Utdanningskrise:

Det haster med å investere i utdanning til barn på flukt

Foto: Enayatullah Azad/Flyktninghjelpen

Foto: Enayatullah Azad/Flyktninghjelpen

Invester i utdanning

Mangel på investering har ført til at vi er i ferd med å miste en hel generasjon barn på flukt. De kan reddes om du er villig til å investere mer i utdanning og vår felles fremtid. Men det haster, og vi har ikke råd til å la være.


Allerede før koronakrisen førte til stengte skoleporter var mer enn 127 millioner barn og unge i krigs- og kriserammede områder uten skoleplass.

Aller sist i utdanningskøen finner vi barn på flukt. Uten utdanning utsettes de for en rekke farer, livet settes på vent og de går en usikker fremtid i møte.

– Om vi snur ryggen til disse barna, kan konsekvensene bli katastrofale. Flere barn risikerer å bli rekruttert som barnesoldater, bli utsatt for seksuell vold, ende opp som barnearbeidere eller barnebruder. Ikke minst frarøver vi barna håpet om en bedre fremtid, forteller Annelies Ollieuz, som leder Flyktninghjelpens utdanningsarbeid.

LIBERIA: Under ebolaepidemien i 2014/2015 var skolene stengt i over syv måneder. Annelies Ollieuz forbereder her en skoleklasse før skolene gjenåpner i hovedstaden Monrovia. Foto: Eirik Christophersen/Flyktninghjelpen

LIBERIA: Under ebolaepidemien i 2014/2015 var skolene stengt i over syv måneder. Annelies Ollieuz forbereder her en skoleklasse før skolene gjenåpner i hovedstaden Monrovia. Foto: Eirik Christophersen/Flyktninghjelpen

Ollieuz viser til at barna ikke bare mister muligheten til å lære å lese, skrive og regne. De mister også muligheten til å tilegne seg ferdigheter som gir økt selvtillit og evne til å ta vare på seg selv, sin familie, lokalsamfunnet og naturen og miljøet. I tillegg er skolen en arena hvor barn i krigs- og kriseområder kan få muligheten til å mestre stress og håndtere traumer.

– Derfor er det så viktig å investere i utdanning for barn og unge på flukt, forteller Ollieuz.

– Da redder vi liv, gir trygghet og håp for fremtiden.

Ollieuz mener at vi har ikke råd til å fortsette å forsømme denne generasjonen og samtidig forvente at den skal bidra til å gjenoppbygge sine krigsherjede land, sikre økonomisk og sosial trygghet og skape stabile og fredelige samfunn.

– Og, jo lenger barna er ute av skolen, jo mer sannsynlig er det at de aldri kommer tilbake på skolebenken, advarer hun.

Sørg for at flere barn på flukt får utdanning. Støtt vårt arbeid i dag.


Her er ti grunner til at vi må investere mer i utdanning til barn på flukt:

#1: Barna utsettes for overgrep

Barn på flukt er sårbare. Skolen er en arena som beskytter. Foto: Alamy Stock Photo/NTB

Barn på flukt er sårbare. Skolen er en arena som beskytter. Foto: Alamy Stock Photo/NTB

Barn på flukt er svært sårbare for overgrep og mange utsettes for menneskehandel og seksuelle overgrep, tvangsrekruttering til væpnede grupper og utnyttes av kriminelle gjenger.

Dersom barna går på skole er de mindre utsatt for dette.

Utdanning er en menneskerett
Retten til undervisning er nedfelt i artikkel 26 i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter fra 1948. Erklæringen tar til orde for gratis og obligatorisk grunnskoleutdanning. I Barnekonvensjonen av 1989 skriver man at landene skal gjøre høyere utdanning tilgjengelig for alle.


Slik kan du hjelpe:

Med din støtte kan vi hjelpe flere familier på flukt med pengestøtte og hjelp til å betale husleie, slik at de har råd til å sende barna på skolen. Vi sørger også for undervisning til barna. Slik slipper de å bli tvunget til å bli barnesoldater eller å bli utsatt for vold og menneskehandel.

