På flukt

7 grunner til at et hjem er viktigere enn du tror

Et hjem til jul
Å bo i en leilighet med vinduer, dører og plass til litt privatliv er en luksus som de fleste av oss tar for gitt. For millioner av familier på flukt er dette ingen selvfølge.


Siden krigshandlingene i Syria tvang familien til å flykte til nabolandet Libanon for ni år siden, hadde syvbarnsmoren Safaa (45) levd i konstant usikkerhet og bekymret seg over hvor de skulle bo. Men i fjor sørget Flyktninghjelpen for at familien kunne flytte inn i en treroms leilighet med bad og kjøkken.

– Nå føler vi oss trygge, og vi slipper å bekymre oss for å bli kastet ut. Endelig føler vi at vi lever, ikke kun eksisterer, og vi har på ny begynt å drømme om en bedre fremtid, sier Safaa. Les hennes historie her.

Home for Christmas video

Dette betyr et hjem for en familie på flukt:

#1: Kan øke sjansene til å skaffe inntekt

Når man har flyktet fra krig eller forfølgelse, er muligheten til å jobbe og tjene penger en av de mest effektive måtene folk kan gjenoppbygge livene sine på.

Uten et fast sted å bo, blir det umulig eller svært vanskelig for familier på flukt å skaffe seg lønnet arbeid. Mange bor i leirer eller uformelle bosettinger langt fra byer eller markeder og mangler penger til transport. Andre mangler dokumenter som kreves for å ta lovlig arbeid. Har man et hjem, har man også den stabiliteten som øker sjansene til å skaffe seg en jobb.

#2: Det blir lettere å sende barna på skolen

Tap av inntekt fører til at mange ikke har råd til å sende barna på skolen. Uten et fast sted å bo, blir det vanskelig å for barna å konsentrere seg om skolearbeid og lekser. I dag har mer enn 75 millioner barn i krise- og konfliktrammede land behov for hjelp til skolegang.

#3: Man får bedre tilgang til helsetilbud

Uten et fast sted å bo, blir det vanskelig å få tilgang til helsetjenester og andre offentlige tilbud. Mange er på flukt eller bor i leirer eller uformelle bosettinger hvor tilgangen til helsetjenester er begrenset eller fraværende, og de mangler penger til transport. Andre mangler identitetspapirer eller andre viktige dokumenter som kreves for å få tilgang til livsviktig helsehjelp og andre offentlige tjenester.

En rapport fra USAID viser at mangel på husly øker risikoen for funksjonshemming eller alvorlig dårlig helse i løpet av livet med 25 prosent.

#4: Hjemmet beskytter barna

Et trygt og godt sted å bo gir beskyttelse. Barna er mindre utsatt for vold og seksuelle overgrep. De blir i mindre grad tvunget til barnearbeid, giftet bort i ung alder eller tvangsrekruttert til ulike væpnede grupper.

#5: Man får bedre tilgang til humanitær hjelp

Et fast sted å bo sikrer mennesker på flukt bedre tilgang til humanitær hjelp. De har lettere for å oppsøke myndigheter og organisasjoner som gir hjelp, og det blir lettere for hjelpeorganisasjonene å nå frem med hjelpen.

#6: Reduserer psykisk stress

Et trygt og godt hjem reduserer faren for å utvikle psykisk stress. Mange barn på flukt sliter med krigstraumer. Uten skoleplass og stabile boforhold kan tilstanden for disse barna forverre seg, og de mister muligheten til å få hjelp.

Selv hjelp til å skaffe seg et enkelt hjem bidrar til en følelse av normalitet for barn og voksne i områder rammet av konflikt og krise.

#7: Gjør det lettere å bli inkludert og integrert

Et fast sted å bo øker muligheten for familier på flukt til å etablere sterke sosiale, økonomiske og kulturelle bånd til vertssamfunnet. Slik blir flyktningene inkludert og innlemmet i lokalsamfunnet, og får muligheten til å gjenoppbygge og leve verdige liv.

Selv om de fleste familier på flukt ønsker å vende tilbake til sine opprinnelige hjem, viser tall fra FN at nærmere åtte av ti av verdens 26 millioner flyktninger har vært på flukt i over fem år.

Tall fra Libanon viser at nær halvparten (46 prosent) av familiene, som hadde nytte av oppgradering av boliger, rapporterte om reduserte spenninger i lokalsamfunnet og økt empati og tillit.

Kjøp gaver med mening