Angrep på skoler

Når elever, lærere og skoler blir angrepsmål

I 2020 og 2021 ble det rapportert mer enn 5.000 angrep på utdanning, inkludert militær bruk av skoler og universiteter. Mer enn 9.000 elever og lærere ble drept eller skadet i disse angrepene.

Den internasjonale paraplyorganisasjonen GCPEA, som arbeider for å beskytte skoler, elever og lærere mot angrep, har i rapporten ”Utdanning under angrep 2022” dokumentert omfattende angrep på utdanning verden over, inkludert drap, voldtekter, kidnapping og bombing av skoler.

Flyktninghjelpen arbeider i noen av de hardest rammede landene. Våre kolleger ser hver eneste dag hvordan angrepene ikke bare rammer elever og lærere, men også hvordan de påfører hele lokalsamfunn alvorlige og langvarige skadevirkninger.

– Angrep på elever og skoler er angrep på et lands fremtid. Ikke bare ødelegger de barnas muligheter til å lære og utvikle seg, men de kan også forårsake alvorlige og langvarige psykososiale problemer, sier Annelies Ollieuz, som leder Flyktninghjelpens utdanningsarbeid.

Ødelagte skolebygninger og undervisningsmateriell, og elever og lærere som lever i frykt, fører ofte til at skoler og universitet i konfliktområder må stenge. Mange elever og studenter kommer aldri tilbake til skolebenken, noe som fratar dem muligheten til vekst og utvikling.

Denne artikkelen ble først publisert 9. september 2021, og oppdatert 8. september 2022.

Slik kan du hjelpe:

Med din støtte kan vi renovere og bygge nye skoler. Samtidig arbeider vi for å skape trygge arenaer for læring, forhindre angrep på skoler og forhindre at skoler tas i bruk til militære formål.

Støtt vårt arbeid for trygge skoler!

Her er ti ting du bør vite om angrep på utdanning:

GAZA: Palestinske skolebarn har tatt i bruk en tavle som ble ødelagt under israelske luftangrep i mai 2021. 66 barn ble drept under den 11 dager lange bombingen i mai. Foto: Majdi Fathi/NurPhoto/Shutterstock/NTB

#1: Bombinger, drap og voldtekt

Rapporten ”Utdanning under angrep 2022” lister opp en rekke typer av angrep på utdanning:

  • Direkte angrep på skoler
  • Fysiske angrep på elever og lærere
  • Rekruttering av barnesoldater
  • Seksuell vold
  • Målrettede angrep på jenter og kvinner
  • Bruk av skoler og universiteter til militære formål eller som valglokaler
DR CONGO: Ombeni på vei til skolen med sin fire år gamle sønn Daniel. Hun ble tidligere voldtatt og holdt fanget i flere måneder av en væpnet gruppe. Hun går nå siste året på ungdomsskolen og ønsker å ta høyere utdanning. Foto: Michael Macsweeney/REX/NTB

#2: Jenter og kvinner angripes

Angrep på utdanning rammer særlig jenter og kvinnelige studenter og lærere. GCPEA har dokumentert at kvinner og jenter ble målrettet angrepet på grunn av sitt kjønn i minst 11 land i perioden 2020-2021.

Graviditet etter voldtekt, helsekonsekvensene og stigmatiseringen etter seksuell vold, risikoen for tidlig ekteskap og det at gutter prioriteres fremfor jenter, gjør det spesielt vanskelig for jenter å komme tilbake til skolen.

Støtt vårt arbeid for å beskytte jenter!

NIGERIA: Elever fra skolen Teginas Salihu Tanko, som ble bortført av væpnede menn i juni 2021, blir tatt hånd om av regjeringssoldater etter løslatelsen i august. Foto: REUTERS/NTB

#3: Skolen som rekrutteringsbase for væpnede grupper

Skoler brukes også som arena for å rekruttere barnesoldater. Barn ble rekruttert på, eller på vei til eller fra, skolen i fire land i 2020-2021: Colombia, DR Kongo, Mali og Jemen. Skolestengningene under Covid-19-pandemien førte til at færre barn ble rekruttert ved skoler eller skoleveier. Denne nedgangen betyr imidlertid ikke at rekrutteringen av barn opphørte, den forflyttet seg heller til andre arenaer.