#2: Skoler angripes

Nazir (13) sykler forbi skolen sin som ble ødelagt av en bilbombe i november i fjor
Nazir (13) sykler forbi skolen sin som ble ødelagt av en bilbombe i november i fjor

AFGHANISTAN/Kandahar: Nazir (13) sykler forbi skolen sin som ble ødelagt av en bilbombe i november i fjor. Flyktninghjelpen rehabiliterte deler av den ødelagte skolen. Skolen ble angrepet igjen i juni i år og er nå stengt. Foto: Enayatullah Azad/Flyktninghjelpen

AFGHANISTAN/Kandahar: Nazir (13) sykler forbi skolen sin som ble ødelagt av en bilbombe i november i fjor. Flyktninghjelpen rehabiliterte deler av den ødelagte skolen. Skolen ble angrepet igjen i juni i år og er nå stengt. Foto: Enayatullah Azad/Flyktninghjelpen

Volds- og krigshandlinger fører til at foreldrene holder barna hjemme fra skolen. Det er en økende trend at skoler tas i bruk til militære formål eller blir militære mål i krig.

Angrepene omfatter direkte angrep mot skolebygninger, angrep mot elever og lærere, militær bruk av skolebygninger, militær rekruttering på skolen eller skoleveien og seksuelle overgrep begått av soldater og opprørere.


Slik kan du hjelpe:

Vi rehabiliterer og bygger nye skoler. Samtidig jobber vi for å skape trygge arenaer for læring og hindre angrep på skoler og at skoler tas i bruk til militære formål.

#3: Jenter rammes

11. mai 2021 ble en jenteskole utsatt for et bombeangrep. Minst 80 mennesker ble drept, de fleste var elever ved skolen. Bildet viser skolesekken til ett av ofrene
11. mai 2021 ble en jenteskole utsatt for et bombeangrep. Minst 80 mennesker ble drept, de fleste var elever ved skolen. Bildet viser skolesekken til ett av ofrene

AFGHANISTAN/Kabul: 11. mai 2021 ble en jenteskole utsatt for et bombeangrep. Minst 80 mennesker ble drept, de fleste var elever ved skolen. Bildet viser skolesekken til ett av ofrene. Foto: NTB/XINHUA         

AFGHANISTAN/Kabul: 11. mai 2021 ble en jenteskole utsatt for et bombeangrep. Minst 80 mennesker ble drept, de fleste var elever ved skolen. Bildet viser skolesekken til ett av ofrene. Foto: NTB/XINHUA         

En blomsterbukett og skolesekken er plassert på skolepulten til ett av ofrene i et bombeangrep på en jenteskole i Kabul 11. mai i år. Minst 80 mennesker ble drept i angrepet. De fleste var skolejenter mellom elleve og femten år, mens de var i ferd med å forlate skolen.

Angrep på skolejenter øker samtidig som utdanning for jenter er et politisk stridstema i flere land. Trenden viser et økende antall angrep på jenteskoler, jenter og kvinnelige lærere samt kidnappinger. Dette fører til at flere jenter aldri møter opp på skolen.


Slik kan du hjelpe:

Med din støtte sørger vi for at flere foreldre sender døtrene sine på skolen, og vi bidrar til at lokalsamfunnet og myndighetene prioriterer utdanning til jenter og at skolen blir en trygg arena, også for jenter.

FNs bærekraftsmål #4
I 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for en bærekraftig fremtid. Her er god utdanning et eget mål. FNs bærekraftsmål nummer 4 har tittelen: "Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle".

En god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv. Jenter og gutter skal ha lik tilgang til utdanning med god kvalitet, og den skal være gratis.

#4: Barna sliter med krigstraumer

JORDAN: Malak hjelper sine yngre søsken med å håndtere psykisk stress, som bare har økt etter at Flyktninghjelpens læresenter ble stengt på grunn av smittefare. Foto: Daniel Wheeler/Flyktninghjelpen

JORDAN: Malak hjelper sine yngre søsken med å håndtere psykisk stress, som bare har økt etter at Flyktninghjelpens læresenter ble stengt på grunn av smittefare. Foto: Daniel Wheeler/Flyktninghjelpen

Skolen gir barn og unge på flukt og andre sårbare grupper tilgang til livsviktige tjenester som helsehjelp og psykososial støtte. Noen sliter også med krigstraumer og traumemareritt knyttet til krigs- og voldshandlinger eller en dramatisk flukt. Skolen er derfor en viktig arena hvor barna kan få hjelp.


