Mennesker som nettopp har ankommet fra Sudan til et transittmottak i Sør-Sudan. Foto: Flyktninghjelpen/Sultan Mahmood

Over en halv million mennesker har flyktet fra Sudan til Sør-Sudan

Publisert 29. jan 2024
Uttalelse fra Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen, om fluktkrisen i Sudan og regionen:

–Mer enn 500 000 mennesker har nå flyktet fra krigen i Sudan til Sør-Sudan. Dette betyr at over 30 prosent av alle flyktninger, asylsøkere og etniske sør-sudanere som har vært tvunget til å flykte fra Sudan siden krigen eksploderte i april 2023, har søkt beskyttelse i et av de fattigste landene på jorden. 

–Vi er forferdet over den globale handlingslammelsen mens utallige forsvarsløse sivile blir drept og fordrevet innenfor og fra Sudan. Vi er vitne til en total likegyldighet overfor sivilbefolkningens liv og de grusomme overgrepene begått av partene i konflikten. Konflikten rammer også landene i regionen der vertssamfunnene ikke har kapasitet til å håndtere den massive fluktkrisen. 

–Sør-Sudan, som selv nylig har kommet ut av tiår med krig, sto overfor en alvorlig humanitær situasjon før krigen i Sudan brøt ut. Allerede har ni millioner mennesker i landet behov for nødhjelp, og rundt halvparten av befolkningen er rammet av alvorlig matmangel. 

–Resten av verden må trappe opp støtten til Sør-Sudan når landet nå har tatt imot over en halv million mennesker på flukt fra konflikten i Sudan. Vi kan ikke se bort mens ubeskrivelige brudd på menneskerettighetene skjer i Sudan, og nabolandene påtar seg et ansvar for å huse flyktninger som de ikke kan bære alene. 

–Vi ber partene i konflikten til å stoppe blodbadet og tillate hjelpeorganisasjoner, inkludert Flyktninghjelpen, å nå alle sivile i nød. Og vi ber det internasjonale samfunnet om å bidra generøst for å hjelpe sivile å overleve der de er. 

 

Til redaksjonen:  

  • Video og bilder av flyktninger som nylig har ankommet Sør-Sudan er tilgjengelig her.  
  • Per 28. januar 2024 hadde mer enn 528 000 etniske sør-sudanere, sudanske flyktninger og andre statsløse krysset grenseovergangene langs Sør-Sudans grense til Abyei-administrasjonsområdet, Upper Nile, Unity, Northern og Western Bahr El Ghazal. Flertallet, 81 prosent, kom inn via Jodrah før de fortsatte til transittsenteret i Renk. 
  • Etniske sør-sudanere som har krysset grensen fra Sudan, blir vanligvis referert til som "returnees" (tilbakevendte), men i virkeligheten er mange av dem født i Sudan og har aldri vært i Sør-Sudan, og har derfor ingen slektninger i vertssamfunnene. 
  • Den humanitære responsplanen for 2024 anslår at 9 millioner mennesker vil trenge humanitær hjelp i Sør-Sudan, inkludert over 1,6 millioner barn under 5 år som er i fare for akutt underernæring. 
  • Giverland har kunngjort kutt i finansieringen til Sør-Sudan for 2024 med opptil 40 til 50 prosent, hovedsakelig på grunn av økende behov og nød globalt. 
  • Humanitære organisasjoner planlegger å hjelpe 6 millioner mennesker i 2024, noe som betyr at behovene til mange vil forbli udekket. 
  • Humanitære aktører strekker allerede kapasiteten - det er allerede ikke nok mat, rent vann, sanitetsfasiliteter, ly, helsetjenester eller beskyttelsestjenester på transittsentre, eksisterende fordrevne områder, flyktningleirer og vertssamfunn der sårbare mennesker ankommer. 
  • Sør-Sudan står overfor en av de verste matkrisene i verden. Inntil mars 2024 er det estimert at 5,8 millioner mennesker, 46 prosent av befolkningen, vil være i IPC-fase 3 (alvorlig og kritisk) og over. For den magre perioden april til juli 2024 øker tallet dramatisk, med 7,1 millioner mennesker (56 prosent) som er prognostisert å være i IPC 3 og over. IPC-prognosen er at 1,6 millioner barn under 5 år er i fare for akutt underernæring, hvorav nesten 500 000 er i fare for alvorlig akutt underernæring (IPC Integrated Food Security Classification). 

For intervju eller mer informasjon, kontakt: