Vi ga nødhjelp til nær 10 millioner mennesker i 2022

Våre om lag 15.000 kollegaer i 40 land hjalp 9,8 millioner mennesker i 2022.

Ikke siden andre verdenskrig har antallet voldelige konflikter vært så høyt, og antallet mennesker på flukt fra krig og forfølgelse har allerede passert 100 millioner. Behovene for hjelp er enorme. Våre om lag 15.000 kollegaer i 40 land hjalp 9,8 millioner mennesker i 2022.

Vi er takknemlige for all støtten vi har fått fra private givere, bedrifter og institusjonelle donorer som har gjort oss i stand til å hjelpe så mange mennesker. Likevel er det et stort gap mellom behovet og de ressursene vi har til rådighet.

Den beste måten å støtte oss på er å bli fadder.

I 2022 jobbet vi i 40 av de hardest konfliktrammede landene i fire verdensdeler. Dette er de tre landene hvor vi hjalp flest mennesker på flukt:

SOMALIA: 1.441.600 fikk hjelp

Mer enn 610.900 mennesker fikk matvarehjelp eller hjelp til å kunne forsørge seg selv, mens mer enn 117.700 fikk hjelp til å skaffe et midlertidig eller permanent hjem.

I 2022 sørget vi for at mer enn 417.000 mennesker fikk rent vann og bedre sanitære forhold. Mer enn 301.000 fikk rettshjelp, og mer enn 24.000 barn og unge fikk hjelp til utdanning. Mange fikk flere typer hjelp.

Somalia 2022: Fordrevne kvinner henter vann fra en vannpost Flyktninghjelpen har satt opp i Baidoa. Foto: Abdulkadir Mohamed/Flyktninghjelpen

JEMEN: 945.476 fikk hjelp

I 2022 sørget vi for at mer enn 380.500 mennesker fikk rent vann og bedre sanitære forhold. Dette er avgjørende for å hindre spredning av sykdommer.

Mer enn 509.000 fikk matvarehjelp eller hjelp til å kunne forsørge seg selv, mens mer enn 72.000 fikk hjelp til å skaffe et midlertidig eller permanent hjem. Mer enn 42.800 fikk rettshjelp, og over 60.000 barn og unge fikk hjelp til utdanning. Mange fikk flere typer assistanse.

Jemen 2023: Familier i en leir for internt fordrevne i Amran er glade for å kunne flytte inn i midlertidige hus bygget av Flyktninghjelpen. Foto: Hatar Abdulhamid/Flyktninghjelpen

SØR-SUDAN: 790.899 fikk hjelp

Mer enn 300.000 mennesker fikk matvarehjelp eller hjelp til å kunne forsørge seg selv, mens mer enn 249.200 fikk hjelp til å skaffe et midlertidig eller permanent hjem.

Vi sørget også for at mer enn 122.200 mennesker fikk rent vann og bedre sanitære forhold. Mer enn 45.600 fikk rettshjelp, og mer enn 86.500 barn og unge fikk hjelp til utdanning. Mange fikk flere typer hjelp.

Sør-Sudan 2022: Arop Mayij og andre bønder i Turalei har fått hjelp til å dyrke ris etter at området ble rammet av flom og gjorde det vanskelig å dyrke jorden. Foto: Karl Schembri/Flyktninghjelpen