Slik kan du hjelpe:

Med din hjelp kan vi utdanne lærere, oppretter egne skoleklasser og støtte foreldrene og lærere barna hvordan de kan mestre psykisk stress og oppleve trygghet.

Støtt vårt arbeid i dag.

#5: Jenter giftes bort i ung alder

JORDAN: Syriske flyktningjenter spiller fotball utenfor en av Flyktninghjelpens skoler i flyktningleiren Zaatari. Foto: Hussein Amri/Flyktninghjelpen

JORDAN: Syriske flyktningjenter spiller fotball utenfor en av Flyktninghjelpens skoler i flyktningleiren Zaatari. Foto: Hussein Amri/Flyktninghjelpen

Når familier drives på flukt ser vi at mange foreldre gifter bort døtrene sine i ung alder. Årsaken er ofte dårlig familieøkonomi og at foreldrene tror døtrene vil oppnå større beskyttelse i ekteskapet.

Resultatet kan bli katastrofalt for jentene som risikerer å bli gravide i veldig ung alder og medførende komplikasjoner. Noen opplever vold i hjemmet, mange mister skolegang og muligheten til lønnet arbeid. Jentene risikerer også å bli isolert og mister muligheten til kontakt med jevnaldrende.


Slik kan du hjelpe:

Med din hjelp sørger vi for at flere familier på flukt kan forsørge seg selv og sende sine døtre på skolen i stedet for å gifte dem bort i ung alder. Vi sørger også for egne jenteklasser, og vi har som mål at minst halvparten av de barna som får hjelp til utdanning er jenter.

#6: Barna tvinges til å jobbe

SYRIA: Unge, internt fordrevne syriske gutter jobber ved et provisorisk oljeraffineri på landsbygda nord i Aleppo. Foto: NTB/AFP/Bakr Alkasem

SYRIA: Unge, internt fordrevne syriske gutter jobber ved et provisorisk oljeraffineri på landsbygda nord i Aleppo. Foto: NTB/AFP/Bakr Alkasem

Mange familier på flukt mangler inntekt og har ikke råd til å sende barna på skolen eller barna tvinges til å arbeide for å skaffe familien penger til mat og andre livsnødvendigheter.

Slik kan du forhindre barnearbeid!

I Syria må tre av fire barn arbeide for å forsørge familien. I nabolandene Jordan og Libanon tvinges over halvparten av de syriske flyktningbarna til å jobbe eller tigge. De yngste er helt ned i femårsalderen.


Slik kan du hjelpe:

Sammen med oss kan du hjelpe familier på flukt med pengestøtte og hjelp til å betale husleie, slik at de har råd til å sende barna på skolen. Vi sørger også for undervisning til barna. Slik slipper de å bli tvunget til å arbeide eller å bli utsatt for menneskehandel.

#7: Sliter med å ta igjen tapt skolegang

SYRIA: Flyktninghjelpen jobber med barn som Reem (15), som har mistet skolegang på grunn av krig. Vi jobber for å dem tilbake på skolen, og for å gi dem mulighet til å ta igjen det tapte. Foto: Tareq Mnadili/Flyktninghjelpen

SYRIA: Flyktninghjelpen jobber med barn som Reem (15), som har mistet skolegang på grunn av krig. Vi jobber for å dem tilbake på skolen, og for å gi dem mulighet til å ta igjen det tapte. Foto: Tareq Mnadili/Flyktninghjelpen

Og, jo lenger barna er ute av skolen, jo mer sannsynlig er det at de aldri kommer tilbake på skolebenken. Både foreldrenes dårlige økonomi, annerledes pensum og språk, lang skolevei og manglende dokumenter og eksamenspapirer kan være hinder på vei tilbake til skolebenken.


Slik kan du hjelpe:

Med din hjelp sørger vi for at flere familier på flukt kan forsørge seg selv. I tillegg hjelper vi med å fremskaffe viktige dokumenter. Vi oppretter også egne klasser der barna får mulighet til å ta igjen tapt skolegang, slik at de er forberedt til å fortsette utdanningen på vanlig skole.