AFGHANISTAN: Nazir (13) sykler forbi skolen sin som ble ødelagt av en bilbombe i november i fjor. Flyktninghjelpen rehabiliterte deler av den ødelagte skolen. Skolen ble angrepet igjen i juni i år og er nå stengt Foto: Enayatullah Azad / Flyktninghjelpen

#4: Gjennomsnittlig seks angrep hver dag

Mellom 2015 og 2019 var det mer enn 11.000 ulike angrep på skolebygg, elever, studenter og lærere.

I perioden 2020-2021 var det 5.000 rapporterte angrep, en økning fra de foregående årene. Dette utgjør et gjennomsnitt på seks angrep på utdanning, eller militær bruk av skoler, hver eneste dag.

JEMEN: Skoleelever sitter på ruinene av en sønderbombet skole i Sør-Jemen. Foto: Mohammed Mohammed/Xinhua/NTB

#5: Angrep i 85 ulike land

Minst 85 land opplevde angrep på utdanning i årene 2020-2021, en økning fra 71 i årene 2018-2019. Se kart over de hardest rammede landene her.

BURKINA FASO: Elever praktiserer sikkerhetsøvelser på en skole i Burkina Faso, slik at de skal være forberedt på mulige angrep fra væpnede grupper. Foto: Sam Mednick/AP/NTB

#6: Skoler i flere nye land rammes 

De siste årene har flere nye land blitt utsatt for angrep på utdanning. I årene 2020-2021 kom Mosambik og Aserbajdsjan med på den uheldige listen.

SYRIA: Barn leker i skolegården til en skole som ble delvis ødelagt under kamper i Idlib-provinsen. Foto: Ibrahim Yasouf/AFP/NTB

#7: De hardest rammede landene

Landene med høyest forekomst av angrep på utdanning i 2020-2021 var Mali og DR Kongo.

I land som Palestina og Mali avtok angrepene mens skolene var stengt på grunn av Covid-19. Denne trenden viste seg imidlertid å bare være midlertidig, og landene opplevde en re-eskalering av angrep når skolene ble gjenåpnet.

NIGER: Rektor Abubakar Tegina forklarer hvordan væpnede menn angrep skolen hans i august i år. Foto: Afolabi Sotunde/REUTERS/NTB

#8: Elever og lærere blir skyteskive

India, Nigeria, Pakistan og Tyrkia topper statistikken over land der elever og lærere blir drept og skadet i direkte angrep.

11.desember 2020 ble 344 elever bortført fra en skole i Nigeria, og en sikkerhetsvakt ble drept. Denne hendelsen illustrerer den alvorlige tilstanden landet befinner seg i mer enn 1.000 elever ble bortført fra ulike skoler i Nigeria mellom desember 2020 og september 2021.

JEMEN: En mann står ved siden av blodflekker på åstedet for et bombeangrep på et universitetsområde i hovedstaden Sana’a, i mai 2016. Foto: Mohammed Huwais/AFP/NTB

9: Angrep på universiteter

En fjerdedel av angrepene på utdanning er rettet mot høyere utdanning. I 2020-2021 var det over 320 rapporterte angrep på høyere utdanning, og i samme periode ble over 2.000 studenter og ansatte ved høyere utdanningsinstitusjoner skadet, drept, bortført eller arrestert.

DEN SENTRALAFRIKANSKE REPUBLIKKEN (CAR): En soldat fra FN-styrkene har søkt stilling under et angrep på en skole som ble brukt som valglokale. Foto: Marco Longari/AFP/NTB

#10: Skoler brukes til militære formål

En av hovedårsakene til at skoler angripes er at skolebyggene tas i bruk til militære formål. Militæret, andre statlige aktører og væpnede grupper brukte skoler og universiteter til militære formål i 24 land mellom 2020 og 2021, inkludert som militære baser, interneringssentre og våpenlagre.