NRC staff distributing high energy bars to school children in Yemen.
Jemen

Yasin er hjelpearbeider i et av verdens farligste land

Landminer, udetonerte eksplosiver og kontinuerlig frykt for flyangrep er hverdagen både for sivilbefolkningen og hjelpearbeidere i Jemen.

Yasin Ismael jobber som utdanningskoordinator for Flyktninghjelpen i Jemen. For å kunne gi livsnødvendig humanitær hjelp til sivilbefolkningen, er han avhengig av omfattende sikkerhetstiltak.

– Det er mye landminer i området, og det er livsfarlig å bevege seg utenfor selve veien. Hver gang vi skal reise ut av byen og tilbake til kontoret igjen, må vi få bekreftelse fra sikkerhetspersonell om at veien er sikret, sier Yasin.

Les billedteksten Foto: Ingrid Prestetun/Flyktninghjelpen

En uvurderlig innsats

Hjelpearbeidere som Yasin gjør en uvurderlig innsats for at sivile skal kunne overleve flere år med borgerkrig og matmangel. Gjennom en ofte risikofylt jobb bidrar de til å avhjelpe hungersnød, de sørger for at barn får utdanning og gir mennesker på flukt tak over hodet.

Det er spesielt krevende å gi hjelp til skolebarn som bor langt ute i distriktene, men det er helt avgjørende å nå fram til disse stedene for at barna skal kunne fortsette å gå på skole til tross for krigen.

– Det er vanskelig å ta seg fram til skolene nær frontlinjen. Ofte må vi passere over 30 kontrollposter på veien, forklarer Yasin .

De som jobber med å gi humanitær hjelp til ofrene for borgerkrigen i Jemen, må, i likhet med lokalbefolkningen, vokte seg for landminer og udetonerte eksplosiver. De risikerer også å bli ofre for flyangrep eller eksplosjoner som rammer sivile mål.

Det er mye landminer i området, og det er livsfarlig å bevege seg utenfor selve veien. Hver gang vi skal reise ut av byen og tilbake til kontoret igjen, må vi få bekreftelse fra sikkerhetspersonell om at veien er sikret.
Yasin Ismael, utdanningskoordinator for Flyktninghjelpen

I begynnelsen av april ble minst fem skolebarn drept i et bombeangrep mens de oppholdt seg i klasserommet i hovedstaden Sana. Totalt ble minst 11 personer drept i angrepet, som føyer seg inn i en dyster rekke av angrep på sivile i borgerkrigen, som har herjet Jemen i over fire år.

Les billedteksten – Det er vanskelig å ta seg fram til skolene nær frontlinjen. Ofte må vi passere over 30 kontrollposter på veien, forklarer Yasin. I Jemen har alle Flyktninghjelpens biler en stor logo på taket, godt synlig ovenfra, for å hindre at bilen blir et mål for flyangrep. Foto: Ingrid Prestetun/Flyktninghjelpen

Verdens verste humanitære krise

FN betegner Jemen som den verste humanitære krise i verden i dag. 20 millioner mennesker – to tredeler av landets befolkning – er avhengige av matvarehjelp. Aller verst går det ut over barna. Rundt to millioner barn er akutt underernærte, ifølge FN.

På grunn av konflikten har prisene steget og mange har mistet jobb og inntekt og har ikke råd til å kjøpe mat. Derfor er ernæring en viktig del av hjelpen Flyktninghjelpen gir til skoler i Jemen. Yasin og teamet hans reiser ut til skoler og deler ut energibarer til elevene for at de skal ha overskudd til å følge undervisningen.

– Dette er svært viktig for at barna skal kunne fortsette på skolen. Mange har ikke mulighet til å gå hjem og spise lunsj, og uten energibarene ville de ha måttet slutte på skolen, understreker Yasin.

Støtt vårt arbeid