er drevet av FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten (UNRWA).

Vi jobber for å:

 • Støtte tilgangen på utdanning og finne måter å få barn til å fortsette på skolen.
 • Skape uformelle utdanningsmuligheter for å nå barn som ikke går på skolen, for eksempel intensivkurs for å ta igjen tapt skolegang.
 • Utdanne lærere i uformelle utdanningsmetoder.
 • Sørge for yrkesfagopplæring og språktimer for ungdommer som ikke går på skolen, og unge voksne.
 • Støtte UNRWAs skoler for palestinske flyktninger ved å kurse lærere om læringsmetoder der barnet er i fokus.

 

Leirdrift

Våre ansatte driver leire, og koordinerer hjelpearbeid i uformelle bosetninger.

Vi jobber for å:

 • Styrke syriske flyktningers egen ledelse der de bor.
 • Øke flyktningers kunnskap om koordineringsarbeid i bosetningene, og styrke deres deltagelse i nødhjelpsaktiviteter, for å redusere avhengigheten av bistand.
 • Jobbe tett med Sosialdepartementet, lokale ledere og folkevalgte, FNs høykommissær for flyktninger, og andre partnere.

Så mange fikk hjelp i 2016

8.441
Mennesker fikk utdanning
3.992
Mennesker fikk husly
25.774
Mennesker fikk hjelp gjennom leirdrift
71.406
Mennesker fikk rettshjelp
46.025
Mennesker fikk vann og sanitærtjenester