#8: Ungdom får ikke brukt ressursene sine

Philemon jobbet som skredder før han måtte flukte fra volden i nordøst i Nigeria. Foto: Samuel Jegede/Flyktninghjelpen

Philemon jobbet som skredder før han måtte flukte fra volden i nordøst i Nigeria. Foto: Samuel Jegede/Flyktninghjelpen

Ungdom på flukt er de som sliter mest med å skaffe seg en utdanning. Kun tre prosent av verdens flyktninger går på universitetet eller tar høyere utdanning, mens 34 prosent av verdens ungdommer får denne muligheten.

De fleste av verdens flyktninger befinner seg i fattige naboland som ikke er i stand til å tilby ungdommene utdanning. De stenges derfor ute fra viktige samfunnsarenaer og de sliter med å bli integrert i vertssamfunnet.

Mange desperate familier og enslige flyktninger tvinges derfor til å legge ut på livsfarlige fluktruter for å skape seg en tryggere og bedre fremtid.


Slik kan du hjelpe:

Sammen kan vi sørge for at flere ungdommer får utdanning og yrkesopplæring, slik at de får brukt sine ressurser og kan forsørge seg selv. Vi sørger også for at ungdom får yrkesopplæring og muligheten til å skape sin egen arbeidsplass.

#9: Foreldre under press

COLOMBIA: Wendy (9) og moren Diana (30) måtte flykte grunn av vold og trusler. Ni år gammel fikk endelig Wendy muligheten til å begynne på skolen og moren gleder seg over at datteren har fått en tryggere hverdag og lysere fremtid. Foto: Fernanda Pineda/Flyktninghjelpen

COLOMBIA: Wendy (9) og moren Diana (30) måtte flykte grunn av vold og trusler. Ni år gammel fikk endelig Wendy muligheten til å begynne på skolen og moren gleder seg over at datteren har fått en tryggere hverdag og lysere fremtid. Foto: Fernanda Pineda/Flyktninghjelpen

Livet på flukt er krevende for mange foreldre. De er aleneforsørgere eller må flykte alene med barna. De må etablere seg på et nytt sted uten nettverk av familie og venner. Og de sliter med å skaffe seg jobb og forsørge familien. Da blir skolen en viktig og trygg arena for barna.


Slik kan du hjelpe:

Med din støtte kan vi utdanne flere lærere, bygge og rehabilitere flere skoler og sørge for at flere familier på flukt kan sende barna på skolen. Slik avlaster vi foreldrene og gir barna en trygg arena for læring og aktivitet.

#10: Koronapandemien rammer de svakeste

BURKINA FASO. En gruppe elever følger fjernundervisning under koronapandemien ved hjelp av en radio Flyktninghjelpen har distribuert. Foto: Adama Kouraogo/Flyktninghjelpen

BURKINA FASO. En gruppe elever følger fjernundervisning under koronapandemien ved hjelp av en radio Flyktninghjelpen har distribuert. Foto: Adama Kouraogo/Flyktninghjelpen

Koronakrisen og stengte skoleporter har ført til at barn på flukt risikerer å havne enda lenger bak i utdanningskøen med mindre de får hjelp.

Familier på flukt bor ofte trangt og i små leiligheter eller telt, ofte sammen med andre familier. Vann, håndvasker og toalett blir ofte delt med andre. Elektrisitet og internettilgang er ofte begrenset eller helt fraværende og. hjemmeundervisning under slike forhold er nesten umulig.

I tillegg har pandemien ført til redusert eller bortfall av inntekt og mange familier på flukt har ikke lenger råd til å sende barna på skolen.


Slik kan du hjelpe:

Siden utbruddet av pandemien har vi jobbet døgnet rundt for å sikre barn og ungdom retten til utdanning. Vi har tatt i bruk fjernundervisning for å møte barnas behov. Vi bruker radio, mobiltelefoner og WhatsApp, kombinert med oppfølgende telefonsamtaler for å gi veiledning og støtte.

I tillegg sørger vi for at familier som har mistet inntekten har råd til å sende barna på skolen og at barna får nok mat, slik at de kan følge undervisningen. Med din støtte kan vi hjelpe flere.